Hopp til hovedinnholdet

Hva er diskriminering?

Hånd mot vindu(colourbox.com)
LOVER OG REGLER: I Norge har vi lover som forbyr diskriminering

Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap, og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig.

Offentlig og kvalitetssikret
Hånd mot vindu(colourbox.com)
LOVER OG REGLER: I Norge har vi lover som forbyr diskriminering

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling.

Å forskjellsbehandle vil si å behandle en part dårligere enn en annen på grunn av personens funksjonsevne, religion, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, kjønn, seksuell legning og kjønnsidentitet, leveform eller politisk orientering.

Direkte og indirekte diskriminering

Direkte diskriminering er når personer som ellers er like, behandles ulikt uten at det er saklige grunner til dette.

Eksempel: Når en person ikke får en jobb på grunn av hudfargen sin.

Indirekte diskriminering er når personer med ulike behov likevel behandles likt.

Eksempel 1: En synshemmet person blir utestengt fra et kjøpesenter fordi det ikke er lov å ha hunder der og kjøpesenter mener at forbudet også gjelder førerhunder.

Eksempel 2: En butikk nekter sine ansatte å bruke hodeplagg. Dette vil ramme jenter og kvinner som bruker hijab.

 

Diskriminering er ikke lov

I Norge har vi lover som forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel- eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlig forhold ved en person.

I tillegg er det forbudt å diskriminere på grunn av medlemskap i en fagforening.

Vernet mot diskriminering finnes i arbeidsmiljøloven og i likestillings- og diskrimineringsloven.

Noen ganger er det lov å forskjellsbehandle

Noen ganger er det lovlig å forskjellsbehandle, men bare dersom målet er økt likestilling.

Et eksempel på slik forskjellsbehandling er at det gis lederutdanning til kvinner for å øke andelen kvinner i ledelsen.

 

Hva gjør du hvis du blir utsatt for diskriminering?

Diskrimineringssnemnda gir hjelp og råd til dem som har blitt diskriminert. Nemnda undersøker saken og vurderer om det har foregått ulovlig diskriminering. Dette er gratis.

Her kan du lese mer om hvordan du klager og hva en klage skal innheholde.

Kontakt Diskrimineringsnemnda dersom du har opplevd diskriminering. Hvis du trenger informasjon om å klage, klageprosessen eller lignende, ta kontakt med nemda på telefonnummer 90 93 31 25 mellom kl. 10 og 14 hverdager.

Ønsker du å vite mer om levekår og diskriminering?

Her finner du mer informasjon og nyttig statistikk:

Kjønn

Lhbtiq

Nedsatt funksjonsevne

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
09.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Åndelige og kulturelle behov. Hva er meningen med livet?
Hei Takk for spørsmål! Så bra du er interessert i dette temaet.  De åndelige og kulturelle behovene har med meningen med livet å gjøre – de...
Hvordan kan språk være diskriminerende og trakasserende? Hva menes med at språk er makt?
Hei Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Å forskjellsbehandle vil si å behandle en part dårligere enn en annen på grunn ...
Hva er en feminist?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   En feminist er en person som er opptatt av at alle kjønn skal ha like rettigheter, slik menneskerettig...
Hva er direkte og indirekte diskriminering?
Hei Direkte diskriminering er når noen blir utsatt for diskriminering fordi de er den de er, og bestemmelsen eller praksisen som førte til diskrim...
Og pappa er helt imot mørkhudete tennåringsgutter pga annet syn på jenter osv
Hei Så fint at du skriver til oss! Det høres ut som om du har møtt en veldig ålreit gutt. Det er fint å lese at dere både har det gøy, og at ...
Hvorfor er hvite folk diskriminerende mot svarte folk?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Du stiller et viktig spørsmål, og jeg må begynne med å stille et viktig spørsmål tilbake til de...
Hva er kjønnsdiskriminerende reklame.
Hei Forbrukerombudet har tilsyn med forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame. Ifølge markedsføringsloven er det forbudt å unytte det ene kjønn...
Kjæresten min kaller meg hore, men jeg vil ikke miste han..
Hei Dette hørtes slitsomt ut! Jeg forstår at du elsker han veldig høyt, men det er virkelig ikke greit at han ikke behandler deg bra.Selve grunnl...
Diskriminering på grunn av språk
Hei Diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livss...
Er det lov å klenge på andre gutter når de er helt med på det?
Hei gutt 15 år. Takk for spørsmålet ditt!Dette burde ikke være et problem i det hele tatt. Det er ikke noe galt i at to gutter som selv vil det, ...
Hva betyr diskriminering?
Hei I artikkelen "Hva er diskriminering?" her på ung.no får du svar på det. Der blir det kort oppsummert som "usaklig forskjellsbehandling". Hi...
Kjønnsidentitet. Trans*person. Kan foreldre nekte behandling?
Hei Så fint du tar kontakt med oss. Først må jeg få berømme deg for at du tar tak i dette og har vært åpen med mammaen din. Det forteller meg ...
Kan en bareier nekte adgang til baren? 
Hei Et utested kan i kraft av sin private eiendomsrett nekte en person inngang såfremt det ikke fører til diskriminering, jf. likestillings- og dis...
Blir hver dag diskriminert for å være transe.
Hei Det er helt uakseptabelt at du blir diskriminert på bakgrunn av den du er! Du er en helt naturlig variasjon av oss mennesker. Fordi opplevelsen...
Hvor kommer rasisme fra?
Hei Rasisme kommer fra tanken om at man kan dele verdens mennesker inn i ulike raser, og at disse rasene har ulik verdi. Rase er et begrep som brukes...
Hvilke regler gjelder for utvisning i grunnskolen?
Hei Det er ordensreglementet som bestemmer hva som er greit og ikke på skolen, også når rektor skal vurdere om en elev skal utvises.Det høres vel...
Jeg jeg bor her i Nordland. Jeg skal flytte i nærheten av Oslo.
Hei jente 16 år Det er forståelig at det kan virke litt skummelt og skremmende å flytte til an annen by. De fleste av oss knytter oss til det sted...
Jeg føler meg diskriminert av læreren min.
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Det er leit å høre at du opplever diskriminering fra din lærer! Som elev har du rett til å ikke o...
Hva er forskjellen på mobbing og diskriminering?
Hei Forskjellen på diskriminering og mobbing er ikke nødvendigvis så stor for den som opplever det, men ordene betyr litt forskjellige ting. Mobb...
Hva vil det si å bli diskriminert?
Hei Både gutter og jenter kan bli diskriminerte. Det å bli diskriminert er å bli sett på som mindreverdig enn andre mennesker. I historien har ...
Se alle