Hopp til hovedinnholdet

Har du opplevd utelivsdiskriminering?

Dørvakt holder opp hånda (colourbox.com)
FORBUDT: Å nekte noen adgang til utesteder på grunn av etnisk bakgrunn, seksuell orientering eller funksjonsnedsettelse er ulovlig.

Å nekte noen inngang på et utestedet på grunn av etnisk bakgrunn, seksuell legning eller nedsatt funksjonsevne er ulovlig - derfor er det viktig at du tørr å si ifra.

Offentlig og kvalitetssikret
Dørvakt holder opp hånda (colourbox.com)
FORBUDT: Å nekte noen adgang til utesteder på grunn av etnisk bakgrunn, seksuell orientering eller funksjonsnedsettelse er ulovlig.

Blir du nektet inngang til utesteder, restauranter eller diskotek på grunn av din hudfarge, etniske opprinnelse, seksuelle orientering eller fordi du har nedsatt funksjonsevne er det diskriminering. Utestedsdiskriminering er en åpenlys diskriminering som skjer ansikt til ansikt, og som er svært stigmatiserende for den som avvises. En person blir stående alene, mens resten av gruppen slipper inn.

 

Utestedet kan straffes

I henhold til § 186 i Straffeloven, er det straffbart å nekte en person varer eller tjenester på grunn av personens hudfarge, nasjonale- eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg sier § 1-8 i Alkoholloven at skjenkestedets rett til å servere alkohol, kan inndras dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i straffeloven § 186.

De vanligste begrunnelsene for å stenge minoriteter ute er:

  • Feilaktig beskjed om at lokalet var fullt.
  • Krav om pass som legitimasjon (mens det var tilstrekkelig med bankkort for etnisk norske).
  • Fiktive medlemskort.
  • Ren rasistisk avvisning ("Her vil vi ikke ha sånne som dere")
  • Å bli nektet servering på grunn av sin funksjonsnedsettelse.

 

Si ifra!

Dersom du opplever å bli diskriminert på et utested er det viktig å sikre bevis på det som har skjedd. Det kan også være nyttig å sikre kontaktinformasjon til andre i nærheten som har sett det som har skjedd. Dersom du har mulighet er det best å kontakte politiet og be dem om å møte deg på stedet, slik at de kan dokumentere forholdene.

Hvis du ikke kontaktet politiet på stedet er det likevel mulig å få hjelp. Ønsker du juridisk rådgivning kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), de gir gratis veiledning til alle som opplever diskriminering. Dersom du ønsker å opprette en klagesak må du ta kontakt med Diskrimineringsnemda. Du kan lese mer om hvordan klageprosessen fungerer på Diskrimineringsnemdas nettside.

Som klager står du sterkere om du kan dokumentere at diskriminering har funnet sted.

Slik beviser du utelivdiskriminering

  • Navn på utestedet.

  • Tidspunkt for avvisningen, utestengningen, trakasseringen.

  • Vitner som kan bekrefte din versjon av saken.

  • Opplysninger som støtter påstand om ulike praksiser med gjestelister.

  • Eventuell kontakt med politi, ordensvakt på stedet.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
10.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg er lei av at menn dominerer verden, og ønsker å gjøre en forskjell
Hei Så flott at du engasjerer deg i slike tema, og at du ønsker å gjøre en forskjell på dette området. Det er en kjent sak at både mange verden...
Kan en bareier nekte adgang til baren? 
Hei Et utested kan i kraft av sin private eiendomsrett nekte en person inngang såfremt det ikke fører til diskriminering, jf. likestillings- og dis...
Blir nektet inngang på utested
Hei Når det gjelder spørsmålet om utestedene kan nekte deg inngang, så kan et utested selv velge hvem det vil slippe inn, så lenge det ikke fø...
Nektet inngang på utested
Hei Et utested kan i kraft av sin private eiendomsrett nekte en person inngang såfremt det ikke fører til diskriminering av "etnisitet, nasjonal op...
Er det lov med aldersdiskrimisering på utested?
Hei Jeg har full forståelse for at det oppleves kjipt å bli diskriminert pga alder. Ofte er det sånn at uteplassene setter en høyere aldersgrense...
Er det lov å endre aldersgrense på utested under samme åpningstid? Eller er dette diskriminering?
Hei Et utested kan i kraft av sin private eiendomsrett nekte en person inngang såfremt det ikke fører til diskriminering av "etnisitet, nasjonal op...
Kan jeg nektes inngang på utested?
Hei Et utested kan i kraft av sin private eiendomsrett nekte en person inngang såfremt det ikke fører til diskriminering av "etnisitet, nasjonal op...
Ble nektet servering på uteplass bare fordi jeg kom samtidig med en som tydeligvis ikke var velkommen på utestedet
Hei Et utested kan i kraft av sin private eiendomsrett nekte en person inngang såfremt det ikke fører til diskriminering av "etnisitet, nasjonal op...