Hopp til hovedinnholdet
 1. Kan jeg ta elektroutdanning i Forsvaret?
 2. Er det noe lurt å bli helsefagarbeider?
 3. Økonomisk tillegg som lærling i militæret.
 4. Krav om fag ved et nytt løp på vgs.
 5. Kan jeg ikke komme inn i politiet?
 6. Hvordan blir man "Human Behaviour Scientist"?
 7. Må jeg ta opp matte for å få vitnemål?
 8. Hva blir jeg hvis jeg tar påbygging?
 9. Kan det gis karakter på uforberedte prøver?
 10. Teller privatistkarakteren min på vitnemålet?
 11. Har jeg fortsatt ungdomsrett?
 12. Studere i USA - betyr det å ta en grad?
 13. Kan jeg bytte selv om jeg ikke har søkt?
 14. Kan jeg fortsatt bli poengberegnet i førstegangsvitnemålskvoten når jeg får tilleggspoeng?  
 15. Kan man utveksle uten utvekslingsorganisasjon?
 16. Oppsigelse
 17. Kan jeg være lærling og privatist samtidig?
 18. Kan jeg søke på skole i Oslo?
 19. Kan du bli poengberegnet i førstegangsvitnemålskvoten hvis du har søkt før?
 20. Hva må jeg ha i snitt?
 21. Kan jeg studere veterinær i utlandet?
 22. Kan jeg ta to utdanninger samtidig?
 23. Ta opp eksamen.
 24. Kravet til studiekompetanse på odontologistudiet!  
 25. Hvordan kan jeg bli yrkessjåfør?
 26. Hvilken linje og karaktersnitt bør jeg ha for å bli pilot?
 27. Hvor mange fag må jeg ta?
 28.  Bør jeg bytte matematikk?
 29. Kommer nye fag på vitnemålet?
 30. Kan man få strøket bort 10 dager fravær når det er for konkurranser for VM?
 31. Gjelder norske poeng i utlandet?
 32. Hvordan fylle matematikkravet på informatikk, NTNU?
 33. Har dere tips til hva jeg skal bli?
 34. Søke høgskole uten språkfaget?
 35. Får man 3 800,- eller 4 261,- per måned i bostipend?
 36. Hvilken skole bør jeg velge?
 37. Kan jeg bytte etter skolestart?
 38. Kan jeg erstatte T-matte med 2P?
 39. Spørsmål om fravær
 40. Må jeg gå førsteklasse om igjen?
 41. Kan jeg søke videregående i Oslo etter skolestart?
 42. Usikker på om faget mitt vil bli godkjent på vitnemålet?
 43. Har dere noen råd?
 44. Kan jeg bli vurdert i kvote for førstegangsvitnemål etter å ha studert?
 45. Vil kun ta skriftlig i de tre programfagene, er det mulig?
 46. Er det spesielle opptakskrav til sosialantropologi?
 47. Kan jeg søke meg inn på mastergrad med resultatene fra en bachelorgrad?
 48. Må jeg sende inn dokumentasjon for bostipend på nytt?
 49. Kan eg ta R1 forda om eg har hatt P?
 50. Kan jeg bli styrmann utenom videregående?
 51. Spørsmål omkring privtaist
 52. Må jeg kjøpe inn klær til byggfag, som jeg skal gå på?
 53. Hva skal jeg søke på videregående?
 54. Kan Lånekassen støtte denne utdanningen?
 55. Kan jeg begynne på nytt?
 56. Hvilken matte jeg må ha for å kunne studere entreprenørskap?
 57. Heldagsprøve - klageadgang?
 58. Kan jeg bytte?
 59. Er det mulig å begynne på skolen nå?
 60. Hvordan skal jeg avvise han?
 61. Kan jeg søke meg over på en bachelorgrad i Norge?
 62. Hvilke realfag trenger jeg?
 63. Må jeg ta opp fag?
 64. Kan jeg bytte til Vg3 studiespesialisering?
 65. Bor hos tante - ønsker å flytte på hybel når jeg begynner på VG1
 66. Har videregående skole arbeidslivsfag?
 67. Komme inn på vgs med stryk i matte?
 68. Har det bra på skolen, men ikke hjemme og karakterjaget stresser meg.
 69. Jeg har mistet venninnen min og klarer ikke konsentrere meg om skolen.
 70. Kna jeg klage på at jeg ikke fikk stipend forrige skoleår?
 71. Må man gå realfagslinjen på vgs for å bli sykepleier
 72. Kan jeg bytte skole?
 73. Hvilke fag må en ha for å kvalifisere til studiet i siviløkonomi?
 74. Hva sier poenggrensen som vises på samordnaopptak.no?
 75. Hva kan jeg bli med det jeg tar nå?
 76. Hvilken kvote vil jeg konkurrere i ?
 77. Er det overkommelig?
 78. Hva bør jeg velge?
 79. Kan foreldre nekte deg en utdanning?
 80. Hva lærer vi på påbygging?
 81. Får jeg nye 10% med fravær etter jul?
 82. Kan jeg ta yrkesfag etter å ha fått studiekompetanse?
 83. Hva trenger jeg for å bli lege?
 84. Engelsklæreren kan ikke det hun skal lære bort!
 85. Jeg glemte å søke fremmedspråk - hva skjer?
 86. Har har allerede fått fravær på vgs og vet ikke hva jeg skal gjøre, hvordan skal jeg håndtere dette?
 87. Hva skjer når jeg blir privatist?
 88. Kan jeg bytte fra Dans til Studiespesialisering?
 89. Hvordan poengberegner jeg karakterer fra et IB diplom?
 90. Kan jeg bytte fag?
 91. Kan jeg ta påbygg og fullføre skolen?
 92. Kommer faget på førstegangsvitnemålet?
 93. Hvor søker jeg permisjon for å hjelpe familien med reindrifta?
 94. Kan jeg bli modell som 14?
 95. Har tenkt å gå elektrofag på Bergen Maratime skole og lurte på om jeg fikk tilbud på pc
 96. Hvordan får jeg nok poeng?
 97. Hvilken matte trenger jeg?
 98. Kan jeg ta vg3 i et annet fylke?
 99. Kommer trafikalt grunnkurs på vitnmålet?
 100. Kan jeg reservere studieplassen til året etter?
 101. Utdannelse i make-up og sminke
 102. Får høgskolen jeg har søkt opptak til beskjed når jeg består eksamen?
 103. Hva er snittet på Paris Business School?
 104. Kan jeg bli farmasøyt og tolk?
 105. Kan jeg bytte til maskinfører?
 106. Jeg vil gjerne bli vekter, men har blitt tatt for naskeri og krenkelse på Facebook.
 107. Kan jeg ta disse fagene?
 108. Kan jeg ta lektorutdanning etter
 109. Kan jeg bytte fra studiespesialisering? Og må man ha god engelskkarakter for å studere i utlandet?
 110. Kan du konkurrere i førstegangskvoten selv om du har søkt på studium tidligere?  
 111. Jeg vet ikke hva jeg vil bli. Men noe med barn.
 112. Hvordan få bedre karakterer?
 113. Kan jeg bo i to forskjellige fylker og gå på to forskjellige ungdomsskoler?
 114. Kan jeg fortsatt bruke førstegangsvitnemålet mitt?
 115. Kan jeg jobbe med dyr etter helse- og oppvekstfag?
 116. Får jeg førstegangsvitnemål?
 117. Mister jeg karakteren min?
 118. Matematikkravet til lærerutdanningene i 2016
 119. Hva må jeg studere etter VGS for å bli advokatsekretær?
 120. Blir det for mye å ta påbygg som privatist i læretiden?
 121. Må jeg ta opp igjen norsk?
 122. Kan jeg få fritak?
 123. Kan jeg søke som lærling?
 124. Hvordan er muligheten for læreplass i Forsvaret?
 125. Kan jeg bytte lærefag?
 126. Får jeg flere valg på universitet hvis jeg tar t-matte? Hvordan blir fagene mine i andre og tredje?
 127. Kan jeg ta hele Vg3 som privatist, og vil det komme på førstegangsvitnemålet mitt? 
 128. Kan jeg dra i utveksling til Japan på vg3?
 129. Oppmelding til eksamen på vgs.-nivå fra grunnskolen
 130. Om jeg slutter, mister jeg stipendet?
 131. Hvor finner du informasjon om farmasi utdanninger?
 132. Hvordan bli finansminister?
 133. Blir nettstudier fullt?
 134. Er det sånn at jeg kan ta opp ett av programfagene senere?
 135. Kan jeg bytte tilbake til studiespesialisering?
 136. Hva må jeg gjøre for å bli pilot?
 137. Hvilke karakterer søker jeg med ved omvalg?
 138. Kan jeg konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål?
 139. International Baccealure (IB) og forventningene der.
 140. Er det mulig å bytte skole midt i semesteret?
 141. Søke medisin i Polen - kan jeg bytte ut fag på vitnemålet/ta opp fag?
 142. Er det stor sjanse for at jeg utveksler til en skole uten realfag?
 143. Hvorfor er det så stor forskjell på lønnen til kiropraktorer?
 144. Får jeg poeng for å ta studier ved siden av videregående
 145. Hei! Hva er HASK? som tilbys i vgs?
 146. Kan jeg ta kjemi siom privatist?
 147. Kan jeg gjøre et omvalg hvis jeg avbryter læretida?
 148. Spørsmål om y-veien for å bli ingeniør
 149. Hva kan man bli eller studere etter å ha tatt admin. ledelse og forvaltning i forsvaret?
 150. Kan man få penger i fra skolen til å gå på vg1?