Hopp til hovedinnholdet

Slik foregår en sikkerhetsklarering

Soldater ved Akershus festning (colourbox.com)
SIKKERHETSKLARERING: Noen tjenester i Forsvaret krever sikkerhetsklarering.

Skal du avtjene verneplikt i Forsvaret kan det hende din tjeneste krever en sikkerhetsklarering. Hvert år blir 8.000 norske vernepliktige sikkerhetsklarert av Forsvaret.

Offentlig og kvalitetssikret
Soldater ved Akershus festning (colourbox.com)
SIKKERHETSKLARERING: Noen tjenester i Forsvaret krever sikkerhetsklarering.

Skal du inn i Forsvaret kan det være du må få en sikkerhetsklarering for din stilling. Hvert år blir mange vernepliktige sikkerhetsklarert av Forsvaret, men mange må også innse at tidligere lovbrudd eller betalingsanmerkninger hindrer dem i å få klareringen de trenger.

Mange tror det er smart å ikke opplyse om gamle forhold i egenerklæringen (personopplysningsblanketten) de må fylle ut på sesjon. Kort sagt: Det er ikke smart - det vil bli oppdaget!

Har du noe på rullebladet du angrer på, så vær åpen og ærlig om det og stå for det som har skjedd. Det kan i så fall være positivt for den som skal vurdere deg.

 

 

Slik foregår en sikkerhetsklarering:

 1. Du har fått en stilling eller en tjeneste som gir innsyn til sikkerhetsgradert informasjon.
 2. Din overordnede ber deg derfor fylle ut en personopplysningsblankett.
 3. Den kontrolleres og sendes til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).
 4. NSM iverksetter personkontroll med informasjon fra flere ulike kilder:

  Bøteregisteret

  Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister

  Straffesaksregisteret

  Politiets sikkerhetstjeneste

  Det Sentrale Folkeregister

  NSMs egne registre

  Private kredittopplysningsregistre (betalingsanmerkninger)


 5. Resultatet sendes til din nærmeste klareringsmyndighet.
 6. Klareringsmyndigheten fatter sin avgjørelse, med tre mulige utfall:
 7. a) Ingen klarering: Du får et brev med begrunnelse, samtidig som din overordnede får beskjed.
 8. b) Nedsatt klarering: Klareringsbevis sendes din overordnede, og du får brev med informasjon om hvordan du ev. kan klage
 9. c) Klarert: Klareringsbevis sendes din overordnede, du får selv ingen beskjed.

 

Ti vanlige årsaker til å miste sikkerhetsklarering:

 1. Høy gjeld som øker fare for press.
 2. Psykiske problemer og annen sykdom som påvirker dømmekraft.
 3. Misbruk av rusmidler.
 4. Under politietterforskning.
 5. Tidligere straffet eller fengslet.
 6. Mange bøter. Gjentatte mindre forseelser, som hyppige fartsbøter.
 7. Lengre utenlandsopphold som fører til manglende personhistorikk.
 8. Utenlandsk kjæreste som politiet ikke kan sjekke bakgrunnen til.
 9. Nekte å oppgi personopplysninger.
 10. Gi uriktig informasjon i personkontrollskjemaet.

 

Les mer om sikkerhetsklarering i denne artikkelen på ung.no.

 

Kilde: Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kriminalitetsforebyggende råd.


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Har fått bot, kan jeg nektes innreise til USA og sikkerhetsklarering i Forsvaret?
Hei Jeg tror ikke boten du fikk vil få noen konsekvenser for deg verken når det gjelder innreise til USA eller sikkerhetsklarering i Forsvaret. Bå...
Sikkerhetsklarering i forsvaret.
Hei gutt 19 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Du forteller om en psykolog som da du var 15 år sa du var "helt på grensen" til aspberger. Dette...
Jeg får ikke sikkerhetsklarering - blir jeg mobbet av Forsvaret?
Hei Tanken om at det er rasistiske motiver eller mobbing fra Forsvaret for at du ikke har fått sikkerhetsklarering kan du legge bort - det er ikke r...
Sikkerhetsklarering hemmelig og forelegg for narkotika i tollen.
Hei Det er ingen automatikk i at du skal nektes klarering på bakgrunn av forelegget du opplyser å ha fått. Du har krav på å bli vurdert for sikk...
Kan jeg få sikkerhetsklarering når jeg har blitt tatt for 49 gram hasj?
Hei En sikkerhetsklarering er en avgjørelse om at en person kan gis tilgang til sikkerhetsgradert informasjon. Klarering gis for graderingsnivåene ...
Kan jeg bli militærpoliti om jeg har blitt tatt og anmeldt for et forhold?
Hei Svaret er nei. Hvis du er tatt og forholdet anmeldt, så er det ikke forenelig med å bli militærpoliti. Vennlig hilsen ung.no, i samarbeid ...
Kan jeg bli sikkerhetsklarert selv om jeg ikke er norsk statsborger? er fra Afrika
Hei En utenlandsk statsborger kan gis sikkerhetsklarering etter en vurdering av hjemlandets sikkerhetsmessige betydning og vedkommendes tilknytning t...
Mistet sikkerhetsklareringen i forsvaret
Hei I "Forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (klareringsforskriften)" § 22 står det at dersom en sikkerhetsklarering ikke blir godkje...
Sikkerhetsklarering i forsvaret
Hei For å kunne tjenestegjøre i forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. Dersom du ikke består sikkerhetsklareringen kan du ikke tjenestegjøre. ...
Kan jeg komme med i forvaret med foreldre som ikke er født hi Norge?
Hei Så lenge du er norsk statsborger, så skal det i utgangspunktet ikke bety noe hvor dine foreldre kommer fra. Men det kan hende at dersom dine fo...
Forsvaret og vandel.
Hei!   Det er ikke vits i å holde tilbake opplysninger; det er i tillegg straffbart. Forsvaret kan se alle forhold rundt ditt rulleblad, også det...
Tatt for nasking og Forsvaret.
Hei!   Enkelte tjenester i Forsvaret er utelukket, men militærtjeneste generelt er ikke utelukket. Når du er på sesjon del 2 kan du få mer info...
Har jeg noe på rullebladet for noe jeg gjorde før jeg ble 15?
Hei På politiattesten din fremkommer det bare straffereaksjoner. I og med at du var under 15 år og ikke kunne bli straffet for forholdet, vil det h...
Se alle