Hopp til hovedinnholdet

Hva er demokrati?

Stortinget i Oslo (colourbox.com)
DEMOKRATI: I et demokrati er det flertallet som bestemmer.

Norge regnes som et av de mest demokratiske landene i verden. Men hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan du være med å påvirke?

Offentlig og kvalitetssikret
Stortinget i Oslo (colourbox.com)
DEMOKRATI: I et demokrati er det flertallet som bestemmer.

Demokrati er en styreform der folket bestemmer. Men hva mener vi egentlig med «folket», og hvilke forutsetninger må være oppfylt for at det skal være et demokrati?

Demokrati er folkestyre

Ifølge Store Norske leksikon er demokrati en styreform der folket (de voksne innbyggerne i landet) velger representanter som utformer lover og tar viktige politiske beslutninger.

Demokrati er det motsatte av diktatur, der én eller noen få bestemmer over alle andre. Det finnes ulike former for diktaturer. Det kan enten være bare én person som bestemmer (enevelde), en liten gruppe (oligarki) eller de best kvalifiserte (meritokrati). I dag er det flere land som har frie valg, og som kaller seg demokratiske, selv om folket egentlig ikke kan påvirke de som styrer. For eksempel er Den demokratiske republikken Kongo rangert som et av de minst demokratiske landene i The Economist sin Demokrati-indeks fra 2018. Norge er rangert som et av de mest demokratiske landene i denne oversikten.

 

Vi velger noen som styrer for oss

I dag er de fleste demokratiene i verden representative demokratier. Dette kalles også for indirekte demokratier. Det innebærer at innbyggerne i et land velger representanter til å styre for seg. Dette skjer ved frie valg, der alle med stemmerett, kan stemme på den personen eller det partiet de ønsker skal styre. Innbyggerne kan også delta i demokratiet ved å stille opp som kandidater til ulike politiske verv i slike valg.

I Norge har vi av og til også folkeavstemninger om konkrete saker. Folkeavstemninger er et eksempel på direkte demokrati. I Norge er ikke folkeavstemninger bindende, og Stortinget kan velge å ikke høre på resultatet. Siden 1905 har det vært avholdt seks nasjonale folkeavstemninger i Norge, blant annet om Norge skulle være med i EU eller ikke. I lokalpolitikken er det mer vanlig med folkeavstemninger. For eksempel hadde flere norske kommuner folkeavstemning om kommunesammenslåing i 2015 og 2016.

Vi deltar i demokratiet ved å stemme

Det er flere måter vi kan delta i demokratiet på. Den vanligste måten å påvirke på er ved å bruke stemmeretten vår. I Norge har vi allmenn stemmerett. Det betyr at alle har stemmerett uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, om vi eier eiendom eller annet. Retten til å stemme ved valg i Norge er regulert i valgloven. I loven står det hvem som har stemmerett. Du kan lese mer om hvem som har stemmerett i Norge, i artikkelen under.

 

Din stemme er viktig

Du har stemmerett fra det året du fyller 18 år. Som ung voksen er du del av en gruppe i samfunnet, og det er viktig at også unge er med å bestemmer hvordan samfunnet skal være. Dessverre er det mange unge som ikke bruker stemmeretten sin. Hvis det er få som bruker stemmeretten eller bestemte grupper ikke bruker den, vil de ha mindre påvirkningskraft. For noen kan det virke skremmende å stemme for første gang. Hvis du trenger tips til å velge hvilket parti du skal stemme på, kan du lese denne artikkelen.

Ytringsfrihet er en viktig demokratisk verdi, og i Norge er retten til ytringsfrihet beskyttet gjennom Grunnloven. Som ungdom kan du blant annet delta i debatter om temaer du er opptatt av, skrive leserinnlegg i aviser, eller si din mening på sosiale medier. I artikkelen under kan du lese mer om hvordan du kan være med og påvirke. At unges stemme blir hørt, er med på å styrke demokratiet.

 

Maktfordeling og demokratiske verdier

Hva som må til for å være et fullstendig demokrati, er det litt ulike meninger om, men det er noen grunnleggende ting som må være på plass. Ifølge Store norske leksikon må et land ha demokratiske regler og institusjoner som fungerer bra. I tillegg må sentrale demokratiske rettigheter være på plass. I Norge har vi disse demokratiske institusjonene: Stortinget (lovgivende), regjeringen (utøvende) og domstolene (dømmende). I tillegg regnes ofte mediene som den fjerde statsmakt, siden de er en viktig kilde til kunnskap om politikk og et sted for meningsytringer og diskusjon.

Viktige demokratiske rettigheter er ytringsfrihet, stemmerett, organisasjonsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Et annet viktig prinsipp i et demokrati er vern av mindretallet. I et demokrati er det flertallet som bestemmer, men det er viktig at også minoritetenes stemme blir hørt, og at deres rettigheter blir ivaretatt.

 

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
02.09.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Direkte og indirekte demokrati.
Hei Ta en kikk på artikkelen om demokrati som jeg legger ved under, der kan du lese mer om dette. Der står det bl.a. om direkte og indirektre demok...
Hva er indirekte demokrati?
Hei Indirekte demokrati er et annet ord for representativt demokrati. Kikker du på artikkelen under kan du lese mer om dette - der står det:   E...
Fordeler demokrati.
Hei Du kan lese mer om dette i artikkelen "Hva er demokrati" her på ung.no. Det aller beste med demokrati er at alle i et samfunn har lov og rett t...
Hva kjennetegner demokrati?
Hei! I artikkelen under står det noe om kjennetegnene ved et demokrati. I tillegg får du noen lenker hvis du vil lese mer.  Hilsen redaksjonen...
Forskjellen på indirekte demokrati og direkte demokrati?
Hei Tar du en kikk på artikkelen "Hva er demokrati?" her på ung.no er forskjellen på direkte og indirekte (representativt) demokrati forklart enke...
Spørsmål om valg og politiske partier
Hei Det er mange som ikke kan så mye om norsk politikk, og dette er ikke noe du trenger å være flau for. Det er faktisk ganske vanlig å ikke kunn...
hvilket land har demokrati?
Hei Det finnes grader av demokrati, men hvis man teller land som har et fullt utviklet demokrati, er det ikke mer enn 12 % av verdens land som har de...
Kan du forklare hva demokrati er på en enkel måte?
Hei I artikkelen "Hva er demokrati?" her på ung.no har vi forklart dette ganske greit, også med eksempler på forskjellige typer demokrati. Les ogs...
Nevn noen forhold som kan true/ hemme demokratiet.
Hei Dette høres ut som en skoleoppgave ;-) Du får lese deg opp på demokrati og tenke gjennom dette selv. Les mer på ung.no/demokrati, let i lære...
Er det lov og flagge med sørstatsflagg offentlig? På 17 mai og for eksempel.
Hei Det er ikke noe forbud i lov mot å flagge med andre lands flagg, eller med sørstatsflagget, på privat eiendom f.eks. på 17. mai. Men det kan ...
Kan noen forklare meg litt om demokrati her i Norge?
Hei, Dette høres ut som en skoleoppgave. Det er ikke meningen at vi skal svare skoleoppgaver i denne tjenesten. Det er mange som spør oss om hjelp ...
Hvilken betydning har religionsfrihet i et demokrati? 
Hei! Dette er et omfattende spørsmål. Demokrati betyr "folkestyre", mens religionsfrihet er friheten til å velge sin egen religion. I Norge er bå...
Er det mulig å få litt meir informasjon om demokratiet og ytringsfrihet?
Hei Du kan lese mer om dette på våre emner "Demokrati" og "Ytringsfrihet". Der finner du både arikler om emnene og lenker til eksterne sider med n...
Forskjellen mellom demokrati og elevdemokrati ?
Hei, og takk for spørsmål! Demokrati betyr folkestyre. Oftest snakker man om demokrati som styreformen i et land. Elevdemokrati kan man si betyr at...
Når og hvor oppstod Demokratiet?
Hei Hm? Høres ut som en skoleoppgave ;-) Da er det din oppgave å finne svaret selv, og et godt sted å starte er artikkelen under (der finner du sv...
Hva er demokrati?
Hei Jeg tok et raskt google søk og fant ut dette: Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyg...
Se alle