Hopp til hovedinnholdet

Hvordan påvirke kommunen?

Fotball på Oppsal arena kunstgressbane (foto: ung.no)
PÅVIRKE: Savner dere en fotballbane der du bor, har du faktisk mulighet til å påvirke kommunen din slik at det kanskje kan bli en realitet.

Visste du at du har rett til å være med å bestemme hva områdene i nærmiljøet ditt skal brukes til?

Offentlig og kvalitetssikret
Fotball på Oppsal arena kunstgressbane (foto: ung.no)
PÅVIRKE: Savner dere en fotballbane der du bor, har du faktisk mulighet til å påvirke kommunen din slik at det kanskje kan bli en realitet.

Du kan faktisk påvirke hvor ballbinger, lekeområder og sykkelveier skal ligge!

Skal kommunen lage parkeringsplass, bygge boliger på balløkka eller turområdet du bruker, har du rett til å ytre din mening. Om noen for eksempel ønsker å bygge hus der du bruker rullebrettet ditt, skal også din mening vektlegges.

Barn og unge skal bli hørt

Dette betyr at alle som jobber med private, kommunale eller regionale myndigheter skal ta hensyn til barn og unge i sin planlegging. De må også legge til rette for gode bomiljøer, samt gode oppvekst- og levekår.

I tillegg skal de sikre medvirkning fra barn og unge, og alle planer må gås gjennom for å se på hvilke virkninger og konsekvenser de har for barn og unge.

Du kan lese mer om barn og unges interesser på Regjeringen sin nettside.

 

Ungdomsråd

Fra og meg høsten 2019 må alle kommuner og fylkeskommuner ha et ungdomsråd eller et annet forum for medvirkning for ungdom. Ungdomsrådet skal ha reel gjennomslagskraft. Det vil si at ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel:

 • kultur- og fritidstilbud
 • skolesaker
 • helsetilbud
 • samferdsel og kollektivtilbud
 • miljøsaker
 • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
 • arealplanlegging
 • kommuneplaner

På bufdir.no finner du mer informasjon om krav til medlemmene og valg av ungdomsråd.

 

Barn- og unges talsperson

Kommunene er ikke alltid like flinke til å spørre barn og ungdom om hvilke interesser de har når det planlegges hvordan byen eller bygda skal se ut. I hver kommune finnes det derfor en "barn- og unges talsperson". En av oppgavene til denne personen er å passe på at kommunen ivaretar interessene til ungdom når de skal planlegge bygging av hus, veier og parkeringsplasser, og andre ting i nærmiljøet.

Ring til kommunen du bor i og spør hvem som er barn- og unges talsperson. De vet navnet og kan sette deg over til rett person. Har du noe du ønsker å ta opp med talspersonen kan du eller flere avtale et møte der dere kan snakke om hvordan dere vil at nærmiljøet skal se ut.

Sjekk også ung.no sin quiz om dine rettigheter i nærmiljøet og på skolen!

 

Andre muligheter til å påvirke

 • Delta i den offentlige debatten i mediene. Bruk kommentarfeltene på nettaviser, på bloggen din eller skriv leserinnlegg til papiravisene.
 • Bli med i en organisasjon eller et politisk ungdomsparti. Enten du er opptatt av miljøvern, skole eller kultur finnes det mange organisasjoner.
 • Bli med i pressgrupper eller aksjoner i nærmiljøet, eller start en selv. Vil du ha skatepark eller skøytebane, eller er du imot at det skal bygges boliger på et grøntområde du bruker? Får du med deg andre, er sjansen større for å bli hørt. Samler du inn 300 underskrifter i kommunen du bor i, eller minst to prosent av innbyggerne, må kommunestyret behandle saken.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
31.10.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Menneskerettigheter for funksjonshemmede - hva kan jeg gjøre?
Hei Så flott at du er opptatt av menneskerettigheter for funksjonshemmede og at du ønsker å gjøre en forandring! Jeg er litt usikker på om du me...
Hvordan klage til kommunen?
Hei Jeg skjønner at du er oppgitt over at parkeringsplassen i praksis er blitt utilgjengelig.  For at du skal ha formell klagerett på et kommunal...
Hvorfor holder ikke politikerne løfter?
Hei! Hvis det er ting i kommunen du vil påvirke, har du flere muligheter til det. I artikkelen under ser du hvilke rettigheter du har. Stå på!  ...
Hvordan kan jeg foreslå noe til kommunen? Jeg ønsker meg badmintonbaner  
Hei, og takk for ditt spørsmål!  I alle kommuner har de en barn- og unges talsperson. En av oppgavene til denne personen er å passe på at kommu...
Hvorfor bygges det ikke mer i kommunen min?
Hei! Hvis du er engasjert i hvordan kommunen din drives, har du flere måter å påvirke på. Noen av mulighetene kan du lese om i artikkelen under. ...
Parkour
Hei Takk for spørsmålet ditt!Så spennende at du ønsker å prøve parkour. Parkour gir god helhetlig trening og er samtidig veldig morsomt. Turn k...