Hopp til hovedinnholdet

NATO skal trygge freden

NATOs Jens Stoltenberg (colourbox.com)
NATO: Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg er generalsekretær og sjefen for NATO.

NATO er en organisasjon som skal bevare fred og sikkerhet. Derfor forplikter alle de 28 medlemslandene seg til å hjelpe hverandre å trygge fred.

Offentlig og kvalitetssikret
NATOs Jens Stoltenberg (colourbox.com)
NATO: Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg er generalsekretær og sjefen for NATO.

NATOs formål

NATO består av 28 land fra Europa og Nord-Amerika som har like stor verdi og betydning. Alle landene er selvstendige, men forplikter seg til å hjelpe hverandre for å trygge fred i medlemslandene.

Avtalen om kollektivt forsvar er forpliktende i samsvar med artikkel 5 i Atlanterhavspakten fra 1949.

NATO skal i tillegg trygge felles frihet, kulturarv, sivilisasjon bygget på folkestyre, individets frihet og rettsstaten.

NATO skal også jobbe for å sikre en bredere sikkerhetspolitisk platform som kan hjelpe til med å skape politisk stabilitet, økonomisk utvikling og sikkerhet. Dette gjør de ved å samarbeide med partnerland og ved å bidra med fredsbevarende oppgaver og krisehåndtering.

 

 

NATO har følgende medlemsland:

 • 1949: Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Storbritannia og USA.
 • 1952: Hellas og Tyrkia.
 • 1955: Vest-Tyskland.
 • 1982: Spania.
 • 1999: Polen, Tsjekkia, Ungarn.
 • 2004: Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia.
 • 2009: Albania og Kroatia.

Frankrike står utenfor den integrerte militære kommandostruktur, og Island har ikke eget forsvar. Landene har ellers samme status.

Beslutninger

Beslutninger i NATO må uttrykke medlemsregjeringenes kollektive vilje. Man prøver derfor alltid å få så mange land som mulig til å bli enige under behandlingen av saker.

NATOs rolle i forsvaret av Norge

Hvis Norge trenger å forsvares, kan NATO hjelpe til med fleksible og mobile styrker med flere innsettingsopsjoner. NATO har spilt en viktig rolle for norsk sikkerhet gjennom hele etterkrigstiden, og vil være viktig også i fremtiden.

Partnerskap for fred

Partnerskap for fred (PfP) ble opprettet på NATOs toppmøte i januar 1994. Hensikten med Partnerskap for fred er å bygge et tettere og bredere militært samarbeid mellom NATO-landene, de tidligere Warszawapaktlandene og aktuelle nøytrale og alliansefrie stater.

 

 

Atlanterhavspakten

Atlanterhavspakten (fra april 1949) er det lov- og kontraktsmessige grunnlaget for alliansen (NATO).

Det euro-atlantiske partnerskapsråd

EAPC ble etablert i 1997 for å styrke de politiske konsultasjonene, samarbeidet om sikkerhetsspørsmål og koordineringen av virksomheten innenfor PfP.

Engasjert utenfor medlemslandene

NATO har også engasjert seg utenfor medlemslandene. Første gang var da de overtok ledelsen av den internasjonale stabiliseringsstyrken ISAF i Afghanistan i 2003.

Omformingen av Europa

Partnerskap for fred og Det euro-atlantiske partnerskapsråd bidrar i stor grad til omformingen av Europa, og har gitt NATO en sentral rolle i utviklingen av mer stabile og forutsigbare forhold i det euro-atlantiske område.

NATO-Russland-samarbeidet

NATO og Russland har i felleskap dannet NATO-Russland Rådet, som skal samarbeide innenfor disse hovedområdene:

 • Kamp mot terrorisme
 • Krisehåndtering
 • Ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen
 • Rustningskontroll og tillitsbyggende tiltak
 • Missilforsvar
 • Søk- og redning til sjøs
 • Ulike former for samarbeid på militært nivå
 • Forsvarsreform
 • Sivilt beredskap
 • Vurderinger av nye trusler og utfordringer

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
11.10.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg er redd for at det skal bli krig i Norge.
Hei jente, 13 år. Takk for at du skriver til oss.Det er nok en del ungdommer som vil kjenne seg igjen i det du skriver om her. Vi lever jo i en verd...
Jeger veldig redd for at de skal bli krig i Norge. 
Hei Takk for ditt spørsmål. Jeg er sikker på at dette er et spørsmål mange vil kjenne seg igjen i. Det er mye om krig og uro i mediene. Fordi ...
Vil det være krig hele tiden?
Hei så fint spørsmål du har. Jeg skjønner godt at du lurer på det, og det er veldig fint at du tar det opp. I nyhetene snakkes det ofte om krig,...