Hopp til hovedinnholdet

Myter om røyk og snus

Sigarett og myter (colourbox.com)
MYTE: Røyk er farligere enn snus. Men det er en myte at snus ikke påvirker kroppen negativt.

"Festrøyking er bare kos", "alle kan slutte hvis de vil", "lovene om snus er for strenge!","Mange røykere lever til de blir 100" Hva er myter og hva er fakta?

Offentlig og kvalitetssikret
Sigarett og myter (colourbox.com)
MYTE: Røyk er farligere enn snus. Men det er en myte at snus ikke påvirker kroppen negativt.

Alle ungdommer snuser nå for tida

9 av 10 snuser ikke en eneste gang i løpet av ungdomsskolen. Det store flertallet av elever på videregående har heller aldri prøvd å snuse.. Det er altså ikke så vanlig at ungdommer snuser som man kan få inntrykk av i media.

Hvis du vil vite hvor mange som snuser på ungdomsskolen og videregående i ditt fylke kan du sjekke på ungdata.no.

Staten tjener penger på at folk røyker og snuser

Staten tjener rundt 21 milliarder på avgifter fra tobakk og alkohol til sammen.

I 2010 ble det gjort en analyse som viste at røyking koster samfunnet mellom 8 og 80 milliarder kr per år (det er veldig stort slingringsmonn fordi dette er så komplisert å beregne). Staten taper sannsynligvis penger på at folk røyker og snuser.

Røyk og snus hjelper mot angst og depresjon

Forskning viser at personer med angst og depresjon får færre symptomer når de har sluttet å røyke.

Mange bruker tobakk til å håndtere psykiske plager og lidelser. Det kan føles godt der og da, men det skaper nye bekymringer og avhengighet som forsterker plagene. Nikotin forstyrrer kroppens naturlige belønningssystem.

Personer med psykiske lidelser har kortere forventet levealder enn andre. En av hovedårsakene er at mange røyker.

Når man slutter med tobakk kan man få tegn på angst, depresjon og nervøsitet som abstinensplager. Dette går vanligvis over i løpet av noen uker. Det er alltid lurt å be fastlege eller annet helsepersonell om å følge deg opp når du slutter.

Mange røykere lever til de blir 100

I Norge dør røykere i gjennomsnitt 11 år før andre. Ja, det finner noen få mennesker i verden som har røykt og likevel levd lenge. Hver gang det skjer er det en sensasjon i nyhetene. Det er altså ekstremt uvanlig.

Røyk og snus er slankende

Det er ikke forsket nok på snus, men forskningen så langt assosierer snus med økt risiko for vektøkning, overvekt, fedme og forstyrrelser i fettstoffskiftet. Personer som røyker er oftere overvektige enn andre.

Det er ingen forskning som tyder på at man går ned i vekt av å begynne med tobakk. Det vi vet er at man risikerer å gå opp i vekt når man slutter. Man tror at folk går opp i vekt både på grunn av endringer i forbrenningen, men også fordi de er vant til å ha noe i munnen veldig ofte, og fordi de får bedre smaks- og luktesans når de slutter med røyk og snus.

Nikotin påvirker kroppens forbrenning fordi kroppen stresser når man får i seg nikotin. Nikotin påvirker hormoner og forbrenningen. Røyking kan øke forbrenningen med 10 prosent, men det er uvisst om det samme gjelder snus.

Man må ha god økonomi for å røyke og snuse

 • En gjennomsnittsrøyker bruker 20 000kr i året på røyk.
 • En gjennomsnittssnuser bruker 12 000 kroner i året på snus.
 • 80 prosent av verdens røykere bor i mellom- og lavinntektsland. I Norge er det flere som røyker blant dem som har lav inntekt enn dem som har høy inntekt. Mange må bruke en stor del av inntekten sin på røyk.

  Lovene om tobakk er for strenge

  "Folk må få velge selv om de vil røyke eller snuse!", er det mange som sier. Men er de som begynner klar over risikoen? Og er det et fritt valg å fortsette når du har blitt avhengig?

  Den norske Tobakkskadeloven er en av de strengeste i verden. Hensikten er å beskytte befolkningen mot helseskader fra tobakk, særlig barn og unge. Ungdom blir raskt avhengige av tobakk, og er man avhengig kan det argumenteres at man ikke lenger velger fritt.

  Å få strengere tobakksregulering i alle land i verden er et av delmålene i FNs bærekraftmål for å utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene i verden.

  Man kan røyke eller snuse "litt" uten å bli avhengig

  Alle produkter som lages av tobakk inneholder nikotin som er avhengighetsskapende.

  Det er noen få prosent av befolkningen som ikke utvikler tegn på fysisk avhengighet, men nesten alle som røyker og snuser blir avhengige. Det er mulig å ikke bruke tobakk hver dag, men å være avhengig av å for eksempel snuse på hytta eller røyke på fest.

  Det finnes noen snuslignende produkter og urteblandinger som kan røykes som ikke har nikotin i seg, men de er ikke laget av tobakk.

  Snus er like helseskadelig som røyk

  Røyk er mye farligere enn snus. Røyk er det mest helseskadelige produktet som selges lovlig. Selv om det finnes noe som er verre, er snus fortsatt usunt. Les mer om snus her.

  Oljefondet tjener penger på tobakksindustri

  Kjøp av tobakksaksjer er mot oljefondets lovfestede etiske retningslinjer. Statens pensjonsfond utland skal ikke være investert i selskaper som deltar i produksjon av tobakk.

  Tobakk er et miljøvennlig planteprodukt

  Sigaretter og snus er ikke rene planteprodukter, de er tilsatt mange stoffer for å gjøre dem mer attraktive å bruke.

  Verdens helseorganisasjon forteller at tobakksdyrking bruker opp god matjord og krever store mengder sprøytemidler som bidrar til å forurense vann og jord. I tillegg er forsøpling fra snusposer og sigarettsneiper et problem.

  Det selges noen typer snus og røyk laget av økologisk dyrket tobakk, disse er ikke mindre helseskadelige.

  Det er ikke så mange som dør av røyking

  8 millioner mennesker dør av røyking og passiv røyking hvert år. Selv om mange har sluttet og det finnes god behandling for sykdommer, dør det likevel rundt 6200 nordmenn hvert år egen røyking, i tillegg dør rundt 120 av passiv røyking.

  Røyk er det eneste lovlige produktet som, når det brukes riktig, dreper rundt halvparten av brukerne. Hvis noen hadde funnet opp snus og røyk nå, så hadde det nok ikke blitt tillatt.

  Hvis det hadde vært så farlig, ville det vært forbudt

  Legeforeningen ønsker en flytende aldersgrense sånn at det blir forbudt å selge røyk til alle som er født f.eks. etter 2005.

  Det er over én million nordmenn som røyker og/eller snuser hver dag eller av og til. Det er ingen politiske partier som går inn for å totalforby tobakk, men Norge har en visjon om en fremtid hvor ingen bruker tobakk. For å få til det må ingen av dem som er barn i dag noen gang begynne å snuse eller røyke.

  Gravide kan godt snuse

  Bruk av snus når man er gravid medfører risiko for fosteret som på flere måter er lik risikoen ved røyking.

  Snusing i svangerskapet er forbundet med lav fødselsvekt, for tidlig fødsel, økt risiko for dødfødsel, svangerskapsforgiftning, leppe-gane-spalte hos barnet og pustestans i nyfødtperioden.

  Å røyke ut av vinduet, skader ingen

  Mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig. Derfor er det spesielt viktig at de som røyker er påpasselige når de røyker i nærheten av andre.

  Passiv røyking gir økt risiko for at barn får ørebetennelse, lungeinfeksjoner og nedsatt lungefunksjon, eller dør i krybbedød. Den står i tobakksskadeloven at barn har rett til et miljø fritt for røyk eller damp fra e-sigaretter.

  Voksne kan utvikle kreft og hjerte-karsykdommer fra passiv røyking.

  På verdensbasis dør over 1 million mennesker av sykdommer fra passiv røyking hvert år.

  Det er enkelt å slutte hvis man er motivert

  7 av 10 røykere har lyst til å slutte å røyke, men ikke alle gjør det likevel. De fleste som har slutta, har prøvd flere ganger før de lykkes. Det kan tyde på at det er ganske vanskelig å slutte.

  Man antar at det er omtrent like vanskelig å slutte å snuse som å slutte å røyke, men det er ikke gjort så mye forskning på snusslutt.

  Det finnes legemidler som øker sjansen for å klare å slutte å røyke (reseptbelagte piller og nikotinlegemidler som kan kjøpes fritt på apotek). Det ser ut til at de kan hjelpe snusere å slutte også.

  Vannpiperøyking er ufarlig damp

  Mange tror at vannet i vannpipa renser røyken for giftstoffer. Det er feil.

  Å røyke vannpipe er like helseskadelig som å røyke sigaretter. At tobakken smaker frukt får den til å virke ufarlig, men det er fremdeles tobakk med kreftfremkallende stoffer og avhengighetsskapende nikotin.

  At røyken går gjennom vann bidrar til å kjøle den ned slik at man klarer å inhalere mer røyk. Det er også vanlig å røyke vannpipe over lang tid. Når man røyker vannpipe kan man derfor få i seg langt mer røyk enn det som er vanlig når man røyker en sigarett.

  Sist oppdatert:
  03.10.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor mye nikotin er det i snusen?
Hei jenter 16 år!På norske snusbokser står det ikke oppgitt nøyaktig hvor mye nikotin som finnes i dem. Grunnen er blant annet at det vil gi et fe...
Når slutter kroppen å få nikotinsjokk fra snus?
Hei Det er dessverre ikke mulig å gi deg et konkret svar på det du spør om. Det er forskjellig fra person til person hvor lang tid det tar før ma...
Hvor mye nikotin må til før det er farlig?
Hei gutt 18 år! Nikotin er et giftig stoff som tobakksplanten lager for å beskytte seg mot insekter. Et naturlig sprøytemiddel altså.Dødelig nik...
Hvor mange dør av snus?
Hei jente 16 år! Det finnes dessverre ikke nok forskningskunnskap til å si hvor mange som dør på grunn av snusing. Vi vet at snus inneholder stof...
Hvor mange dør hvert år av å røyke?
Hei Alle har hørt at «røyking dreper». Røyking er faktisk den største enkeltårsaken til dødsfall som kunne vært unngått. I Norge dør dagli...
Kan lærere snuse eller røyke på skolen?
Hei jente 16 år! Lærerne har ikke lov til å snuse eller røyke på skolen. Det er meningen at lærere skal være gode forbilder for elevene og ele...
Blir tennene fortere brune av brun snus enn hvit snus?
Hei gutt 16 år! Hvit snus er et såpass nytt produkt at jeg ikke kan svare på hvordan de eventuelt misfarger tennene. De som lager snusen påstår ...
Er det bedre å røyke 5 enn 20 røyk om dagen?
Hei gutt 20 år! Hvis du ønsker å ta vare på helsa, så bør du ikke røyke i det hele tatt. Selv om det selvsagt er mindre belastning på kroppe...
Jeg er redd jeg må adopteres bort
Hei Det er forståelig at du er redd hvis du tenker at det kan være du må flytte til et nytt og ukjent hjem. Hva er grunnen til at du tror det komm...
Hvilken snus er mild og vil ikke gi meg nikotinsjokk?
Hei jente 20 år! Når du ikke er vant til å snuse, vil du høyst sannsynligvis få en sterk opplevelse, selv om du snuser en liten porsjonssnus med...
Er det 18-års aldersgrense på nikotintyggis på apoteket?
Hei Det er ikke aldersgrense på nikotintyggis på apoteket, men det betyr ikke at du har krav på å få kjøpt nikotintyggis når du er mindreårig...
Er snus mer farlig enn å vape? 
Hei gutt 16 år! Jeg kan dessverre ikke gi deg et godt svar på hva som er mest helseskadelig av å vape og å snuse. Grunnen er at det finnes så li...
Er det farlig å røyke fyrstikker. Innhalerer røyken fra fyrstikken.
Hei Takk for at du kontakter Ung.no. Nå inneholder ikke fyrstikker tobakk så skadene fra tobakk vil du ikke merke. Røyk fra fyrstikker i små meng...
Spørsmål om ADHD og nikotin. 
Hei Det er ikke bevist at nikotin hjelper mot ADHD (eller ADD). Når det gjelder forskning, så er det ikke slik at èn studie «beviser» noe. Når ...
Hvor mye hasj for å bli høy? Kan man dø av snus?
Hei Vi gir dessverre ikke brukerveiledning på hvor mye/lite hasj du trenger for å bli høy. Dette vil uansett variere ut ifra hvor vant man er til ...
Er det like farlig å snuse teposer som vanlig snus?
Hei gutt 20 år! Å snuse teposer er nok ikke helseskadelig. I verste fall tenker jeg at det kan slite litt på tannkjøttet og misfarge tennene. Va...
Hva heter den mildeste røyken?
Hei Røyk varierer i hvor mye nikotin de inneholder. Jeg har ikke noen oversikt over hvilke merker som inneholder minst. Hvor mye nikotin en får i ...
Kan man få noen skader i tannkjøttet av å snuse et par ganger
Hei jente 17 år! Tannlegen kommer ikke til å kunne se at du har snust 10 ganger for over et år siden. Det må nok mer snus til for å gi permanent...
Hva skjer hvis jeg bestiller snus p
Hei gutt 14 år! Det er ulovlig å selge tobakk til mindreårige og nettbutikker har ansvar for å følge loven. Hvis du lyver og bruker andres ident...
Se alle