Hopp til hovedinnholdet

anmeldelse, vold, politiet

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Jeg har vært innom Politihuset og politistasjon - flere ganger - for å få en gutt straffet for grov kroppskrenkelse. De ved politistasjon forteller oss gang på gang at de skal kontakte oss, men jeg og moren min ender alltid opp med å kontakte dem med måneders mellomrom. Jeg har til og med sendt en skriftlig melding, men aldri fått et svar. Jeg har opplevd å bli mobbet det 2 møte, uten at de andre politibetjentene reagerte. Det måtte de ikke, men det gjør dem medskyldig. Er det en mulighet å få straffet både gutten og politibetjenten uten å gjøre det til en rettsak? I så fall, hvordan, hva kan straffen bli og kan menneskene ved  politistasjon nekte å vise det kameraet fanget opp? Jeg gidder ikke ta det med konfliktrådet da det bare er konfliktløsning.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Slik jeg forstår deg ønsker du å anmelde en annen person for å ha utøvet vold mot deg.

Du forklarer at du og moren din har anmeldt forholdet til politiet.

Etter en anmeldelse skal saken etterforskes av politiet. Når politiet er ferdig med å etterforske så må de bestemme om saken skal henlegges, eller om det skal tas ut tiltale. Dersom det tas ut tiltale, går saken over i domstolsystemet. Det berammes først hovedforhandling (rettssak) i tingretten. Saken kan deretter ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett. Dette er den alminnelige gangen i en straffesak.

Det finnes ikke andre måter enn gjennom rettsystemet å få denne personen straffet på.

Politiet har plikt til å følge opp anmeldelser. Det kan i noen tilfeller ta tid før politiet har tid til å følge opp saken. Dette er avhengig av ressuersituasjonen i det aktuelle distriktet.

Du kan klage på politiet hvis du opplever at politiet har gjort feil eller opptrådt kritikkverdig. Du kan klage på politiet, på etterforskningen som er gjort, eller anmelde en ansatt. Du kan lese mer om hvordan du går fram om du vil klage/anmelde på denne siden.

Det er opp til politiet å vurdere om det har hendt noe straffbart og hvilken bestemmelse den eventuelle kriminelle handlingen rammes av.

Du lurer også på om politiet kan nekte å vise noe et kamera har fanget opp. Jeg forstår deg slik at du lurer på om politiet kan nekte å vise dette i retten. Det er retten som avgjør hvilke bevis som kan legges fram. Hovedregelen i Norge er at det er fri bevisførsel. Men dersom videoopptaket er fremskaffet på ulovlig vis, kan beviset i noen tilfeller avskjæres.

Det følger av straffeloven § 271 at kroppskrenkelse er straffbart. Av bestemmelsen fremgår det at:

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk.

En kroppskrenkelse kan gjøres straffri3 dersom

a) den er gjengjeldt med en kroppskrenkelse eller kroppsskade,4 eller
b) den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade4 eller særlig provoserende ytring.

Grov kroppskrenkelse rammes av straffeloven § 272. Av denne bestemmelsen fremgår det at:

Grov kroppskrenkelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om kroppskrenkelsen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge2 sterk smerte, skade eller død, og for øvrig om den

a) har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall,
b) er begått mot en forsvarsløs person,
c) har karakter av mishandling,
d) er begått av flere i fellesskap,
e) er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne,3 eller
f) er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.4

 

Hilsen juristen, ung.no

 

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Kontakt politiet

Politiet 02800, ung.no

Ringer du 02800 kommer du til nærmeste politidistrikt, og du får svar uansett når på døgnet du ringer.

Les mer

- Slår ned en annen

Gutt slår (colourbox.com)

Jeg havnet i slosskamp og slo til en annen. Han måtte på legevakta og sånt. Hva skjer om jeg blir anmeldt?

Les mer

- Slår og truer andre

Gutt slår (colourbox.com)

Slår eller truer du andre? Hvis du innrømmer at du har et voldsproblem, er du nærmere en løsning. Ønsker du hjelp til å slutte å slå? Det finnes et hjelpeapparat for deg.

Les mer

Slik foregår en rettssak

Oslo tinghus (foto: Endre Hesthagen/ung.no)

Stadig vekk hører vi om store straffesaker i media. De alvorligste forbrytelsene får mye oppmerksomhet, både når de etterforskes og når de skal opp for retten. Her kan du lese om hvordan straffesaker behandles av domstolene og hva som skjer i rettssalen.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Vold
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om vold