Hopp til hovedinnholdet
 1. Buss til og fra skolen. Busskort?
 2. Aldersgrense får å går på ett skuespill internatet i Tyskland?
 3. Kan jeg ta master i farmasi etter bachelorgrad i farmasi?
 4. Kan jeg dra på boardingskole på 10.trinn?
 5. Må du prioritere studieønskene dine når du søker gjennom Samordna opptak?
 6. Kan jeg heller ta flere realfag?
 7. Mor er psykisk syk
 8. Får for lite lønn som lærling!
 9. Hvordan regnes snittet mitt når jeg har tatt yrkesfag med påbygg?
 10. Kan studiepoeng fra høyere utdanning legges til i karaktersnittet?
 11. Kan jeg ha flere språk?
 12. Må man betale semesteravgift?
 13. Hva er snittet for å komme inn på Politihøgskolen?
 14. Kan jeg bli lærer med 3 i matematikk?
 15. Må jeg bli ferdig med VGS før jeg kan søke på utdanning i utlandet?
 16. Kan jeg endre søknaden min til VGS?
 17. Hvordan blir jeg webutvikler?
 18. Kan man gå videregående i fire år?
 19. Hva trengs for å bli veterinær og marinebiolog?
 20. Vet ikke om jeg skal velge automatisering eller dataelektronikk
 21. Jobber som ikke krever videregående og ikke har faste arbeidstimer?
 22. Hvilken vidergående skole jeg burde gå på for å bli godt forbredt til forsvaret
 23. Mine foreldre lar meg ikke bestemme hvilken skole jeg skal gå på.
 24. Kan jeg fortsette på vg3 selv om jeg har en stryk?
 25. Hvordan kan jeg bli helsesekretær?
 26. Jeg planlegger å studere medisin.
 27. Vanskelig å få jobb med økonomiutdanning?
 28. Kan jeg ta realfagene i sommer?
 29. Hva kan jeg jobbe som hvis jeg studerer filosofi?
 30. Hvilke fagskoler tilbyr påbygging til bachelor?
 31. Burde jeg velge elektroingeniør eller dataingeniør?
 32. Hvor gode karakterer må man ha å bli barneskolelærer?
 33. Vil gå flyfag. Kan jeg ta det på videregående?
 34. Hvordan skal jeg klare å gjøre det bedre i matten?
 35.  Kan jeg ta fagbrev etter påbygg? Jeg strøk eksamen i matte, betyr det at jeg på ta den på nytt?
 36. Kan jeg ta realfagskurs i sommer?
 37. Får jeg realfagspoeng?
 38. Kan jeg gå som 4 år lærling og ha skole en gang i uken?
 39. Hvordan jobbe med dyr?
 40. Trenger jeg generell studiekompetanse for å studere i Sverige?
 41. Hva er forskjellen på biovitenskap og bioteknologi?
 42. Hva trenger jeg for å studere medisin?
 43. Hvor mange valgfag kan jeg velge på videregående?
 44. Hvilke hjelpemidler er tillatt på eksamen ved universitetet?
 45. Må jeg ha ekstra realfag for å tannpleie? Hvordan er dette studiet?
 46. Lære seg å skru på biler 
 47. Hvilke fag trenger jeg?
 48. Hva er forskjell på studiene for en master i farmasi ved høyskolen og Universitet?
 49. Feil på vitnemålet, hva gjør jeg?
 50. Kan dere skrive en liste over noen yrker som man kan tjene godt på
 51. Hva kan jeg jobbe som for å jobbe med og forske på fugler?
 52. Kan jeg studere psykologi i Asia?
 53. Jeg glemte å skrive overskrift på langsvarsoppgaven min på eksamen, styrker jeg da?
 54. Vet ikke hvilken linje jeg skal gå på videregående får å få best utdanning til forsvaret
 55. Er det dumt å ta opp fag etter VGS?
 56. Må jeg ta tverrfaglig eksamen hvis jeg skal forbedre karakterene?
 57. Kan han ta en ny fagutdanning?
 58. Kan jeg ta utdanning som maskinfører og gå rett på læringstid?
 59. Kan jeg studere til å bli lege dersom jeg har helsefagarbeider-linje og tar påbygg etterpå?
 60. Gode karakterer må man ha får å bli politi
 61. Hva kommer på vitnemålet?
 62. Målet mitt er å en dag arbeide for Leger Uten Grenser
 63. Kan jeg bytte fra yrkesfag til studieforberedende?
 64. Hvordan søker jeg om gjesteelevsgaranti?
 65. Er det noen forskjell på behandlingen av en 23/5 søker og en som har fullstendig vitnemål fra videregående skole?
 66. Kan man ta Vg3 påbygg og få studiekompetanse med realfagskombinasjon?
 67. Kan jeg bytte ut T-matte med P-matte som privatist?
 68. Kan man bli trukket opp til eksamen når læreren er borte første dag?
 69. Fullføre vgs etter alvorlig sykdom og videre utdanning?
 70. Jeg lurte på om en ting, jeg har påbygging til generell studiekompetanse nå 3 året på vgs, kan jeg ta 2 året om igjen og ta helse og service fordi jeg har hatt helse og oppvekst 1 året på vgs?
 71. Vil du trenge matematikk R2 for å kunne søke på medisin? 
 72. Kan jeg konkurrere i Kvote for nordnorske søkere?
 73. Generell studiekompetanse på engelsk
 74. Kan jeg være lærling i steden for å gå på skole?
 75. Vil bli lege, advokat og dataingeniør
 76. Hei jeg vil bli lege, har 4.8 snitt er det nok? 
 77. Hvor kan jeg klage på skolesystemet og eksamen?
 78. Er det dyrt å studere i utlandet?
 79. Hvor mye må jeg betale tilbake?
 80. Kan jeg bytte fra realfag til SSØ?
 81. Kan jeg ta Spansk nivå I som privatist?
 82. Jente på 16 år. Jeg har veldig lyst til å prøve ut å være modell.
 83. Hva er forskjellen mellom medisin på UiO og UiB?
 84. Hvilke fag må jeg ta for å bli zoolog?
 85. Kan jeg bytte videregående skole selv om søknadsfristen har gått ut?
 86. Tips til hvordan klare å lese avansert pensum på engelsk?
 87. Trenger jeg t- eller p-matte for å bli mattelærer?
 88. Hvordan blir jeg personalrådgiver/HR-rådgiver?
 89. Hvordan kan jeg vurderes i gym når jeg har funksjonsnedsettelse?
 90. Er det noe spesiell utdanning topplederne har?
 91. Mulig å ta førstegangstjeneste i 2. bataljon og deretter søke til marinejegerkommandoen
 92. Http://www.filmdir.no/
 93. Har dokke nokre tips til nettsider som handla om kunstar?
 94. Hvordan blir jeg interiørarkitekt?
 95. Kan jeg ta en mastergrad i statsvitenskap i utlandet?
 96. Må jeg ta opp alle fagene fra Vg2?
 97. Hva skjer hvis jeg ikke går opp til ny eksamen på skolen?
 98. Kan jeg ta 1P-Y når jeg går idrettsfag?
 99. Kan jeg argumentere for å få høyere karakter?
 100. Er det mulig å takke ja både i Norge og i Danmark?
 101. Arbeidsavklaringspenger og utdanning
 102. Hva jeg kan videreutdanne meg som etter barnehagelærer?
 103. Hva er kravet for å studere biologi?
 104. Hva slags bøker bruker ved politihøgskolen?
 105. Hva kan man jobbe med innen tv eller scene, som ikke er de vanlige yrkene?
 106. Utdanning til flygeleder i London.
 107. Karakterkrav i matematikk og norsk for opptak til lærerutdanning.
 108. Blir alderspoeng tatt med i førstegangskvoten eller i ordinær kvote?
 109. Hvor lenge står straff på rullebladet?
 110. Hvilken VGS må jeg gå for å bli forretningsmann eller jobbe med salg?
 111. Kan jeg studere i Stockholm?
 112. Jeg elsker matte - hva kan jeg jobbe som?
 113. Kan jeg satse på skijobber?
 114. Får man støtte av lånekassen til å studere i Danmark?
 115. Hvordan regner jeg karaktersnittet med fagbrev og vg4 påbygging?
 116. Får jeg førstegangsvitnemål når jeg har gjort omvalg?
 117. Hei har arbeidsuke har ikke skrevet søknad før? 
 118. Hva er konsekvensen av å stryke på eksamen på videregående skole?
 119. Er usikker på planene mine videre
 120. Hvilken linje jeg må gå hvis jeg skal bli psykolog for barn og ungdom.
 121. Kan jeg ha tatovering og få jobb innen økonomi?
 122. .Læreren sier jeg må bytte linje.
 123. Kan jeg bytte ut fordypningsfagene mine som privatist?
 124. Italia for Vg2 og Vg3?
 125. Er det bare norske statsborgere som kan studere i Norge?
 126. Jeg har tatt videregående i utlandet og må få generell studiekompetanse - hva nå?
 127. Jeg vil studere farmasi, men mangler realfagene. Hva gjør jeg?
 128. Kan jeg ta vg4 påbygging mens jeg er lærling?
 129. Fysikk, kjemi og biologi? Lurer bare på forskjellen og hva disse innebærer
 130. Kreves det fagbrev for å bli tannlege
 131. Hvordan kan jeg få et bra snitt?
 132. Kan eksamens karakteren du får som privatist erstatte både standpunkt og eksamens karakterer du har i et fag fra før?
 133. Kan jeg ta apotektekniker som privatist?
 134. Hva er praksisbrevordningen?
 135. Kan jeg søke på høyere utdanning både i Norge og Danmark? 
 136. Hva betyr det å få slettet fravær i arrangement på nasjonalt nivå?
 137. Får jeg ikke førstegangsvitnemål om jeg tar påbygg i vg3 i steden for å ta påbygg i vg4?
 138. Hvor kan du få informasjon om hva konsekvensen er i forbindelse med studiepoengreduksjon ved overlapping av fag du har tatt?
 139. Hvem skal jeg snakke med hvis jeg vil bytte klasse i et fag?
 140. Jeg blir syk av å gå på skolen. Kan jeg ta andre termin som privatist?
 141. Hvem kontakter du for å få informasjon om det er mulig å bytte ut fag på vitnemålet ditt fra videregående skole?
 142. Er det umulig å komme inn på lærerutdanning med en lavere karakter enn 4 i matte?
 143. Er det nordnorsk kvote på psykologi ved UiT?
 144. Kan jeg ta et ekstra fag på videregående?
 145. Kan man søke på ingeniør forkurs, selv om man har strøket i et fag på videregående?
 146. Jeg vil ta påbygg etter utdanningen jeg gikk, men koster det penger?
 147. Kan jeg bli mekaniker selv om jeg fullfører studiespesialisering?
 148. Kan man gå vg1 tip, så ta bygg og anlegg på vg2?
 149. Kan jeg få studiekompetanse på Medier og kommunikasjon?
 150. Hva er snittet?