Hopp til hovedinnholdet
Betaler med kort (colourbox.com)

Spørsmål og svar om mobilstråling
Stråling fra mobilen?

Det er mange fordeler med mobiltelefon, men er stråling fra mobiltelefon helsefarlig? Ut fra dagens forskning er det liten grunn til bekymring. Men Strålevernet anbefaler at all eksponering holdes så lav som praktisk mulig og har noen enkle råd for å redusere eksponeringen fra mobiltelefonen.

Klageorgan for mobiltjenester
Jente roper til mobilen sin (colourbox.com)

Har du opplevd å få innhold på mobilen som du ikke har bestilt, men likevel må betale for? Brukerklagenemda er en fast instans for klager på levering av ringetoner, spill og andre tjenester til mobilen din.