Hopp til hovedinnholdet

Kommunens oppgaver

Deler av Ålesund sett fra lufta (www.colourbox.com)
KOMMUNER: Det er 422 kommuner i Norge. Bildet er fra Ålesund kommune.

Alle innbyggerne i Norge bor i en kommune, og gjennom hele livet bruker vi de tjenestene som kommunen tilbyr oss. Men hvilke tjenester er dette egentlig? Hva gjør kommunen vår for oss som bor der?

Offentlig og kvalitetssikret
Deler av Ålesund sett fra lufta (www.colourbox.com)
KOMMUNER: Det er 422 kommuner i Norge. Bildet er fra Ålesund kommune.

Stortinget og regjeringen har bestemt at kommunene i Norge skal gjøre en del faste oppgaver. Kommunen skal for eksempel planlegge hva områdene i kommunen skal brukes til, og sørge for at alle har vann i springen, og at noen kommer og henter søpla vår.

Kommuner gir lokaldemokrati

I dag har vi 422 kommuner i Norge. Kommunen skal jobbe for interessene til innbyggerne sine, og jobber blant annet med skole, helse- og velferdstjenestene til de som bor i kommunen.

Tanken bak dette lokaldemokratiet er at de som bor i en kommune, kjenner de lokale problemene best og vet hvordan de kan løses. Dette lokale selvstyret har vi hatt siden 1837, da formannskapslovene ble vedtatt av Stortinget. Formannskapet i en kommune består av minimum fem personer fra kommunestyret. Ordføreren og varaordføreren er i formannskapet.

 

Kommunen har ansvar for velferdstjenester

Det er kommunen som har ansvar for at innbyggerne i kommunen får grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem.

Kommunen har både en politisk og en administrativ ledelse. Ordføreren er øverste politisk valgte leder, og rådmannen er administrasjonssjef. Under seg har rådmannen en rekke kommunale etater, for eksempel sosialkontor, skolekontor og brannvesen.

Se film om hvilke oppgaver kommunen har:

Viktige kommunale oppgaver:

 

Undervisning

 • barnehage
 • grunnskole
 • skolefritidsordning (SFO)
 • spesialundervisning

 

Helse

 • helse og sosial
 • primærhelsetjenesten
 • hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 • alders- og sykehjem
 • helsevern for psykisk utviklingshemmede
 • sosialhjelp

 

Transport og tekniske oppgaver

 • lokale veier
 • vann, kloakk og søppel
 • brann- og feiervesen
 • forvaltning og planmyndighet
 • lokalt miljøvern

 

Kultur og fritid

 • kirker og kirkegårder
 • fritidsklubber
 • folkebibliotek

 

Kommunens inntekter

De viktigste inntektskildene til kommunen er skatt på inntekt og eiendom, kommunale avgifter og støtte fra staten. De statlige overføringene skal jevne ut de økonomiske forskjellene mellom kommunene og sikre at alle kommuner tilbyr omtrent de samme tjenestene til innbyggerne sine.

 

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
SSB og KS
Sist oppdatert:
02.09.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er oppgavene til staten, fylker og kommuner?
Hei, Dette høres ut som en skoleoppgave. Det er ikke meningen at vi skal svare skoleoppgaver i denne tjenesten. Men jeg anbefaler deg å sjekke ut a...
Hva er et kommunestyre?
Hei Kommunestyret er en kommunes høyeste styreorgan, og består av minst 11 og høyst 85 medlemmer i forhold til kommunens folketall, og velges i d...
Hvordan klage til kommunen?
Hei Jeg skjønner at du er oppgitt over at parkeringsplassen i praksis er blitt utilgjengelig.  For at du skal ha formell klagerett på et kommunal...
Moren min er syk hvem kan hjelpe oss?
Hei Takk for at du skriver til ung.no   Du forteller om en vanskelig situasjon slik jeg leser det du skriver. Moren din har store plager med rygg...
Hvordan kontakte politiet om å spille på gata?
Hei Det er riktig at det er politiet som skal ha melding om arrangement på offentlig sted. Du vil derfor ikke misbruke politiets tjenester ved å in...
Lurer på om at de e lovli med kommunesamanslåing?
Hei Ja, kommunesammenslåingen er forankret på aller høyeste nivå, hos regjeringen. Du kan lese om kommunesammenslåingen her på regjeringen.no....
Er det lov å sove utenfor en skole?
Hei Dette er det skolen som må svare på, eller de som eier grunnen der skolen er. Det kan godt tenkes at skolen eller grunneier ikke ønsker at fol...
Hva er forskjellen på å snakke med psykolog på akutt, dps eller kommune?
Hei jente 18 år Takk for at du skriver til oss og spør om råd. Jeg skal forsøke å svare deg så godt jeg kan.DPS er spesialisthelsetjeneste. Dit...