Hopp til hovedinnholdet

Diskriminering i arbeidslivet

Diskriminering på jobben (colourbox.com)
FORBUDT: Det er ulovlig med diskriminering på arbeidsplassen. Har du opplevd dette er det viktig at du melder fra til Likestillings- og diskrimineringsombudet, slik at de kan hjelpe deg.

Det er flere lover som skal beskytte mot diskriminering i arbeidslivet – Likevel opplever mange usaklig forskjellsbehandling.

Offentlig og kvalitetssikret
Diskriminering på jobben (colourbox.com)
FORBUDT: Det er ulovlig med diskriminering på arbeidsplassen. Har du opplevd dette er det viktig at du melder fra til Likestillings- og diskrimineringsombudet, slik at de kan hjelpe deg.

Dessverre forekommer diskriminering eller forskjellsbehandling ved ansettelse og ellers i arbeidslivet - selv om det finnes lover som skal hindre dette. Derfor er det viktig å reagere dersom du opplever diskriminering.

Forbud mot diskriminering i arbeidslivet

Du kan oppleve å bli diskriminert i arbeidslivet på grunn av flere forhold. Dette kan for eksempel være alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, etnisitet eller graviditet.

Diskriminering i arbeidslivet er regulert i flere lover, men de viktigste er arbeidsmiljøloven kapittel 13 (vern mot diskriminering) og Likestillings- og diskrimineringsloven.

 

Eksempler på diskriminering

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Å forskjellsbehandle vil si å behandle en part dårligere enn en annen på grunn av deres personlige egenskaper eller identitet.

Et eksempel på diskriminering i arbeidslivet: Å unnlate å innkalle en person til intervju, selv om vedkommende er faglig på høyde med andre søkere, fordi hun er gravid. Det samme gjelder å spørre om opplysninger om jobbsøkers religionstilknytning eller politiske syn, uten at dette har særskilt hjemmel i ett av unntakene fra diskrimineringsforbudet i lovene. Unntak kan være når man søker stilling som prest i et trossamfunn.

Når er det lov å forskjellsbehandle?

Det er lov å forskjellsbehandle om det har et saklig formål, det vil si at det ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, og om det er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrket. En slik forskjellsbehandling kalles også for positiv særbehandling.

Et konkret eksempel på lovlig forskjellsbehandling er ulik behandling på grunn av alder dersom dette er basert på saklige grunner. For eksempel i aldersgrenser basert på krav til helse og sikkerhet.

Et annet eksempel er at en arbeidsgiver kan velge en kvinne fremfor en mann hvis begge kandidatene er tilnærmet like godt kvalifisert og kvinner er underrepresentert i yrket. Dersom det er like mange kvinner som menn på arbeidsplassen, vil det ikke være lovlig å velge kvinnen fordi hun er kvinne. Den som ansettes må være like godt eller tilnærmet like godt kvalifisert som den som ellers ville fått jobben. Arbeidsgiver kan altså ikke ansette en søker som er mye dårligere kvalifisert enn andre søkere, selv om vedkommende for eksempel har minoritetsbakgrunn.

 

Hva gjør du om du blir diskriminert

Dersom du opplever at du er ulovlig diskriminert, kan du begynne med å ta opp saken med de tillitsvalgte, verneombudet, eller nærmeste leder.

Om dette ikke hjelper, kan du bringe saken inn for Diskrimineringsnemnda. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan gi deg juridisk støtte, og alle som har blitt diskriminert har rett på gratis veiledning.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
10.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Mister jeg sykepengene hvis jeg sier opp jobben min?
Hei og takk for at du skriver til oss Du mister ikke sykepengene dine hvis du sier opp jobben.  Du må selvfølgelig ha en gyldig sykemelding fra le...
Kan arr etter selvskading gi følger for jobb?
Hei Takk for spørsmålet ditt!Jeg skjønner at du er bekymret, men det å ha arr, noe man kan ha av ulike grunner, skal ikke ha noe å si for dine j...
Får ikke jobber - kan det ha med navnet mitt å gjøre
Hei, og takk for spørsmålet ditt!   Det er veldig frustrerende å ikke få napp når man søker jobber. Som regel tar det en stund å få sin fø...
Hvorfor tjener kvinner og menn ulikt når de har lik utdanning? 
Hei Så bra at du har funnet noe som engasjerer deg! Jeg skjønner godt at dette er frustrerende og utrolig teit. Det finnes nok ingen god forklaring...
Jeg har fått sparken eller utestengt og vil klage.
Hei Det er litt vanskelig å svare på spørsmålet ditt når vi ikke helt vet hva du har gjort. Det vil også være forskjell på hvilke regler som ...
Jeg har ADHD. Har det noe å si i framtiden når jeg skal søke jobb?
Hei Du forteller at du har ADHD. Jeg forstår det slik at du lurer på om det kan være vanskelig for deg i forhold til jobb i fremtiden. Arbeidsmi...
Hvor lenge skal en arbeidsgiver oppbevare overvåkningsopptak? Hvor kan jeg melde fra om ubehagelige hendelser på jobb?
Hei I utgangspunktet bør du først melde den ubehagelige hendelsen som du opplevde til din arbeidsgiver som et avvik. Hvis det ikke hjelper å melde...
Hvordan løser jeg problemer med mobbing på jobben?
Hei Arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk jf. kapittel 4 i arbeidsmiljøloven. Det vil si at arbeid...
Jeg vil bli lege men bruker hijab og er redd det blir hijabforbud. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no!   Det er leit å høre at du opplever å bli behandlet dårlig fordi du bruker hijab! Det er ulovlig å d...
Hva vil det si å bli diskriminert?
Hei Både gutter og jenter kan bli diskriminerte. Det å bli diskriminert er å bli sett på som mindreverdig enn andre mennesker. I historien har ...
Føler meg diskriminert på arbeidsmarkedet
Hei og takk for at du skriver til oss Har du sjekket våre ungdomssider på nav.no?  Her har vi mange gode råd og tips til deg som er ung og leter ...
Jeg fortalte en kollega at sjefene hadde baksnakket han
Hei Slik jeg forstår deg, så lurer du på om det kan få noen konsekvenser for deg at du fortalte den tidligere kollegaen din om sjefenes baksnakki...
Oppsigelse
Hei Kun rettssystemet kan avgjøre lovlighet av en oppsigelse. Du bør derfor få såkalt juridisk hjelp om du ønsker en vurdering av din sak. Et go...
Kan sykdomshistorie påvirke jobbsjanser?
Hei! For det første så vil jeg bare si at det er utrolig bra at du er så åpen som du er! Det virker som du får god oppfølging og at du jobber h...
Likestilling og lønn
Hei Dette er godt spørsmål som det finnes en del forskning på. Vi i Arbeidstilsynet har ikke svaret, og vi har heller ikke forsket på dette. Du ...
Lønnsforskjeller basert på kjønn
Hei   Statistisk sentralbyrå har skrevet en lang og grundig artikkel om lønnsforskjeller. For ti år siden analyserte en gruppe forskere hva s...
Rett til å kreve møte med arbeidsgiver?
Hei Ja, som arbeidstaker kan du be om møte med arbeidsgiver. Det er ingen rettighet som er direkte regulert i loven, men det vil være nesten utenk...
Lønn
Hei Når du jobber til sjøs er det Sjøfarsdirektoratet som forvalter regelverket. Anbefaler at du kontakter dem for svar på dine spørsmål: http...
Blir diskriminert av lærlingsansvarlig.
Hei Takk for at du kontakter ung.no. Det er ikke greit å oppleve at man blir utsatt for negativ forskjellsbehandling eller diskriminering. Dersom...
Personvern
Hei Anbefaler at du kontakter Datatilsynet, https://www.datatilsynet.no/ med dine spørsmål. Det er de som forvalter regelverket om personvern.En ...
Se alle