Hopp til hovedinnholdet

Andreas (17) ble stoppet av politiet

Bakhodet til en gutt (colourbox.com)

Du har plikt til å oppgi personalia (navn, alder og bosted) til politiet når de ber om det, uansett om du har gjort noe straffbart eller ikke.

Offentlig og kvalitetssikret
Bakhodet til en gutt (colourbox.com)

Politiet ber om legitimasjon

Andreas en ungdom som aldri har begått straffbare forhold eller vært i kontakt med politiet på annen måte. En kveld er han sammen med noen venner i sentrum for å kjøre skateboard. Verken Andreas eller noen av vennene hans gjør noen ulovlig mens de er i byen.

Plutselig stanser det en politibil ved siden av dem. Politiet ber dem komme bort til bilen. En av politimennene sier at det er blitt knust en rute i nærheten og ber alle om å si hva de heter, hvor gamle de er og hvor de bor.

Hvorfor?

Politiet har fått melding om at noen ungdommer har knust et vindu i en forretning i nærheten av der de skater. Det er viktig at politiet undersøker alle forhold ved stedet og samler mest mulig opplysninger som kan lede frem til en eventuell pågripelse av gjerningspersonen(e).

Enhver plikter å oppgi personalia når politiet spør.

For å sjekke ut uskyldige og finne de skyldige

Du har sikkert hørt at noen er dømt selv om de påstår at er uskyldige? Eller at de er frikjent men så var de gjerningsmennene likevel. Eller f.eks at naboen din har innbrudd og de har stjålet sykkelen og x-boksen til kameraten din, men at politiet ikke greide å skaffe navnene på vitnene så de måtte henlegge saken? Og du kjenner sykkelen igjen fordi en i klassen over deg selger den i skolegården?

Noen går fri som kunne vært tatt

Fellesnevneren for alle disse tilfellene er at politiet ikke greier å oppklare saken og derfor går noen fri som ikke skulle det. Det er viktig at politiet får navnene på alle vitner og mistenkte slik at de kan etterforske saken. Jo flere som kan gi opplysninger, go større mulighet har de til å oppklare saken. Så det at noen ikke oppgir personalia kan egentlig handle om rettssikkerhet for andre!

Kan ta deg med til politistasjonen

Hvis du nekter å oppgi personalia kan politiet innbringe deg til politistasjonen etter politiloven § 8 nr. 3. Her kan politiet holde deg til du oppgir personalia. Politiet kan ikke holde deg lenger enn fire timer og heller ikke lenger enn nødvendig. Det betyr at hvis du forteller hvem du er med en gang du kommer inn på stasjonen, kan Politiet la deg gå raskere.

Politiet må sjekke at du er den du hevder at du er. I tillegg kan det hende at de ønsker å skrive en anmeldelse etter straffeloven § 162 eller en anmeldelse for at du ikke etterfulgte politiets pålegg.

Har man først blitt tatt med inn på politistasjonen fordi man ikke har fulgt et pålegg, kan man måtte påregne litt tid inne før man slippes ut. Hadde du oppgitt navn og alder, hadde du gjort jobben til politiet lettere og kanskje de kunne sjekket deg ut av saken mye tidligere.

Se straffeloven § 162, politiloven § 8 og politiloven § 30

 

Kilde: Politidirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kriminalitetsforebyggende råd

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Når kan politiet ransake person eller bolig? Kan man nekte?
Hei Du lurer på hvilke krav som må være oppfylt for at politiet skal kunne ransake en person. En som er politi kan ransake deg og kreve navn og a...
Kan politiet ransake meg uten grunn?
Hei Politiet kan stanse deg på gaten, uten noen tilsynelatende god grunn. Politiet kan da kreve at du oppgir personalia (navn, alder og bosted), ua...
Hvilket grunnlag trenger politiet for å stoppe noen/ransake?
Hei Politiet kan stanse deg på gaten, uten noen tilsynelatende god grunn. Politiet kan da kreve at du oppgir personalia (navn, alder og bosted), ua...
Hva slags rettigheter har jeg hvis jeg blir stoppet av politiet?
Hei Først vil jeg si at hvis du ikke gjør noe ulovlig, og hvis du ikke opptrer truende eller høylytt, er det ekstremt liten sjanse for at politiet...
Må man svare på absolutt alle spørsmål politiet stiller deg?
Hei Du har plikt til å oppgi personalia (navn, alder og bosted) til politiet når de ber om det, uansett om du har gjort noe straffbart eller ikke. ...
Må man oppgi personalia til politiet?
Hei Alle plikter å oppgi personalia når politiet spør, det vil si navn, fødselsdato, fødselsår, stilling eller bopel. Etter straffeloven § 16...
Kan jeg nekte å oppgi personalia til politiet? 
Hei Du har plikt til å oppgi personalia (navn, alder og bosted) til politiet når de ber om det, uansett om du har gjort noe straffbart eller ikke. ...
Kan vi klage på politiet og må de oppgi grunn for at pappa blir stoppet?
Hei Politiet har ikke lov til å forskjellsbehandle eller diskriminere på bakgrunn av etnisitet eller hudfarge. Hvis dere mener at politiet har gjor...
Straffen for besittelse/bruk av 15 gram hasj?Hva må man oppgi til politiet?
Hei Størrelsen på boten vil være avhengig av type og mengde stoff du har på deg, og det er derfor vanskelig for meg å si hva som er riktig stør...
Kan politiet sende bot i posten? 
Hei For å kjøre uten hjelm kan man få gebyr. Gebyret kan ilegges på stedet, eller politiet kan ettersende en blankett. Ettersom du er mindreårig...
Kan politiet ransake meg uten grunn?
Hei Politiet kan stanse deg på gaten, uten noen tilsynelatende god grunn. Politiet kan da kreve at du oppgir personalia (navn, alder og bosted), ua...
Kan politiet stoppe folk uten grunn?
Hei Jeg kan skjønne at du opplevde dette ubehagelig.  Dersom politiet hadde en skjellig grunn til mistanke om at du hadde gjort noe straffbart, ...
Er det ulovlig å lyve litt til politiet?
Hei Å lyve om noe til politiet er ikke så lurt. Samtidig har man etter straffeprosessloven § 230 ikke plikt til å forklare seg for politiet som ...
Kan politiet kreve urinprøve uten bevis?
Hei Nei, det kan de ikke.Hvis du ikke avgir urinprøve frivillig, må de ha skjellig grunn til mistanke for at du skal pålegges å avlegge urinprøv...
Kan politiet ransake meg? Kan jeg nekte?
Hei Politiet har adgang til å stanse personer og kroppsvisitere dem. Det kan de gjøre uten at de mistenker noen for et straffbart forhold. Det er n...
Kan jeg spørre og må politiet svare på hvorfor jeg blir bedt om å gå?
Hei Politiloven § 7 gir politiet mulighet til blant annet å avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer. Det vil ofte være best for alle part...
Er det straffbart å stikke av fra politiet?
Hei Om det er straffbart å stikke av når du ser politiet kommer helt an på situasjonen. Det er ikke noe generelt forbud mot å løpe når du ser p...
Hvordan vet man at sivilt kledd politi faktisk er politi?
Hei Flott at du spør. Det hender at noen utgir seg for å være politi uten å egentlig være det. Her er noen tips til hva du kan se etter for å ...
Politiet truet med å beslaglegge mobilen min. Er det lov?
Hei I henhold til straffeprosessloven § 206 kan politet ta beslag når de setter i verk beslutning om pågripelse eller ransaking. Hvis politiet had...
Kan de uten videre kreve at man tar blod-prøver og pisse-prøver?
Hei Det følger av straffeprosessloven § 157 at: "Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, ...
Se alle