Hopp til hovedinnholdet

Hva er likestilling?

Vekt med "Hva er likestilling?"
IKKE BARE KJØNN: I dag omhandler begrepet likestilling også funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, blant annet.

Likestilling har tradisjonelt sett handlet om å fremme like muligheter for kvinner og menn. I dag har begrepet fått en utvidet betydning.

Offentlig og kvalitetssikret
Vekt med "Hva er likestilling?"
IKKE BARE KJØNN: I dag omhandler begrepet likestilling også funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion, blant annet.

Likestilling viser til at alle mennesker skal ha like muligheter, uansett kjønn, seksuell orientering, religion, alder, etnisitet, sosial bakgrunn eller funksjonsevne. Alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv.

Reell likestilling innebærer blant annet lik mulighet til innflytelse, rettferdig fordeling av ansvar og byrder, retten til å føle seg trygg (eksempelvis fra overgrep), og respekt for menneskeverd.

 

Ikke bare kjønn

Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. I Norge har likestilling mellom kjønnene vært vernet gjennom Likestillingsloven som ble innført i 1978. I 2018 trådde en ny lov i kraft. Denne erstattet den tidligere likestillingsloven og flere ulike diskrimineringslover.

Likestillings- og diskrimineringsloven fra 2018 tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Det vil si at den nye loven fremdeles legger vekt på likestilling mellom kjønnene, med særlig fokus på kvinners rettigheter, men den inkluderer også en bredere forståelse av likestilling, ved å vise til ulike årsaker til diskriminering.

Hvorfor er det viktig å belyse forskjellene?

Norge anses som et av de beste landene i verden når det gjelder likestilling, men selv her er det ikke fullstendig likestilling. Et eksempel er politikken og lederstillinger, hvor menn fortsatt er i flertall. Lønnsforskjellene mellom kjønnene er også store. Du kan lese mer om likestilling i Norge i artikkelen under.

 

Forbudt å diskriminere

Likestilling blir regnet som en samfunnsmessig grunnverdi av norske myndigheter, og den norske staten har forpliktet seg til å fremme likestilling gjennom tilslutning til FNs menneskerettighetserklæring.

Likestillings- og diskrimineringslovens § 6 fastslår at det er ulovlig å diskriminere. Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling. Loven sier også at det kreves aktivt likestillingsarbeid. I dette ligger det blant annet at det er krav om kjønnsbalanse i offentlige utvalg, og at alle arbeidsgivere skal arbeide aktivt for å motvirke mulig diskriminering i sin virksomhet.

I Norge er det et eget ombud som skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Du kan lese mer om Likestillings- og diskrimineringsombudet på deres nettside.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
08.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvorfor tjener menn mer enn kvinner?
Hei Du kan lese om likestilling mellom kjønnene i artiklene under svaret.  Likestillingen har kommet et godt stykke på vei, men dessverre er det ...
Hva er en feminist?
Hei   Tusen takk for spørsmål! Så hyggelig at du liker siden vår:) En feminist er en person, det kan være en kvinne eller en mann, som arbeid...
Feminisme og likestilling.. 
Hei, Takk for spørsmål, det er fint å høre at du interesserer deg i dette temaet.  Likestilling har tradisjonelt sett handlet om å fremme like...
Hvorfor kan man ikke slå jenter på samme måte som man slår gutter?
Hei gutt 18 Du lurer på hvorfor man ikke kan slå jenter slik som man slår gutter. Du skriver også at om en jente hadde slått deg ville du banket...
Bør menn miste stemmeretten sin?
Hei Kvinner måtte kjempe i årevis for å få stemmerett, ikke bare i Norge, men i stort sett hele verden. Selv om det kan virke urettferdig at menn...
Hvorfor tjener kvinner og menn ulikt når de har lik utdanning? 
Hei Så bra at du har funnet noe som engasjerer deg! Jeg skjønner godt at dette er frustrerende og utrolig teit. Det finnes nok ingen god forklaring...
Hvordan er lønna til politiet når det kommer til kvinner?
Hei, og takk for spennende spørsmål. Dessverre er det slik at kvinner ofte tjener litt dårligere enn menn innen mange yrkesgrupper. Dette gjelder...
Hvorfor har kvinner i Saudi Arabia få rettigheter?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Det er komplisert å svare på hvorfor kvinner har så få rettigheter i Saudi Arabia,  men det er kny...
Er jeg feminist?
Hei Beklager at jeg svarer deg så sent. Det er vanskelig å gi deg en klar definisjon på hva en feminist er, men en generell forståelse er at det ...
Hvordan kan jeg jobbe med feminisme?
Hei! Så kult at du har lyst til å arbeide aktivt med feminisme! Det finnes mange forskjellige måter å jobbe aktivt med feminisme på. Noen skrive...
Hvorfor bryr ingen seg om diskriminering av gutter?
Hei Takk for at du skriver til ung.no. Du har rett i at det fortsatt foregår kjønnsdiskriminering i dag. Selv om Norge er et land som har kommet l...
Hvorfor er det mest jenter som er lettkledde i reklame og musikkvideoer?
Hei Dette har med tradisjonelle kjønnsrollemønster å gjøre. I dette mønsteret er ofte dama den svake og mannen den sterke. Videre at jenta er by...
Jeg vil hjelpe til slik at jenter kan si det de mener, hvor kan jeg det?  
Hei! Så utrolig flott at du har lyst til å hjelpe andre jenter! Det er kjempefint at du har lyst å bekjempe tvangsekteskap og at du ønsker at jen...
Tenker at det er så urettferdig å være kvinne
Hei Dette har blitt en stor tanke hos deg nå.  Du tenker på alt det som er negativt med å være kvinne.  -ER det det at man er kvinne som er neg...
Vi har problemer med ei jente i klassen pga. av etnisk bakgrunn
Hei Jeg forstod dessverre ikke så mye av spørsmålet ditt, da du kanskje har forhastet deg når du har skrevet. Kan du forsøke å sende inn spørs...
#metoo har gått for langt. Likestilling ? Straff for falsk anmeldelse ?
Hei Takk for at du skriver til Ung.no. Jeg oppfatter at du har tanker om likestilling og konsekvenser det kvinner forteller får for menn. Jeg tror ...
Hvorfor er det bare kvinner som kan ha reproduksjons rettigheter? Og hvorfor skal da menn ha ansvar for barn?
Hei Reproduktive rettigheter handler om grunnleggende menneskerettigheter som rett til frihet, liv og helse. Ingen seksuell handling skal innebære ...
Lønn og diskriminering
Hei Som hovedregel er størrelsen på lønn, evt. tillegg (helligdag, kveld, natt, helg m.v.) og bonusordninger, rett til lønnsøkning etc. er en fo...
Hvorfor kan ikke gutter bli gravide?
Hei gutt 17 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Gutter og menn kan ikke bli gravide fordi de biologisk ikke er designet til å bære fram et barn. D...
Se alle