Hopp til hovedinnholdet

Sametingsvalget

Sametingsvalg (colourbox.com)
SAMETINGSVALG: I Norge er det sametingsvalg hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett.

Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg og som er innført i Sametingets valgmanntall, har stemmerett ved sametingsvalg. Sametingsvalget foregår samtidig med stortingsvalg.

Offentlig og kvalitetssikret
Sametingsvalg (colourbox.com)
SAMETINGSVALG: I Norge er det sametingsvalg hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett.

Har du stemmerett ved både stortings- og sametingsvalget, kan du avgi stemme ved begge valgene.

 

Hvordan stemme i sametingsvalget

Dersom du er registrert bosatt i en kommune som hadde færre enn 30 stemmeberettigede ved forrige sametingsvalg, kan du ikke stemme på valgdagen. Du kan da bruke stemmeretten din ved å forhåndsstemme. På Sametingets nettsider finner du oversikt over hvilke kommuner dette gjelder.

Du kan endre stemmeseddelen ved å endre rekkefølgen på kandidatene. Det er ikke mulig å stryke kandidater.

Sametinget sender informasjon om sametingsvalget til alle som står i Sametingets valgmanntall.

 

Om Sametinget

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. Hvert fjerde år velges 39 representanter fra 7 valgkretser. Hvor mange representanter som skal velges fra hver valgkrets avhenger av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni året det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Sametinget ble opprettet i 1989. En årsak til opprettelsen av Sametinget er en erkjennelsen av en undertrykkende fornorskningspolitikk. Sametinget og samiske rettigheter er også et resultat av at samene har vært og er et eget folk med sine egne tradisjoner og institusjoner, som i et lengre historisk perspektiv har vært selvstendig.

Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
29.04.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvorfor har samer så mange rettigheter?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Samer er et urfolk, og har derfor rettigheter som gir samer vern mot at deres språk og tradisjoner ikk...
Kan jeg melde meg inn i samemantallet?
Hei Det er en utbredt misforståelse at valgmanntallet, som tidligere het «Samemanntallet», er et manntall over alle samer i Norge. Dette er ikke ri...