Hopp til hovedinnholdet

Kjønnslikestilling i Norge

Jente med armene i kors (colourbox.com)
IKKE LIKT: I Norge er damene høyere utdannet enn guttene, men tjener i snitt 165 000 kroner mindre i året.

Norge regnes som et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi en rekke utfordringer før vi oppnår full likestilling mellom menn og kvinner.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente med armene i kors (colourbox.com)
IKKE LIKT: I Norge er damene høyere utdannet enn guttene, men tjener i snitt 165 000 kroner mindre i året.

De fleste likestillingsutfordringene i Norge skyldes mannsdominans. Menn tjener i gjennomsnitt mer enn kvinner, flere menn har lederstillinger, og i politikken er det flest menn som sitter med makt. Dette er til tross for at flere kvinner enn menn tar høyere utdanning i dag.

Hos Statistisk sentralbyrå (SSB) og på Bufdir sine nettsider finner du gode oversikter, statistikk og kunnskap om hvordan det står til med kjønnslikestillingen i Norge.

 

Menn tjener mer

De siste årene har andelen yrkesaktive kvinner økt, og i dag er det nesten like stor andel kvinner som menn i arbeid. Kvinner har også høyere utdanning enn tidligere, og flere jobber fulltid. Likevel tjener kvinner mindre, og har færre økonomiske ressurser enn menn.

Norske kvinner har 31 % lavere inntekt enn menn. I 2017 var gjennomsnittlig bruttoinntekt for kvinner 369 600 kroner, mens menn tjente gjennomsnittlig 533 900 kroner. Noe av inntektsforskjellen kan forklares i at flere kvinner enn menn jobber deltid, men dette er ikke tilstrekkelig forklaring.

Selv om kvinner har færre økonomiske ressurser enn menn, og inntektsforskjellene er betydelig, ser vi en positiv utvikling: Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn minker, både i privat og offentlig sektor. Reduksjonen har skjedd samtidig med økt yrkesdeltakelse og høyere utdanningsnivå blant kvinner.

Flest menn med politisk makt

Norges folkevalgte forsamlinger har gått fra å være svært mannsdominert til å få en noe jevnere kjønnsfordeling. Antall kvinnelige representanter på Stortinget har økt jevnlig, og til valget i 2017 var det første gang at andelen kvinner på Stortinget gikk over 40 prosent. Det har vært over 40 prosent kvinner i regjeringen siden Brundtlands «kvinneregjering» ble utnevnt i 1986, og regjeringen har de ti siste årene hatt tilnærmet jevn kjønnsbalanse.

Selv med denne utviklingen er det tydelig mannsdominans i andre deler av politikken. Blant landets ordførere og fylkesordførere er kvinneandelen under 30 prosent, og andelen kvinnelige kommunestyrerepresentanter er i dag under 40 prosent.

 

Få kvinnelige ledere

Kvinner er underrepresentert i topposisjoner i arbeidslivet. Bare 1 av 4 toppledere i Norge er kvinner, og 8 av 10 administrerende direktører er menn. I løpet av de siste fem årene har det vært en liten økning i andelen kvinner i lederstillinger på alle nivå. 35,8 prosent av norske ledere er kvinner, men på dette punktet har det skjedd en forandring: I 2008 var kun 32 prosent av norske ledere kvinner.

Hvorfor kjønnsfordelingen i topposisjoner i norsk arbeidsliv er så skjev og hvorfor mannsdominansen fortsetter, er sentrale spørsmål i likestillingsdebatten.

Velger forskjellige yrker

Det er stor forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder hvilke yrker de velger, og arbeidsmarkedet i Norge er fremdeles kjønnsdelt. Flertall av menn jobber i privat sektor, mens flertall av kvinner jobber i offentlig sektor. Så mye som 70,4 prosent av de som jobber i offentlig sektor er kvinner.

Kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet kan ha flere negative konsekvenser. Det kan for eksempel føre til at en del ungdom ikke velger yrke etter evner og egnethet, men etter hva de oppfatter, eksempelvis gjennom normer, at de passer til. Ulikheter mellom kjønn i arbeidsmarkedet er også tett koblet sammen med andre likestillingsutfordringer slik som kjønnsforskjeller i lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, utdanningsvalg og arbeidsdeling i familien.

Offentlig sektor drives av staten og kommunen og har blant annet ansvaret for en rekke sosiale tjenester og oppgaver innen helse og omsorg, politi, barnehage, skole etc.

Privat sektor er bedrifter som eies privat eller av aksjeselskaper. Dette er i hovedsak næringer som drives for skape profitt.

Norge er nummer 2 i verden

Norge er rangert som et av de mest likestilte landene i verden, og er nummer 2 av 144 land på det som heter Global Gender Gap Report (2017). I denne rapporten er det områdene arbeidsliv og økonomi, utdanning, helse og politikk som blir målt.


Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
09.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvorfor kan man ikke slå jenter på samme måte som man slår gutter?
Hei gutt 18 Du lurer på hvorfor man ikke kan slå jenter slik som man slår gutter. Du skriver også at om en jente hadde slått deg ville du banket...
Hvordan kan jeg holde på motivasjon i jentefotball?
Hei jente (14) Du har dessverre helt rett i at fotball er langt ifra likestilt, og at det er vanskelig å nå langt i jentefotball.  Heldigvis er...
Er jeg feminist?
Hei Beklager at jeg svarer deg så sent. Det er vanskelig å gi deg en klar definisjon på hva en feminist er, men en generell forståelse er at det ...
Bør menn miste stemmeretten sin?
Hei Kvinner måtte kjempe i årevis for å få stemmerett, ikke bare i Norge, men i stort sett hele verden. Selv om det kan virke urettferdig at menn...
Hvorfor har kvinner i Saudi Arabia få rettigheter?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    Det er komplisert å svare på hvorfor kvinner har så få rettigheter i Saudi Arabia,  men det er kny...
Hvorfor bryr ingen seg om diskriminering av gutter?
Hei Takk for at du skriver til ung.no. Du har rett i at det fortsatt foregår kjønnsdiskriminering i dag. Selv om Norge er et land som har kommet l...
Hvorfor blir jenter sett ned på?
Hei Takk for spørsmål og at du henviser deg til ung.no! Det er et veldig stort historisk spørsmål å svare på hvorfor det ofte har vært slik a...
Jobbe med likestilling på arbeidsuke?
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Du kan fint spørre om å ha arbeidsuke de fleste steder. Er det noen du kjenner som jobber et spennende sted, el...
Hvorfor er det mest jenter som er lettkledde i reklame og musikkvideoer?
Hei Dette har med tradisjonelle kjønnsrollemønster å gjøre. I dette mønsteret er ofte dama den svake og mannen den sterke. Videre at jenta er by...
Hva vil det si å bli diskriminert?
Hei Både gutter og jenter kan bli diskriminerte. Det å bli diskriminert er å bli sett på som mindreverdig enn andre mennesker. I historien har ...
Er det jentete å ha hull i begge ørene når man er gutt?
Hei Jeg tenker at du kan avgjøre om du vil ha hull i begge ørene selv! Du bestemmer selv over din stil. Dersom du ønsker det, trenger du ikke å v...
Lei av mas om likestilling
Hei Takk for at du tar kontakt med ung.no. Det som er så fint med likestilling er at det faktisk handler om at alle i utgangspunktet skal stille gan...
Jeg irriterer meg over forskjellen på gutter og jenter
Hei Takk for at du skriver til oss og presenterer tankene dine, og så flott at du er engasjert i dette. Det er du ikke alene om, og mange sitter nok ...
Skal kvinner og barn reddes først?
Hei Takk for et godt spørsmål. Dette er nok mer en "tradisjon" og basert på forhistorien, enn en regel. Det er ansett som en norm til sjøs, og s...
Er det antifeministisk å se bilder av kvinner som seksualobjekter?
Hei! Man trenger ikke å stå inne for de verdiene som fremstiller kvinner som seksualobjekt selv om man tilfredsstilles av bildene og videoene.  I...
Mamma og pappa behandler meg ulikt i forhold til mine brødre.
Hei Hei og takk for at du skriver til oss. Du sier at familien din tenker gammeldags og at det som irritere deg mest er at du blir behandlet annerle...
Se alle