Hopp til hovedinnholdet

Astrid (20) hadde røyka hasj én gang

Jente røyker

Astrid ble nektet videreutdanning i militæret fordi hun ble tatt med spor av hasj i urinprøven.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente røyker

Du kan bli nektet sikkerhetsklarering i Forsvaret hvis du er dømt for en straffbar handling. En sikkerhetsklarering er en avgjørelse om at en person kan gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon.

Astrid ønsket videreutdanning i militæret

Astrid hadde søkt seg inn til førstegangstjeneste i militæret for å få litt avveksling fra vanlig skolegang, og for å oppleve litt spenning. Mot slutten av tjenesteperioden fikk hun tilbud om tilleggsutdanning i Forsvaret. For å bli tatt opp på kurset må hun sikkerhetsklareres . Hun fikk ikke sikkerhetsklarering. Grunnen til det kan du se nedenfor.

 

 

Spor av hasj i urinprøven

Astrid måtte avlegge urinprøve etter endt langpermisjon fra Forsvaret og denne viste seg å være positiv for hasj/marihuana. Hun innrømmet å ha tatt noen få drag av en joint med marihuana i forbindelse med en konsert på Valle Hovin. Det var første gang hun prøvde det, og hun har aldri gjort det siden. Politiet avgjorde saken med en påtaleunnlatelse (det vil si at du er skyldig, men får ingen straff denne gangen).

Hva er egentlig en sikkerhetsklarering?

En sikkerhetsklarering er en avgjørelse om at en person kan gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Klarering gis for graderingsnivåene KONFIDENSIELT/HEMMELIG/STRENGT HEMMELIG (se artikkel om sikkerhetsklarering).

Hvorfor er det nødvendig å sikkerhetsklarere personer?

Opplysninger av betydning for Norges nasjonale sikkerhet må beskyttes. Personer som gis den tillit det er å få tilgang til denne type opplysninger må være til å stole på. Gjennom sikkerhetsklarering innhentes opplysninger og foretas vurderinger i forhold til personens pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft, jf sikkerhetslovens § 21 første ledd.

I hver sak vil det bli foretatt en konkret, individuell helhetsvurdering. Det at du har røyket hasj eller har brukt narkotika er forhold som vil bli tatt med i en slik vurdering.

Lovverk

Legemiddelloven § 24 og Sikkerhetsloven § 21

Kilde: Politidirektoratet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kriminalitetsforebyggende råd

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Lukter hasj noe? Og vil det lukte av klær?
Hei Kort sagt: ja, hasj har en lukt, som også er ganske sterk og lett å kjenne igjen. Dersom du røyker, også utendørs, vil lukten kunne sette se...
Hvor lenge er man høy på hasj?
Hei Det er bra du spør, og tenker deg om før du prøver. Det er stor variasjon i hvor lenge man føler seg påvirket av cannabis  (hasj og marih...
Grensen mellom narkotikaovertredelse og grov narkotikaovertredelse
Hei Dersom mengden hasj er opptil 1 kg, straffes produksjon, anskaffelse, import, eksport, oppbevaring og handel med hasj med bøter og/eller fengs...
Hva er den letteste måten å få tak i hasj?
Hei Vi gir ikke denne formen for veiledning. Hvis din mor ber deg skaffe hasj og du ikke vil det selv, kan du kontakte Alarmtelefonen for barn og ung...
Kan jeg bli stoppet i sikkerhetskontrollen?
Hei Det er vanskelig å si om dette vil bli oppdaget på flyplassen. Dersom det er narkotikahunder på flyplassen kan det hende at de lukter det, og...
Er det mulig for legen å oppdage at urinprøven er falsk eller ikke helt ferskt? Hvor lenge kan THC spores i urin?
Hei Urin gir vanligvis ikke mulighet for å spore noens identitet. Eventuelle reaksjoner/straff på falske urinprøver er nok avhengig av hvorfor det...
Innreise usa, tatt for hasj
Hei I utgangspunktet, så skal du ikke trenge å søke om visum for å dra på ferie i USA, selv om du fikk denne straffen. Her kommer begrunnelsen: ...
Er det dumt å fortelle legen at jeg har røyket hasj?
Hei! Legen din har taushetsplikt. Det betyr at legen ikke kan gi informasjon om det du har fortalt videre til noen. Det er et par unntak fra taushet...
Mistenkt for salg av narkotika, hva kan straffen bli
Hei   Slik jeg forstår deg, er du for tiden mistenkt for salg av marihuana. Det er straffeloven paragraf 162 første ledd som i så fall er brutt....
Hasj
Hei Hvor skadelig hasj vil være for deg om du fortsetter er det litt vanskelig å svare på. Skadevirkningene varierer fra person til person, og med...
Kan man spy av å røyke hasj?
Hei Noen kan oppleve å bli kvalm og spy når man røyker eller nylig har røkt hasj. Det er en av flere bivirkninger du kan oppleve, særlig for de...
Jeg ble tatt for bruk av falsk legitimasjon, hva er konsekvensene av dette? 
Hei Det å skrape legitimasjonen slik at du endrer din egen alder er å regne som dokument forfalskning. Det følger av straffeloven § 361 at "Med ...
Jeg er sikker på at jeg tenker på en «annen» måte enn andre. Når jeg ikke ser en sammenheng i noe, så tenker jeg ut en løsning på hvorfor det er slik.
Hei gutt 15 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og spør oss om råd. Jeg forstår at du blir usikker på hva som gjør at du tenker mer abst...
Hvordan unngå noia av hasj?
Hei Den opplevelsen du beskriver er ganske normal. Det er en del som ikke merker noen ting første gang de røker cannabis. Men etter å ha prøvd de...
Hvor mye hasj må man røyke for å få psykose?
Hei Du spør hvor mye hasj man må røyker for å få psykose. Dette finnes det ikke noe klart svar på. De aller fleste som bruker hasj vil aldri op...
Jeg har en forferdelig ubehagelig uro i kroppen som aldri forsvinner.
Hei Du har fått en del psykiske reaksjoner som du ikke hadde før.  Du ser også sammenhengen med hasjrøyking.  Det kan nok være en sammenheng. ...
Avla urinprøve for politiet pga. mistanke om bruk av steroider. Har ikke tatt det, men kan de se at jeg har røkt hasj?
Hei Du har avlagt en urinprøve i forbindelse at politiet mistenker deg for bruk av steroider. Politiet sender urinprøver til analyse hos labtekni...
Røyke hasj i Amsterdam - kan det ha betydning for barnet mitt?
Hei og takk for at du skriver til oss Du skriver at du planlegger å dra til Amsterdam. Du lurer på om dersom du røyker hasj i Amsterdam, kan det ...
Hva skjer om jeg blir tatt for å røyke hasj? 
Hei Du kan lese om dette i denne artikelen, se også de vedlagte artiklene for mer informasjon. Du kan fint studere juss selv om du har noe på rul...
Hvis jeg forteller psykologen min at jeg har røyket hasj, kan han eller må han gjøre noe med det?
Hei Takk som skriver til oss i ung.no. Du er over helserettslig myndighetsalder (16 år), så psykologen din kan ikke fortelle eksempelvis foreldren...
Se alle