Hopp til hovedinnholdet
 1. Bytte av skole
 2. Kan jeg dekke språkkravet i norsk, hvis jeg har fullført ungdomskolen i Norge, men ikke gått alle 10 årene?
 3. Kan jeg bytte til maritimt etter 2. året på elenergi eller automatisering?
 4. Hva kan jeg gjøre med utdanning i psykologi?
 5. Må jeg ha fagsamtale?
 6. Hvordan kan jeg gjøre skolearbeid med distraksjoner?
 7. Kan jeg bytte språk?
 8. Kan jeg flytte til tanten min og få bostipend?
 9. Bli lærer for barn/ungdom med spesialbehov eller psykolog?
 10. Hvilke fag må jeg ta?
 11. Ordner det seg?
 12. Lyst til å bli provisorfarmasøyt
 13. Kan jeg kvalifisere til lærerutdanning med S1?
 14. Bør jeg slutte med tysk nå i 9. klasse?
 15. Er det mulig å få fritak fra mattekravet til lærerstudiet?
 16. Kan jeg fortsatt beggynne på Vg1 selv om jeg har fullfør Vg3?
 17. Kan jeg stå på venteliste på språkvalg?
 18. Jeg er sliten av studiespesialisering. Hva kan jeg gjøre?
 19. Hvor kan jeg henvende meg for å få testet om jeg har dyskalkuli?
 20. Hvor kan jeg se poenggrensene for jusstudiene?
 21. Kan jeg søke til Storbriannia når jeg har tatt VGS på 4 år?
 22. Mattetentamen kolliderer med bestefars bursdag!
 23. Jeg blir veldig redd når jeg må fremføre.
 24. Er bare helt stum over hvor mye jeg må gå gjennom. 
 25. Manuell endring av søknad
 26. Er det mulig å ta videregående på nettet?
 27. Har flyttet hjemmefra. Kan jeg ha rett til bostipend?
 28. Kan jeg ombestemme meg på vgs eller i arbeidslivet?
 29. Hvilken matematikk bør jeg velge?
 30. Må jeg ta opp igjen norsk?
 31. Hvordan er utdanningen for
 32. Hvordan kan jeg dokumentere h
 33. Må man ha fremmedspråk for å bli mattelærer?
 34. Kan jeg ta et annet fag?
 35. Kravkoder for å bli lærer i barne- og mellomtrinnet på 1.-7. trinn
 36. Hva skal jeg bli?
 37. Jeg vedtok et forelegg for ordensforstyrrelser, har det noe å si for om jeg kan komme inn på sykepleiehøyskolen?
 38. Kan jeg få bostipend i Danmark?
 39. Kan jeg få den nye karakteren på førstegangsvitnemålet?
 40. Kan jeg jobbe som faglært nå?
 41. Kan jeg endre søknaden?
 42. Hvordan kan jeg jobbe med renoveringsarbeid?
 43. Kan fravær ha noe å si for opptak til videregående?
 44. Kan jeg bytte fag?
 45. R pensumet på politiutdanningen i Norge på Norsk eller Engelsk?
 46. Hvilken skole er lettest å komme inn på?
 47. Vet dere om gode masterutdanninger i IT/Data?
 48. Kan jeg begynne på naturbruk?
 49. Studerer på Island, men vil heller studere i Norge.
 50. Kan jeg fortsatt konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål?
 51. Hvor lenge kan du søke i førstegangsvitnemålskvoten?
 52. Kan jeg gjøre omvalg?
 53. Har han ikke grunnlag for å gi meg karakteren fem?
 54. Vi har nesten ikke hatt vikar i norsktimene før jul, hva kan vi gjøre? Føler karakteren blir helt feil.
 55. Hvordan tar jeg norsk som privatist?
 56. Kan jeg ta en årsenhet først?
 57. Kan jeg ta SSP med realfag på 2 år?
 58. Vil høres ut som en amerikaner
 59. Lærlingplass etter forsvaret
 60. Er frikjører er et yrke?
 61. Kan jeg ta det som privatist?
 62. Nedsatt, hva vil det si for fremtiden?
 63. Kan jeg ta P i stedet?
 64. Kan jeg ta eksamen i språk?
 65. Kan jeg ta en utdanning til?
 66. Har jeg fagene som trengs for å komme inn på Luftfartsfag?
 67. Kvalifiserer jeg til Politihøgskolen med min utdanning?
 68. Kan jeg gå påbygging?
 69. En som er tysk skal flytte til Norge, har han rett på skoleplass på videregående?
 70. Hvordan blir jeg politker, eller toppleder i direktorat?
 71. Må jeg fortsette å være i timen hvis jeg likevel går Vg1 om igjen?
 72. Søke medisin i Polen - kan jeg bytte ut fag på vitnemålet/ta opp fag?
 73. Hei! Hva er HASK? som tilbys i vgs?
 74. Hvordan blir jeg lærer?
 75. Når må jeg betale studielånet mitt?
 76. Hvor mye språk må jeg ha?
 77. Læreren fortalte de andre elevene hvor mye fravær jeg hadde
 78. Nervøs på fremføring, hindrer det meg i å bli lektor?
 79. Hva kan man bli om man tar Helse og studiekompetanse?
 80. Ta opp fag?
 81. Privatist
 82. Kan jeg bli lærling?
 83. Kan jeg bli barne- og ungdomssykiater med generell studiekompetanse?
 84. Kan jeg gå a lavels i Norge?
 85. Får jeg førstegangsvitnemål?
 86. Kan jeg jobbe som sikkerhetskontrollør i USA, Australia eller England?
 87. Vi flytte for å gå påbygg.
 88. Kan jeg ta et fagbrev til?
 89. Hva bør jeg velge om jeg vil bli provisorfarmasøyt?
 90. Er det fortsatt mulig at jeg får komme inn på en av de 3 skolene med bare et yrke som valg?
 91. Lønn
 92. Hvordan forholde meg til sosiale forhold, der jeg blir fortalt hva jeg skal gjøre?
 93. Vil de forbedrende karakterene erstatte de dårlige/gamle karakterene på førstegangsvitnemålet?
 94. Hva kommer på vitnemålet?
 95. Kan jeg fullføre bare noen fag?
 96. Er det bare jenter på ernæringsstudiet? 
 97. Hva betyr det at politiutdanningen ikke har førstegangskvote?
 98. Jeg vil studere i Japan
 99. Blir en søker tatt inn før den andre om de har lik poengsum?
 100. Hva er gjeldende for opptak til utdanning i England?
 101. Kan jeg bytte?
 102. Statsbudsjett og endring av omgjøring til stipend.
 103. Får jeg studiekompetanse av å ta påbygg?
 104. I hvilken kvote blir jeg poengberegnet?
 105. Kan jeg gå ut som sveise lærling når jeg har gått KEM?
 106. Har tenkt å slutte på sykepleien.
 107. Hvor kan man ta opptaksprøve?
 108. Må jeg ta gymnas?
 109. Bør jeg ta mer biologi?
 110. Kan jeg ta noe av læretida i utlandet?
 111. Er det vanskelig å komme inn?
 112. Kan jeg bli begge deler?
 113. Er jeg stuck med økonomi og engelsk?
 114. Kan jeg utdanne meg på nytt? Bør jeg gjøre omvalg?
 115. Kan jeg ta fordypningen neste år?
 116. Jeg kjørte i ruspåvirket tilstand, kan jeg ta barnehagelærerutdanningen?
 117. Spesielle opptakskrav til språkstudier
 118. Dårligere sjanse for opptak hvis man søker flere ganger?
 119. Jeg føler at jeg ikke er god nok i tysk til å bli lektor.
 120. Kan jeg få den fagkombinasjonen jeg ønsker?
 121. Jeg vil ta generell studiekompetanse og ingeniørstudie.
 122. Hei vil studere media & kom, hva innebærer faget? og hva er snittet?
 123. Må jeg ta påbygging med en gang?
 124. Hva må jeg gå for å bli pilot eller fysiotereapeut?
 125. Kan jeg ta læretiden i et annet fylke?
 126. Vil eksamen kollidere?
 127. Bruker man vitnemålet fra 10. klasse eller VG1 for å søke VG2?
 128. Vil bli diplomat
 129. Hvor mye får jeg i fra Lånekassen?
 130. Kan jeg bytte neste år?
 131. Fagkolen holder ikke ord?
 132. Hva bør jeg gjøre?
 133. Kan jeg ta bort et fag?
 134. Har ikke fått læreplass ennå, hva gjør jeg?
 135. Hvor bør jeg studere?
 136. Hvilke fag kan jeg velge når jeg bytter utdanningsprogram?
 137. Hvordan finansiere tur til Hollywood?
 138. Hvilke fordeler og tilleggspoeng får man hvis man bare tar nivå 1 som programfag?
 139. Må jeg ta året på nytt?
 140. Kan du bare søke i førstegangskvoten den første gangen du søker?
 141. Er det mulig å utdanne seg til konditor i service og samferdsel?
 142. Kommer skolen til å "avvise" søknaden om de ser nå at jeg ikke har resultat?
 143. Hvordan skal jeg bli pilot?
 144. Medisinstudier i utlandet
 145. Hva er innholdet i fagene?
 146. Teller tilleggspoengene?
 147. Hva kommer på vitnemålet?
 148. Hvordan forbedre karakterene?
 149. Jeg ønsker ikke å gå på skole. Hva skal jeg gjøre?
 150. Programmering og utvikling av programvarer