Hopp til hovedinnholdet

Hva sier straffeloven om doping?

Piller (colourbox.com)
ULOVLIG: Det er ulovlig å bruke, besitte, erverve, tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra stoff som anses som dopingmidler.

Det er ulovlig å bruke, besitte, erverve, tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra stoff som anses som dopingmidler. Medvirkning er også straffbart.

Offentlig og kvalitetssikret
Piller (colourbox.com)
ULOVLIG: Det er ulovlig å bruke, besitte, erverve, tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra stoff som anses som dopingmidler.

Straffebestemmelsene knyttet til doping

Det følger av straffeloven § 234 og 235 at det er ulovlig å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra stoff som anses som dopingmidler.

Definisjonen av hva som til enhver tid anses som dopingmidler finnes i forskrift om hva som skal anses som dopingmidler § 3.

Det er også forbudt å bruke, besitte og erverve dopingmidler. Bestemmelser om bruk, besittelse og erverv av dopingmidler er regulert i legemiddelloven § 24 a.

Kilder:
Sist oppdatert:
01.10.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Lov å importere SARMs?
Hei Det er ikke vi som avgjør om det er restriksjoner eller ikke på noen varetyper. Når det gjelder for eksempel legemidler, og varer som kan tenk...
Må jeg sone i fengsel?
Hei Samfunnsstraff er en form for straff som idømmes i stedet for fengsel. Når retten idømmer samfunnsstraff, så skal den også fastsette en sub...
Er det lov til å kjøpe steroider fra nett?
Hei Fint at du spør, og nei - det er ikke lov i følge straffeloven §234 og §235 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-8#KA...
Gjelder sperrefrist på førerkort andre klasser?
Hei I førerkortforskriften § 11-1 står det at den som har fått sperrefrist, ikke kan få utstedt førerkort i en annen klasse så lenge sperrefr...
Gutt 20 år som bruker steroider. Lurer på om det er greit og være åpen på bruk til sin lege eller om legen må melde fra til politiet.
Hei Takk for at du tar kontakt med oss. Det er lurt å ta kontakt med legen for å få sjekket at kroppen ikke har fått noen konsekvenser etter bruk...
Hvor får man tak i dopingmidler?
Hei Jeg går ut i fra at du mener dop, som i dopingmidler (midler som skal øke prestasjonen din) og ikke rusmidler.   Kjøp, salg, bruk av doping...
Blitt tatt med kokain, steroider og MDMA, hva slag straff vil man få?
Hei Fint at du tar kontakt med oss.Vi kan dessverre ikke gi deg et riktig og eksakt svar på dette. Utmåling og vurdering av den straff du får ved...
Utestengelse etter bruk av doping midler
Hei Takk for at du tar kontakt.Det er vel ingen standard oppsett i forhold til maks eller korteste utestengelse ved bruk av doping midler, i forhold ...
Spørsmål om stereoider, rulleblad og barnevern
Hei Ifølge legemiddelloven § 24a er det forbudt bl.a. å bruke stoff som er regnet som dopingmidler. Dopinglisten fremgår av forskrift om hva som...