Hopp til hovedinnholdet

Likestilling mellom kvinner og menn

Symbolene for kvinne og mann (colourbox.com)
LIKHET: Likestilling skal sikre like muligheter for kvinner og menn i samfunnet, hjemme og på arbeid.

Hva skal til for å minske forskjellene mellom kvinner og menn? Det finnes en rekke tiltak og lover for å sikre et mer likestilt samfunn.

Offentlig og kvalitetssikret
Symbolene for kvinne og mann (colourbox.com)
LIKHET: Likestilling skal sikre like muligheter for kvinner og menn i samfunnet, hjemme og på arbeid.

Kjønnslikestilling innebærer at kvinner og menn skal ha samme rettigheter og muligheter. Menn og kvinner skal kunne delta i samfunnet på like vilkår. Dette innebærer blant annet å ha like muligheter til å være inkludert; frihet fra vold, tvang, marginalisering og diskriminering; og rett til å ikke bli diskriminert på grunn av kjønn.

Opp gjennom historien har ikke kvinner hatt de samme mulighetene og rettighetene i samfunnet som menn. Det er derfor innført en rekke tiltak og lover som skal bidra til et mer likestilt samfunn.

Likestillings- og diskrimineringsloven

I 1978 ble likestilling mellom kjønnene vernet gjennom Likestillingsloven. Denne loven ble opphevet, og erstattet 1. januar 2018 av Likestilling- og diskrimineringsloven.

Denne nye loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Det vil si at den nye loven fremdeles legger vekt på likestilling mellom kjønnene, med særlig fokus på kvinners rettigheter, men den inkluderer også en bredere forståelse av likestilling, ved å vise til ulike årsaker til diskriminering.

 

Forskjellsbehandling kan være tillatt

Ifølge likestillingsloven er det som hovedregel ikke lov å forskjellsbehandle, hverken direkte eller indirekte, på bakgrunn av kjønn.

Ulik behandling som bidrar til likestilling er derimot tillatt. Dette er det som kalles positiv særbehandling.

For eksempel kan en arbeidsgiver velge en kvinne fremfor en mann hvis begge kandidatene er tilnærmet like godt kvalifisert og kvinner er underrepresentert i yrket. Det kan eksempelvis gjelde i Forsvaret, i en rørleggerbedrift eller på et bilverksted.

Lik lønn for likt arbeid og kjønnsbalanse

Menn og kvinner har rett til lik lønn for likt arbeid. En mann kan altså ikke tjene mer enn en kvinne for å gjøre den samme jobben, og motsatt.

Likestillings- og diskrimineringsloven stiller også krav om at det skal være kjønnsbalanse i offentlige utvalg. Dette betyr at både kvinner og menn skal være representert når et offentlig organ velger et styre, råd, utvalg eller en nemd.

 

Seksuell trakassering er forbudt

Seksuell trakassering er ikke lov og regnes som diskriminering. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den personen som utsettes for det. Det kan være noe noen gjør eller sier for å krenke, skremme eller ydmyke en annen på bakgrunn av den personens kjønn.

Likestillingsarbeid er en plikt

Offentlige myndigheter og arbeidsgivere har en plikt til å jobbe aktivt for likestilling. Dette kalles aktivitetsplikt. De må også rapportere om hva de gjør for å oppnå likestilling på arbeidsplassen. Aktivitetsplikten for arbeidsgivere gjelder både offentlige og private arbeidsgivere.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
09.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er en feminist?
Hei   Tusen takk for spørsmål! Så hyggelig at du liker siden vår:) En feminist er en person, det kan være en kvinne eller en mann, som arbeid...
Jeg er stolt feminist, liker ikke at menn dominerer kvinner.
Hei Takk for at du skriver til ung.noJeg støtter deg at det skal være likeverd mellom kvinner og menn, og at ingen av dem skal dominere eller under...
Bør menn miste stemmeretten sin?
Hei Kvinner måtte kjempe i årevis for å få stemmerett, ikke bare i Norge, men i stort sett hele verden. Selv om det kan virke urettferdig at menn...
Kjønnsroller
Hei jente 17 år. Takk for spørsmål. Du forteller at foreldrene dine er litt "gammeldagse" når det kommer til kjønnsroller. Det vil si at de ikk...
Kjønnsidentitet. Transperson. Hva gjør jeg?
Hei   Så bra du tar kontakt med oss!  Det du forteller om er helt normalt. Det finnes mange unge som har det slik som deg. De fleste velger å k...
Hvorfor har kvinner i Saudi Arabia få rettigheter?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Det er komplisert å svare på hvorfor kvinner har så få rettigheter i Saudi Arabia,  men det er kny...
Hvorfor tjener kvinner og menn ulikt når de har lik utdanning? 
Hei Så bra at du har funnet noe som engasjerer deg! Jeg skjønner godt at dette er frustrerende og utrolig teit. Det finnes nok ingen god forklaring...
Hvorfor bryr ingen seg om diskriminering av gutter?
Hei Takk for at du skriver til ung.no. Du har rett i at det fortsatt foregår kjønnsdiskriminering i dag. Selv om Norge er et land som har kommet l...
Hvorfor blir jenter sett ned på?
Hei Takk for spørsmål og at du henviser deg til ung.no! Det er et veldig stort historisk spørsmål å svare på hvorfor det ofte har vært slik a...
#metoo har gått for langt. Likestilling ? Straff for falsk anmeldelse ?
Hei Takk for at du skriver til Ung.no. Jeg oppfatter at du har tanker om likestilling og konsekvenser det kvinner forteller får for menn. Jeg tror ...
Hvorfor kan ikke menn befruktes?
Hei gutt 20 år. Takk for at du skrev til ung.no Menn kan ikke befruktes fordi de ikke har eggstokker med egg og heller ikke livmor og skjede. Men m...
Hvorfor er det mest jenter som er lettkledde i reklame og musikkvideoer?
Hei Dette har med tradisjonelle kjønnsrollemønster å gjøre. I dette mønsteret er ofte dama den svake og mannen den sterke. Videre at jenta er by...
Hvorfor er jenter "løse" hvis de har sex, men ikke gutter?
Hei Det er nok mange som undrer seg over det samme som deg, for slik skal det jo ikke være. Det er nok dessverre slik at slike holdninger henger ig...
Hvorfor kan ikke gutter bli gravide?
Hei gutt 17 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Gutter og menn kan ikke bli gravide fordi de biologisk ikke er designet til å bære fram et barn. D...
Hvorfor er det bare kvinner som kan ha reproduksjons rettigheter? Og hvorfor skal da menn ha ansvar for barn?
Hei Reproduktive rettigheter handler om grunnleggende menneskerettigheter som rett til frihet, liv og helse. Ingen seksuell handling skal innebære ...
Pappa behandler mamma dårlig. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Det er veldig leit å høre hvordan du har det hjemme! Det må være vanskelig for deg å se hvordan ...
Lik lønn for samme arbeid
Hei Dette er et godt spørsmål som det ikke finnes et enkelt svar på.Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om lik lønn for likt arbe...
Jeg sa noe dumt om at fotball ikke er en jentesport, og lektoren ble ganske irritert. Hvor ille var det jeg sa?
Hei Jeg tenker at grunnen til at lektoren reagerte på det du sa var fordi det sikkert hørtes ut som om du mente at jenter ikke kan gjøre det samme...
Lei av mas om likestilling
Hei Takk for at du tar kontakt med ung.no. Det som er så fint med likestilling er at det faktisk handler om at alle i utgangspunktet skal stille gan...
Jeg irriterer meg over forskjellen på gutter og jenter
Hei Takk for at du skriver til oss og presenterer tankene dine, og så flott at du er engasjert i dette. Det er du ikke alene om, og mange sitter nok ...
Se alle