Hopp til hovedinnholdet

Krangling, strenge grenser og bråk hjemme?

Sinna gutt (colourbox.com)
ÆRLIGHET: Husk at det sjelden er helt klare svar på problemer man har hjemme, det er viktig å være åpen og ærlig. Blir problemene for store, bør man søke hjelp av noen utenfor.

Kan du sove over hos kjæresten? Hvor lenge kan du være oppe? Her finner du spørsmål og svar på vanlige konflikter du kan møte på når du bor hjemme.

Offentlig og kvalitetssikret
Sinna gutt (colourbox.com)
ÆRLIGHET: Husk at det sjelden er helt klare svar på problemer man har hjemme, det er viktig å være åpen og ærlig. Blir problemene for store, bør man søke hjelp av noen utenfor.

Forvent å bli tatt på alvor

Ungdomstiden ER en en periode hvor det skjer mye. Du blir eldre, føler at du skal bli respektert på en annen måte og forventer at du kan være med på viktige valg. Det følger av barnekonvensjonen at du skal være med på avgjørelser som berører deg.

Å bli tatt på alvor forplikter også

For å bli respektert og behandlet som en 'snart voksen' person må du også vise at du er det, ved å:

 • Være åpen slik at foreldrene forstår dine valg
 • Ta avgjørelser som er gode for deg selv, også på lang sikt
 • Vise at du ser konsekvenser av de valgene du tar
 • Bidra til fellesskapet hjemme, sosialt og med oppgaver
 • Respektere de andre i familien

Dessverre er det mange som ikke har det godt hjemme selv om de gjør det de kan for å bedre familiesituasjonen. Noen opplever at søsken blir favorisert, noen opplever urettmessig strenge regler selv om man viser at man er til å stole på.

Dessverre er det også ungdom som opplever problemer med rus, alkohol eller vold og andre overgrep i hjemmet. Da må man få hjelp fra andre. Du kan ringe alarmtelefonen og snakke med noen om det gjelder deg. De har nr: 116111.

Husk at det sjelden er helt klare svar på problemer man har hjemme, det er viktig å være åpen og ærlig. Blir problemene for store, bør man søke hjelp av noen utenfor.

Les mer om dine rettigheter

 

Overnatte hos kjæresten

Jeg lurer på om at når man er 16 år: Kan jeg selv bestemme om jeg kan overnatte hos kjæresten min?

  SVAR: Foreldrene dine har ansvaret for deg så lenge du bor hjemme, og fram til du er 18 år.

  Lov om barn og foreldre (Barneloven) gjelder for barn og unge under 18 år og regulerer blant annet foreldrenes plikter og funksjoner overfor barna og barnas rettigheter i forhold til foreldrene. Barneloven gir deg rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål når du har fylt 15 år.

  Den sier blant annet noe om rett til å selv bestemme utdanningsretning og at du har religionsfrihet fra fylte 15 år. Men også at du har gradvis rett til å bestemme mer jo eldre du er.

  Når det gjelder spørsmålet om du kan sove over hos kjæresten, er dette ikke nevnt i loven spesifikt. Diskuter det med foreldrene dine, og vær åpen og forklar hvorfor du mener det er riktig og viktig for deg. Det er nok i en vanlig diskusjon hos mange 16-åringer, der utfallet er svært så variert.

 

Det funker ikke hjemme

Hei! Jeg er en jente på 15 år, og vil veldig gjerne få en pause fra å bo hjemme. Jeg begynner å bli dritt lei av å bo med en søster som ikke tar meg serriøst og går rundt å kaller meg en bortsjemt drittunge. Foreldrene mine irriterer meg grenseløst, de har selv innrømmet at de ikke er flinke med ungdom og det har de rett i. De tar meg ikke seriøst føler jeg og jeg ville veldig gjerne trengt en pause fra det. Har dere noen idè til hva jeg kan gjøre? Jeg vil ikke prate med foreldrene mine om det.

  SVAR: Jeg vet ikke hva du tenker å gjøre når du ikke vil snakke med foreldrene dine? For å prøve å bedre situasjonen din må du gå inn i problemet og prøve å være konkret og komme med forslag til forbedringer for både deg og familien din. Og her ser det ut som om problemet kan være deres forhold til hverandre.

  Du kan også snakke med helsesykepleier om hva du opplever. Ofte vil det være en stor hjelp å få luftet problemene med noen som står utenfor familien.

  Du kan også be om å få en time med familierådgiver hos et familievernkontor i nærheten av der du bor. Deres oppgave er blant annet å hjelpe til i vanskelige hjemmesituasjoner.

  For det er ikke sikkert at det beste alternativet er å flytte.

  Du kan få kontoversikt over familievernkontor på www.bufetat.no.

 

Les mer om søskenkrangel.

Les mer om alarmtelefonen, tlf: 116111.

Hvem bestemmer når jeg skal legge meg?

Hei. Jeg er en gutt på 15 år, snart 16... Jeg krangler stadig med mine foreldre om når en passe leggetid er i helger og andre fridager. Krangelen kan kanskje høres for andre og for dere som latterlig, men jeg føler at det er urettferdig når jeg ikke selv kan bestemme når jeg skal legge meg i helgene og andre fridager. De sier at 2!! er seint nokk!!! for noen (og for meg) er det latterlig å ikke kunne bestemme selv om man vil være lengere oppe enn 2 når det er fridager. Så mitt spørsmål er: Hvem er det som bestemmer om når jeg skal legge meg?

 

  SVAR:

  Det er ingen spesifikke regler som sier at foreldre IKKE kan bestemme over deg så lenge du bor hjemme og så lenge du er under 18 år.

  Det er barneloven som er mest relevant i forhold til dine spørsmål, du kan lese mer om barneloven her.

  Som du ser der, skal foreldre la barn og unge gradvis bestemme mer selv, men hvis de ser at ungdommen ikke er i stand til å ta ansvar selv, kan de hjelpe ungdommen til avgjørelser som kan være gode for dem.

  Jeg anbefaler deg å snakke med foreldrene dine om alle tingene dere er uenige om, og se om dere kan lage avtaler der du beviser at du klarer å ta ansvar selv.

  For i ansvar ligger også forpliktelser, og da må du vise at du kan ta ansvar for deg selv, følge opp skolen, opprettholde et sosialt liv og å stå opp tidlig. Og være del av familien, der du bidrar med å hjelpe til og ta del av oppgavene hjemme. For deres jobb er å sikre at du skal være i stand til å klare deg selv når du flytter hjemmefra.

  Gjør deg også et tankeeksperiment med å tenke motsatt situasjon. Hva ville du ha gjort (vær ærlig) som forelder?

 

Gleder meg til å flytte

Hei, jeg er 14 år, og gleder meg så veldig til jeg kan flytte hjemmefra. Kan man flytte hjemmefra før man er 16 år?

  SVAR: Det er ingen lov som sier at man ikke har lov til å flytte når man er 16, MEN i følge Barneloven har foreldre ansvaret for deg så lenge du er under 18 år. Dersom de ikke tar ansvar for deg, kan ansvaret overføres til barnevernet for de som er under 18. Det er kanskje ikke tilfelle i din situasjon?

  Les om Barneloven.

  Det er viktig å tenkte på hvordan man skal klare fortsatt skolegang og hvordan man skal få penger til alle utgiftene som kommer når man flytter for seg selv.

  Fortell foreldrene dine hvorfor du føler for å flytte. Kanskje det har med andre ting enn bare det å bo for seg selv å gjøre? Ta gjerne med deg en venn når du snakker med foreldrene dine, kall dem gjerne inn til et 'møte'. Skriv opp alt du ønsker å si før 'møtet', slik unngår du å glemme de viktige tingene. Foreslå gjerne flere løsninger.

  Be om å bli hørt, og vær voksen og hør på foreldrene dines argumenter. Vi håper dere finner ut av det sammen.

Les mer om hva som er viktig å vite for den som skal flytte.

Les mer om hva det koster å bo

Får ikke bo hjemme

Hei. Jeg bare lurer litt på hvilke rettigheter og slikt jeg har. Foreldrene mine sier at jeg ikke får lov å bo hjemme lenger. Jeg er 19 år. Grunnen til at jeg ikke får lov å bo hjemme, er at jeg kan hisse meg opp av og til. Det er som regel noen som kommer med noe frekt, som gjør at jeg blir sint. Kanskje noe av grunnen til at jeg blir så sur, er at jeg ble slått av far min når jeg var liten. Jeg ble også låst inne. Faren min mobber meg og kaller meg stygge ting.

Jeg innrømmer at jeg ikke er noen enkel person å leve med heller, har kanskje adferdsproblemer. Jeg lurer på om jeg kan anmelde faren min. Kan jeg saksøke foreldrene mine, dersom de 'kaster' meg ut? Jeg vil ikke ta kontakt med barnevernet i kommunen, i tilfelle det er noen som vet hvem det er snakk om. Jeg håper dere kan hjelpe meg.

 

  SVAR: Vi forstår av spørsmålet ditt at du likevel ønsker å bo hjemme, men ikke får lov? Du bør tenke alvorlig over om det er det beste for deg å bo hjemme når du har det forholdet til forholdene som du beskriver, eller om det ville være bedre å finne noe for deg selv? Vi vet dette kan være vanskelig med prisnivået på dagens boligmarked, men kunne kanskje være verd å undersøke. Det finnes kommunale boligstøtteordninger, sjekk med kommunen din.

  Hvem har rett til sosiale stønader?

  Du er over 18 år og voksen. Loven om barn og foreldre må forstås slik at foreldrene kan bestemme at den unge ikke lenger skal få bo hjemme, selv om dette kan virke både urimelig og brutalt. Foreldrene har som hovedregel heller ingen forsørgerplikt for unge over 18 år, bortsett fra i de tilfeller der den unge vil fullføre slik utdanning "som regnes som vanlig." I praksis betyr dette å fullføre videregående skole.

  Du spør om du kan anmelde faren din, eller om saken er foreldet. Det å slå et annet menneske er en forbrytelse etter straffeloven. Det er spesielt grovt hvis det er et barn som blir slått. I loven om barn og foreldre er det uttrykkelig bestemt at barn og unge under 18 år ikke må utsettes for vold eller annen krenkende behandling. Det gjelder altså også 'psykisk vold'. Hvis det virkelig er slik at du, til tross for det du forteller, egentlig ønsker å bo hjemme, bør du nok vurdere veldig nøye om det ville være klokt av deg å anmelde faren din.

  Du skriver at du ikke vil ta kontakt med barnevernet. Etter det du skriver, ser det heller ikke ut som du og familien din tidligere har hatt kontakt med barnevernet. Hadde det vært satt inn hjelpetiltak før du fylte 18 år, ville hjelpen gjennom barnevernet kunne fortsatt inntil du fylte 23 år om du hadde ønsket det. Hvis det ikke har vært noen kontakt med barnevernet før, vil barnevernet imidlertid ikke kunne hjelpe deg etter at du fylte 18 år.

Les mer om hva som er viktig å vite for den som skal flytte.

Les mer om hva det koster å bo

Kjæresten har det ille hjemme

Hva skal jeg gjøre når kjæresten min har det ille hjemme? Har hun lov til å flytte til meg når hun er 16 år?

  SVAR: Det spørs nok veldig på hvilke problemer kjæresten din har hjemme. Er det vold og slag eller overgrep, må dere anmelde det til barnevernet (ring gjerne alarmtelefonen på 116111) og politiet (ring 02800).

  Dersom det handler om irettesettelse og problemer med grenser o.l. må hun snakke med foreldrene sine om problemene slik hun oppfatter dem. Be henne om å skrive det ned først, så husker hun det hun skal si. Det hjelper ofte å ta med seg en annen voksen (som er på hennes side eller som forstår hennes situasjon) i samtalen.

  Hun kan også ta kontakt med et familievernkontor i nærheten av der dere bor, og ta opp problemstillingene med dem og eventuelt be om at familien skal kalles inn til samtale. De er vant med familieproblemer, og skal være der for å forbedre hjemmesituasjonen.

  Du kan være en viktig støttespiller for kjæresten din, og det er en viktig rolle for deg.

Borteboerstipend

Hei. Jeg er en jente på 17 år som skal flytte ut når jeg er 18. Jeg har sjekket litt rundt på nettet ang. stipend og det sier at det er 3 krav som må til hvis man skal få bortebostipend. Hvis jeg flytter ut når jeg er 18 år (foreldrene mine tjener helt normalt), selv om jeg går på videregående skole, så får jeg ikke noe stipend???? Er det ikke vanlig å kunne få et slags stipend siden jeg går på vg? det må være noe!! Hele poenget med stipend er jo å få dekket behovet så man kan overleve.

  SVAR:

  Du kan ha rett til bostipend dersom du må bo borte fra foreldrene dine når du er i videregående utdanning.

  I tillegg til at du ikke bor sammen med foreldrene dine, må du oppfylle minst ett av kravene under:

  • Mer enn fire mil mellom foreldrehjem og skole
  • Hvis avstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er fire mil eller mer hver vei, vil du ha rett til bostipend.
  • Reisetiden er tre timer tur-retur eller mer mellom hjem og skole
  • Hvis avstanden er mindre enn fire mil mellom foreldrehjemmet og skolen, men reisetiden mellom foreldrehjemmet og skolen er minst tre timer tur-retur hver dag, har du rett til bostipend. Lærestedet må bekrefte at du oppfyller kravet til bostipend på grunn av reisetid.
  • Særlige forhold av personlig eller sosial karakter som gjør at du ikke kan bo hjemme.

  Les mer om bostipend på lanekassen.no

  Les mer om hva som er viktig å vite for den som skal flytte.

  Les mer om hva det koster å bo

  Skrevet av:
  Redaksjonen, ung.no
  Sist oppdatert:
  27.02.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er fylt 18 år nå men likevel har visstnok foreldrene mine forsørgerplikt, hva går det ut på?
Hei Foreldrene dine har et ansvar etter barneloven å dekke dine nødvendige utgifter så langt de evner. Hvis en av foreldrene dine ikke bor sammen...
Hodet mitt er fylt med kaos på grunn av skole og familie.
Hei Jente 17 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Slik jeg forstår det du skriver så er du ikke med andre ungdommer på fritiden da du blir nek...
Mamma blir bestandig sur! 
Hei, og takk for spørsmålet! Det er nok mange ungdommer, og foreldre som kan kjenne seg igjen i det du skriver om her. Jeg kan forstå at dette er...
Har planer om å flytte ut pga hjemmesituasjon,men hva med det økonomiske?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er leit å høre at det er konflikter hjemme hos deg og verbal vold. Jeg forstår godt at du ønsker å fl...
Pappa er sur på meg hele tiden og jeg er redd, hva skal jeg gjøre?
Hei jente 13 år. takk for ditt spørsmål til ung.no. Det er ikke bra at du har det så dårlig hjemme og er redd. Derfor er det bra at du kontakter...
Pappa vurderer nekte meg å overnatte hos kjæresten min. Har han lov til dette? Hvis han nekter kommer jeg aldri til å snakke med han mer. 
Hei Gutt 16 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Du spør om det er lov for foreldre å nekte deg å overnatte hos din kjæreste. Dette har din pap...
Har mamma lov til å ta mobilen min? Og å lese meldingene mine?
Hei FNs barnekonvensjon slår fast i artikkel 16 at «Intet barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i hans eller hennes privatli...
Jeg hater foreldrene mine
Hei Takk for at du skriver til oss! Det du forteller om er alvorlig. Jeg skjønner at du har det vanskelig og jeg syns du skal ta kontakt med noen so...
Kan jeg bli adoptert bort selv om foreldrene mine ikke vil?
Hei   Noen ganger er det svært vanskelig å forstå sine foreldre og deres avgjørelser. Det er mange ungdommer som opplever foreldres bestemmelse...
Mamma og pappa krangler hele tiden.
Hei Flott at du sender inn spørsmål til ung.no! Det er trist å høre at forledrene dine krangler så mye at du får mareritt på natten. Det må ...
Jeg ønsker å slutte å bruke hijab, men mamma sier NEI.
Hei Du er 15 år og kan velge fritt om du vil bruke hijab eller ikke. Forstår at det er vanskelig å ta den av når moren din truer deg. Prøv å s...
Foreldrene mine lar meg ikke gå ut med venner osv
Hei Det er en del jenter som opplever det slik som deg.  Mitt råd til deg er at du tar en prat med helsesøster på skolen eller på Helsestasjon f...
Hva er innenfor reglene når det gjelder å straffe barn?
Hei Takk for spørsmålet ditt, det er fint at du stiller det - uansett om det er av nysgjerrighet eller fordi du lurer på om det som har skjedd hje...
Hva kan jeg gjøre for at familien min ikke tar pengene mine?
Hei Takk for at du stiller oss spørsmål! Det er leit å høre at du ikke får ha pengene dine i fred. Det du har fått i gave er ditt, også penge...
Skal jeg prøve å få meg en støttekontakt?
Hei Så fint du skriver til oss når du har spørsmål. Jeg forstår at du kan savne hjem og tenke at det er bedre der enn å bo alene. Nå skriver d...
Jente, 16 er deprimert og har angst og vil bort fra der hun bor.
Hei Jeg forstår godt at du aller helst vil bort fra der du bor når du sier du ikke føler deg trygg der! Det må jo være ufatterlig vondt og slits...
Kan søsteren min overta foreldreretten for meg?
Hei Det er veldig strenge regler for å frata foreldre foreldreansvar, og omsorgsrett til barn, og det er derfor ikke gitt at noen kan overta foreld...
Vil så gjerne sove over hos kjæresten
Hei Jeg kan godt forstå at du har lyst til å sove over hos kjæresten og omvendt. Det er jo som du skriver så fint å være sammen.   Det er li...
Jeg vil flytte hjemmefra mens jeg går på vgs. Kan jeg få økonomisk støtte?
Hei   Når du går på videregående skole kan du ha rett på følgende støtte: - Utstyrsstipend. Hvor mye avhenger av hvilken linje du går på....
Se alle