Hopp til hovedinnholdet

Går du med kniv?

Kniv

Har du tenkt hva du vil gjøre om du kommer i en situasjon der du kan bli fristet til å bruke kniven? Eller hvilke konsekvenser det kan ha for deg og de rundt deg?

Offentlig og kvalitetssikret
Kniv

Gjør et tankeeksperiement:

- Du putter kniven i lomma om morgenen. Vet at den er der og at den er skarp. Kutter det meste. Den gjør kanskje at du føler deg trygg for andre?

>> Vil kniven hjelpe deg om du komme i en situasjon der du blir truet?

 

De er tre stykker og vil ta deg, kanskje har de vært på deg en stund, og du bare venter på at i dag .... Men du kommer ikke uforberedt.

>> Hva hvis du tar opp kniven, vil du bruke den? Hva gjør du hvis du skader en av dem alvorlig?

>> Klarer du å IKKE bruke kniven om du kommer i en presset situasjon?

 

En av dem blir skadet. Alvorlig. Blodet flyter og dette er IKKE film. Han må på sykehus og ALLE vet at det er du som har gjort det.

>> Hjelper det noe - på sikt? Å vite at du har skadet andre?

>> Vil knivstikkingen gjøre at du får mer status i gjengen eller blant andre unge?

>> Er det verdt å komme i fengsel og få ødelagt framtiden med jobb og kjærester?

 

Tenk litt på dette før du putter kniven i lomma neste gang.

 

HVA ER ALTERNATIVET?

Hva hvis du IKKE tok med deg kniven, men la den igjen hjemme?

Hva kan du gjøre som ikke setter deg i en slik situasjon?

 

TIPS ung.no og våre brukere om gode alternativer under artikkelen.

 

Litt fakta

 • Bæring av kniv på offentlig sted ble ulovlig i 1993

 • Etter straffelovens § 189 annet ledd er det ulovlig på offentlig sted å bære kniv eller annet skarpt redskap 'som er egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse'.
 • Strafframmen er bot eller fengsel inntil 1 år.
 • Dersom kniv brukes til straffbar handling, for eksempel til voldslovbrudd etter straffeloven kapittel 25, er strafferammen høyere, avhengig av forholdets art.

 

Les spørsmål og svar om tilsvarende situasjoner på ung.no/oss/kriminalitet/

 

Hva kommer på rullebladet?

Registrering hos politiet kan få negative følger for framtiden din, og vil kunne havne på rullebladet (politiattesten).

 

Når kreves politiattest?

 • drosjeløyve
 • å få transportløyve (kjøre lastebil, el)
 • om du skal ta flysertifikat
 • arbeid i brannvesenet
 • å få delta som soldat i internasjonale fredsoperasjoner
 • advokatbevilling
 • arbeid i barnehager og skoler
 • å arbeide som sjåførlærer
 • å være støttekontakt
 • å bli godkjent som Statsautorisert eiendomsmegler
 • å adoptere barn
 • firmaattest (handel med utlandet, EØS-reglene)

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Går med kniv- er det lov?
Hei Du bryter nå straffelovens paragraf 352a, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (egnet ...
Kniv på offentlig sted.
Hei Det følger av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap på offentlig sted...
Er det ulovlig å eie en butterfly kniv, til bruk for triksing?
Hei Det følger av straffeloven § 352a at det er straffbart å gå med kniv uten såkalt "aktverdig formål". Etter våpenforskriften § 9 er det ...
Hvilke kniver er lovlig i Norge?
Hei I våpenforskriften § 9 er det listet opp en rekke kniver og andre typer våpen som ikke er lovlige i Norge. Det følger av denne bestemmelsen a...
Er det lovlig med karambit-kniv i Norge? 
Hei I våpenforskriften § 9 er det listet opp en rekke kniver og andre typer våpen som ikke er lovlige i Norge. Bestemmelsen gjelder særlig farl...
Er det lov til å ha kniv i bilen?
Hei Straffelovens paragraf 189 sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (egnet til bruk ved kroppsk...
Har jeg lov å bære lommekniv? Og har folk generelt lov å bære lommekniv?
Hei Det kommer helt an på hva formålet med å bære en lommekniv er. I Norge er det i utgangspunktet forbudt å bære kniv på offentlig sted. Men ...
Straff for svindel på nett
Hei Å lure noen til å sende penger for en vare, som man ikke leverer kalles bedrageri i straffeloven. I straffeloven §§ 371 - 373 står det om s...
Kan jeg gå med bunadskniv offentlig?
Hei Jeg antar at du gjerne skulle hatt svar på dette før 17. mai, men her kommer i alle fall svaret.  Det følger av straffeloven § 189 at det e...
Kan en person få tillatelse til å bære våpen i Norge?
Hei Pepperspray er forbudt i Norge, det er derfor ikke mulig å søke om tillatelse til å bære pepperspray. Det er straffbart å bære pepperspray....
Er kubaton lovlig i Norge? 
Hei Det fremgår av våpenforskriften § 9 at: "Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmid...
Ikke lov å kjøpe en batangakniv som ikke er et knivblad, men en penn/kam?
Hei Det stemmer at det er ulovlig å gå med kniv. I våpenforskriften § 9 heter det: "Det er forbudt å erverve, eie eller inneha elektrosjokkvåpe...
Er det lov å bruke våpen i forbindelse med selvforsvar?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Det er straffbart å utøve vold, men i noen tilfeller kan vold i selvforsvar regnes som nødverge. Nødverge in...
Lov å kjøpe kniv og lighter på nett?
Hei KnivVed import fra utlandet vil det være avgjørende om kniven vil bli ansett som et voldsprodukt. Hvis den er det kan den være forbudt i henh...
Kjøpe kniv på nettet
Hei Det er en del kniver det er ulovlig å kjøpe og importere til Norge, se våpenforskriften § 9. Du skriver ikke noe om hva slags kniver du har l...
Lov til å bære våpen av noe slag på offentlig sted?
Hei Pepperspray/slagvåpen Hva gjelder ditt spørsmål om pepperspray, faller dette inn under den type "våpen" som etter våpenfoskriften er ulovli...
Konsekvenser ved å bestille ulovlig kniv.
Hei Hvis du bestiller en kniv som ikke er lovlig i Norge vil den bli inndratt av tollvesenet og du risikerer å få en bot. Hvis det blir oppdaget vi...
Kan en same bære kniv av kulturelle og/eller religiøse grunner?
Hei Det følger av straffeloven § 352a at den som forsettlig eller grovt uaktsomt bærer kniv eller et lignende skarpt redskap på offentlig sted, s...
Spørsmål om forbudet mot å gå med kniv
Hei 1. Også multiverktøys kniver vil rammes av straffelovens § 352 a, så lenge de er "egnet til bruk ved legemskrenkelser". Selv små kniver vil ...
Kan jeg bruke kniv i selvforsvar?
Hei Det å gå med kniv på offenlig sted er brudd på straffeloven § 189 annet ledd, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redska...
Se alle