Hopp til hovedinnholdet

Hvordan snakke med foreldre som ikke forstår deg

10 gode tips (ung.no)
FORSTÅ: Det kan være vanskelig å oppleve at foreldrene dine ikke forstår deg. Vi har 10 gode tips til deg når du skal snakke med foreldrene dine om viktige ting.

Du har sikkert hatt følelsen av at foreldrene dine ikke forstår deg. Det kan oppleves som rart, dumt, merkelig og til og med skremmende. Vi gir deg 10 tips om hvordan du kan snakke med vanskelige foreldre.

Offentlig og kvalitetssikret
10 gode tips (ung.no)
FORSTÅ: Det kan være vanskelig å oppleve at foreldrene dine ikke forstår deg. Vi har 10 gode tips til deg når du skal snakke med foreldrene dine om viktige ting.

Du har kanskje ikke tenkt over det, men gjennom hele livet har foreldrene dine (og andre voksne/søsken) hjulpet deg til å forstå hva som skjer i ulike situasjoner og lært deg måter å uttrykke dette på. Det kan derfor være uvant hvis du plutselig opplever at foreldrene dine ikke forstår deg på samme måte som før.

Bra at foreldrene dine ikke forstår deg?

Men selv om det er uvant kan det faktisk være sunt at foreldrene dine ikke alltid forstår alt og noen ganger oppleves som teite eller vanskelige. For på veien mot å bli voksen, har du begynt å bruke mer og mer av din tid på skole, sammen med venner og på fritidsaktiviteter, steder der foreldrene dine ikke er.

Du får kanskje flere ideer og innspill fra andre rundt deg, i tillegg til foreldrene dine. Da er det ikke rart at du oftere vil oppleve at dere har ulike meninger eller ikke forstår hverandre på samme måte som før.

 

Du opplever mye når du er uten foreldrene

Dersom det blir mye frustrasjon når du og dine foreldre snakker sammen, kan det hende det er fordi du har endret måter å kommunisere på uten at de har merket det. Det betyr at når du kommer med korte kommentarer, nye ord, svar eller ansiktsuttrykk som er selvfølgelige for deg og vennene dine, kan det være at foreldrene dine rett og slett ikke forstår det du uttrykker.

Du er kanskje på vei til å bli noe annet enn foreldrene dine så for seg. Fordi du lærer andre ting, gjør deg andre erfaringer, har andre interesser og fritidsaktiviteter, møter andre mennesker og lever i en annen tid enn foreldre dine gjorde da de vokste opp. Dette gir deg også andre muligheter og erfaringer. Så du og dine foreldre kan ha ganske ulike utgangspunkt når dere skal snakke sammen. Dette er uvant for begge parter, for det jo foreldrene dine som har kjent deg best, og har visst like mye om deg som du har følt at du selv gjør.

 

10 tips til deg

Under følger 10 tips til deg - og kanskje for foreldrene dine? Husk at god kommunikasjon er et samarbeid, og ikke ditt ansvar alene.

1. Vis respekt for hverandre

Når man ikke forstår hverandre, kan man bli trist eller irritert over at kommunikasjon er så vanskelig. Dette gjør det dessverre enda vanskeligere å klare å lytte til det den andre sier. For å kunne snakke godt sammen er det derfor viktig å respektere den andres mening og være interessert i å lytte. Du kan for eksempel si til dine foreldre: “Jeg vet at vi noen ganger misforstår hverandre, men jeg har lyst at vi skal kunne forstå hverandre bedre. Jeg trenger at dere prøver å lytte ordentlig til det jeg sier, og viser meg at dere har hørt det jeg sier, selv om dere er uenige. Jeg skal også være flinkere til å først høre hva dere sier, før jeg svarer dere."

2. Skap en god situasjon rundt samtalen

Det kan oppleves kleint å sette seg ned for å snakke med foreldrene sine. En kan lett føle seg presset og få en opplevelse av at en skal stilles til rette for noe. Det å hele tiden ha dine foreldres øyne rettet mot deg, kan oppleves som ubehagelig. Det kan ofte være lettere å få til en god samtale mens man gjør noe sammen, f.eks. kjøre bil, lage mat, gå en tur, spille et spill, rydde.. Du kan bruke slike anledninger til å snakke med foreldrene dine om ting som opptar deg.

3. Si fra om du ønsker å bli hørt eller å få hjelp/råd

Når man har det vanskelig kan man ønske at noen virkelig hører og forstår hvordan en har det og kan vise medfølelse. Man kan også ønske at en kan få råd og hjelp til hva en skal gjøre med den vanskelige situasjonen.

Misforståelser kan lett oppstå når man ønsker en ting, f.eks. medfølelse, og får noe annet, f.eks. forslag til hvordan løse problemet. Det er derfor noen ganger nyttig å si til foreldrene dine i situasjonen om det viktigste er at de lytter og forstår, eller om det viktigste er at de gir deg hjelp/råd.

4. Be om at den andre virkelig lytter til deg

For at kommunikasjonen skal bli god, kan det være nyttig å be den andre gjenta det du har sagt før han/hun svarer. Dette kan hjelpe til at du er sikker på at den andre forstår det du ønsker å formidle på den måten du gjør. En ting å si kan være “Jeg vil at du skal høre på meg nå og gjenta det jeg sier, før du svarer meg."

5. Sørg for at den andre skjønner at du virkelig lytter

Dette er det samme som punktet over, men nå er det din tur til å synliggjøre at du har lyttet til hva den andre har sagt, ved å gjenta det du har hørt.

6. Fatt deg i korthet

Vi har ofte mange tanker i hodet og mye på hjertet samtidig. Det kan derfor være vanskelig å få sagt alt på en gang, og dersom en prøver kan det bli for mye for den som lytter å klare å ta imot. Prøv derfor å si fra om en ting om gangen hver gang du sier noe. Skriv det gjerne ned på forhånd, så blir det klarere for deg hva du egentlig vil si.

7. Snakk i jeg-språk, si fra om det som skjer for deg

Når ting er vanskelig er det lett å starte setningene sine med “Du..." og å ville fortelle den andre hva den gjør som er dumt. Dette gjør det ofte vanskelig å snakke sammen fordi den andre da føler et behov for å forsvare seg. Det er derfor lurere å kunne si noe om hvordan det den andre sier/gjør påvirker deg. For eksempel: “Jeg blir lei meg når du kommer for sent for å hente meg. Da tenker jeg at du ikke synes jeg er viktig."

8. Vær tydelig på hvem du snakker til

Si fra hvem du snakker til slik at denne personen kan lytte bedre, og at det blir tydelig at du ønsker et svar fra akkurat denne personen.

9. Vær så konkret og beskrivende du kan

Misforståelser kan lett skje dersom vi bruker generelle ord, som f.eks. “å være grei". Det er lettere å få frem hva man mener dersom en beskriver det mer konkret, som f.eks. “å smile til meg når jeg forteller noe".

10. Varier måten du sier fra på

Dersom du merker at du ikke når frem når du forsøker å si noe, så tenk på andre måter du kan formidle ditt budskap på. Du kan skrive et brev, sende en SMS, eller be en annen voksen/et annet søsken fortelle videre til dine foreldre.

 

Hvem har ansvaret for kommunikasjonen hjemme?

Å oppleve foreldrene sine som vanskelige kan være naturlig, men det er også viktig å si noe om hva du som ungdom ikke skal akseptere. I disse situasjonene skal du ikke tenke at det er du alene som har ansvaret for at det er slik, eller som alene har ansvaret for å gjøre noe med situasjonen.

Dette gjelder situasjoner hvor det har vært vanskelig og fastlåst mellom deg og foreldrene dine i lang tid. Kanskje tenker du at situasjonen er håpløs, at det ikke er noe som nytter, og du kjenner på et sinne. Dette er tegn på at situasjonen er for vanskelig og at dere kan trenge hjelp av andre til å få til endring.

Hvor går grensen for hva som er greit?

Hvis det skjer at foreldre eller ungdom slår/sparker andre eller skader seg selv, så er situasjonen så alvorlig at det er viktig å få gitt beskjed til andre så snart som mulig. Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette så snakk med en venn, en voksen du kan stole på, helsesykepleier på skolen eller læreren din. De vil kunne hjelpe deg videre med hvor du da kan få hjelp, for slike situasjoner skal du ikke måtte klare å tåle eller finne ut av på egen hånd.

 

Best mulig vei til selvstendig liv

Som det er beskrevet over er du som ungdom i en utvikling mot stadig større grad av selvstendighet, hvor du selv skal få være den som definerer hvem du er. På samme måte som at det er uvant for deg at ikke foreldrene dine forstår deg umiddelbart, kan det være nytt og uvant for foreldrene dine at du har andre oppfatninger, meninger og interesser enn de selv har.

Selv om disse forskjellene kan være små sett utenifra, kan de oppleves som store forskjeller av foreldrene dine, fordi de ikke er vant med din selvstendighet. I din utvikling på vei mot å bli voksen er det viktig at dere klarer å holde kommunikasjonen i gang, slik at du kan oppleve at foreldrene dine forstår deg og kan gi deg den hjelp og støtte du trenger, på en måte som passer for deg. For det er kun gjennom å snakke sammen (kommunisere) at dere kan få dette til.

Skrevet av:
Familieterapeut i samarbeid med ung.no
Sist oppdatert:
16.07.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hei, mamma og pappa har sex over alt hele tiden, også om jeg er der...
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Jeg skjønner at det kan være veldig ubehagelig å oppdage at foreldrene dine har sex. Det er noe all...
Hvilke rettigheter har jeg som 18-åring når jeg fortsatt bor hjemme?
Hei Takk for at du skriver til oss! Du tar opp et dilemma som jeg vil tro at mange ungdommer som kjenner seg igjen i. Det er ganske vanlig å bo hjem...
Hvor lenge varer foreldrenes forsørgelsesplikt? Til 18 år/fullført vgs?
Hei   Dette dekkes av barneloven § 68.   Av denne følger at du i utgangspunktet har krav på fortsatt bidrag så lenge du fortsetter med «va...
Jeg har blitt voldtatt og gravid.
Hei kjære deg! Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du har det og hva du har vært gjennom. Jeg forstår at det er m...
Jeg vil stadig bli "syk" med vilje for å unngå hverdagen..
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Jeg forstår at du har det vanskelig. Du er bare 16 år, og bor på hybel og må klare alt selv. Du tr...
Pappa irriterer meg, lager lyder
Hei jente 13 år Det er vanlig å irritere seg over andre mennesker, spesielt når man lever sammen. Det er også vanlig å irritere seg over lyder m...
Hodet mitt er fylt med kaos på grunn av skole og familie.
Hei Jente 17 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Slik jeg forstår det du skriver så er du ikke med andre ungdommer på fritiden da du blir nek...
Foreldrene mine hadde sex i samme seng som broren min lå og sov.
Hei jente 20 år. Jeg skjønner at du synes det er ekkelt hvis foreldrene dine har hatt sex mens lillebroren din ligger i samme seng som dem. Det er ...
Hvordan skal jeg overtale mamma? Får ikke lov til noenting!
Hei!   Det er sjelden at man kommer noen veg med å si at alle andre får lov. Men kanskje kan du foreslå at hun ringer til foreldrene til noen av...
Hva gjør man når man har gjort noe dumt?
Hei Så fint du skriver til oss når du har spørsmål. Nå vet ikke jeg hva du har gjort som du synes er dumt, men jeg tenker generelt at når man h...
Hvordan kan jeg takle hverdagen og presset bedre?
Hei! I artikkelen jeg har lagt ved finner du flere råd til hvordan du bedre kan prioritere tiden din og hva du kan gjøre. Jeg har også lagt ved en...
Mamma blir lett sint og irritert. Kan jeg gjøre noe?
Hei jente (13) Så fint du tar kontakt med oss, når ting er vanskelig og vrient i livet ditt. Det finnes flere råd som kan hjelpe deg, men du kan o...
Jeg klarer ikke bo hjemme hos mamma i 5 år til! Kan jeg flytte ut selv om jeg er under 18?
Hei Tusen takk for at du skriver til oss! Du skriver at moren din ikke lar deg flytte ut og at du ikke klarer å bo sammen med henne i 5 år til. Du ...
Mamma sier det er noe galt med meg når jeg sliter med å få venner
Hei Du valgte helt riktig emne. Det er forståelig at du blir fortvilet og usikker når moren din sier at det er noe galt med deg når du sliter med ...
Kan foreldrene mine sjekke telefonen min?
Hei Barn har rett på privatliv. Det står i barnekonvensjonen artikkel 16. Det betyr for eksempel at foreldre ikke uten videre kan lese tekstmelding...
Jente, 14 er ensom og alene og har det ikke bra
Hei Selv om jeg må si at jeg blir veldig trist på dine vegne av å lese det du skriver, er jeg veldig glad for at du faktisk skriver!!! Slik jeg l...
Hun opplever konstant orgasme, hvordan si det til mamma?
Hei Fint at du skriver til ung.no. Jeg synes det er veldig vanskelig å svare på spørsmålet ditt, for jeg er litt redd for at jeg har misforståt...
Har foreldre lov til å snoke på barnas mobil?
Hei I FNs barnekonvensjon artikkel 16 finnes en bestemmelse som går på barnets rett til privatliv. Ifølge denne bestemmelsen skal barnet "ikke u...
Jeg pleier ofte å høre mamma og pappa ha sex.
Hei jente 13 år.  Jeg forstår at det er ubehagelig å høre foreldrene ha sex.  Det er egentlig fint at foreldre har seksualitet sammen. Men de ...
Se alle