Hopp til hovedinnholdet

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Jente foran murvegg (colourbox.com)
UNDER 18? Da kan du kanskje få til en løsning som gir deg en sjanse til, slik at fremtiden ikke blir like begrenset.

«Jeg er fornøyd med at jeg fikk en sjanse til». Ungdom som begår alvorlige kriminelle handlinger skal straffes for det, men er du under 18 år er det en mulighet for å slippe soning i fengsel.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente foran murvegg (colourbox.com)
UNDER 18? Da kan du kanskje få til en løsning som gir deg en sjanse til, slik at fremtiden ikke blir like begrenset.

Du kan idømmes eller pålegges ungdomsoppfølging for mindre alvorlige lovbrudd der det ikke er krav til fengsel. Men kravet er da at du må være motivert for å slutte med kriminalitet og ønske deg et annet liv.

Les om ungdomsstormøte og ungdomsplan her. Husk at du også kan spørre oss anonymt på ung.no/oss.

I juli 2014 iverksatte Stortinget en ny lov som gir mulighet for å straffeforfølge ungdom på en annen måte enn tidligere. De to nye begrepene er ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Hvem kan få ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff?

For at du skal kunne få en reaksjon som ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff, er det flere forhold som må oppfylles:

 • du må ha tilstått den straffbare handlingen og
 • du må si ja til at du ønsker det.
 • du må også være motivert til å slutte med kriminalitet

Påtalemyndigheten kan avgjøre om du får ungdomsoppfølging. Om lovbruddet er så alvorlig at det ville gitt straff innenfor fengselsmurene, må saken til retten. Dommeren vil blant annet vurdere om du virkelig er innstilt på å følge opplegget som ungdomsstraffen krever, og om dette er den riktige straffen for deg. I begge tilfeller vil saken etter at den er avgjort, bli sendt til konfliktrådet , som har ansvaret for at straffen gjennomføres slik det skal. Alle de 22 konfliktrådene i Norge har ansatt ungdomskoordinatorer som jobber med ungdommene som er idømt slik straff.

 

Hva må du gjøre?

Blir det ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff som en straffereaksjon for det du har gjort betyr det at du må gjennomføre et ungdomsstormøte, deretter må du inngå en avtale om å følge opp en ungdomsplan med ulike tiltak og gjennomføre dem i samarbeid med et oppfølgingsteam.

 

Ungdomsstormøte

I ungdomsstormøtet møter du dem som er blitt utsatt for den kriminelle handlingen du har begått. Det kan være ganske tøft, men mange – både ofre og gjerningspersoner – synes ofte det er fint å få snakket sammen om konsekvensene av det som har skjedd. Foreldrene dine deltar også.

Møtet ledes av to meklere fra konfliktrådet. Da vil alle dem som er på møtet bli bedt om å fortelle hvordan de opplevde det som skjedde, hva de følte den gang og hva de tenker i dag. Dere snakker også om hvordan dere skal kunne møte hverandre i framtida – og eventuelt hva du kan gjøre for å «reparere» det du har gjort. Mange som blir usatt for kriminelle handlinger kan ha blitt skadet – både fysisk og psykisk. Mange er også redde, og det å snakke med gjerningspersonen kan ofte hjelpe dem videre.

Ungdomsstormøtet varer som regel fra 2-4 timer.

I dette møtet vil det også være noen tilhørere. Det kan være personer fra politi, kriminalomsorg, barnevern, skolen eller andre. Hvem som er bedt om å være der, avhenger av hva konfliktrådet tenker du trenger for å endre tankene dine eller holdningen din slik at du ikke gjør nye ulovlige handlinger igjen.

 

Ungdomsplan

Etter ungdomsstormøtet sitter du sammen med dem og lager en ungdomsplan hvor det settes opp mange tiltak til det du skal gjøre i den tida oppfølgingen varer. Her kan du også si hva du har behov for. Planen kan inneholde krav om at du skal møte på skolen til riktig tid, ulike typer behandlingstilbud (kanskje kurs om hvordan du skal meste sinnet ditt, eller jevnlig ruskontroll), fritidsaktiviteter du skal være med på, forbud mot å oppholde deg på spesielle plasser og mye annet.

I ettertid blir du fulgt opp av oppfølgingsteamet som både skal hjelpe deg med å gjennomføre kravene i ungdomsplanen, men også føre kontroll med at du gjør det. Du vil jevnlig ha kontakt med ungdomskoordinatoren hos konfliktrådet. Ungdomsstraffen kan vare fra seks måneder til tre år, avhengig av hvor alvorlig lovbruddet er.

Om du ikke følger kravene, vil du innkalles til samtaler og så blir det en vurdering om du skal få en ny sjanse eller om saken skal sendes tilbake til påtalemyndigheten. Da kan du risikere å måtte gjennomføre straffen på en annen måte – eller sone fengselsstraffen din.


Fornøyde ungdom

Før Stortinget vedtok ungdomsstraffen, har det vært gjennomført prøveprosjekter på dette flere steder i Norge. Mange av ungdommene har sluttet med kriminelle handlinger. Ungdommer som har gjennomgått dette er blitt spurt om hva de synes om den straffen de fikk og her er noen av uttalelsene:

  «Jeg er fornøyd med at jeg fikk en sjanse til»

  «Altså – dersom en faktisk ønsker å gjøre noe med noe som helst i det hele tatt, og ikke ønsker et kriminelt liv, så vil jeg absolutt anbefale dette»

  «Jeg følte jeg var i bånn på en bøtte, men så fikk jeg liksom en «stige»

  «Jeg holder på å klatre på den nå og snart er jeg på toppen»

  «Jeg ble sett, men ikke på den negative måten jeg er vant til»

Regjeringen har også bestemt at det skal forskes på om denne straffen er bra for ungdom og om det hjelper dem til å slutte med kriminalitet. Forskere skal derfor være med på ungdomsstormøter og følge ungdommene framover.

Tekst og kilde: konfliktrådet.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Finnes det ungdomsfengsel i Norge?
Hei Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, og det betyr at barn under 15 år ikke kan straffes. I utgangspunktet kan barn som har fylt 15 år d...
Har fått uønskede dickpics og blir kløpet i rumpa, er dette straffbart?
Hei Tusen takk for spørsmålet ditt! Så utrolig bra at du skriver til oss! Svar fra juristen: Dette er ikke greit og det disse guttene gjør er u...
Vold eller selvforsvar?
Hei Reglene om nødverge finner du i straffeloven § 18. Her står det at en handling som ellers ville vært straffbar, er lovlig når den blir foret...
Hva hadde skjedd med meg om jeg hadde slått ned en annen gutt?
Hei Gutt 16 år Du skriver at en venn av kjæresten din prøver seg på henne og er litt "ekkel". Du lurer på hva som ville skjedd med deg dersom du...
Hva er straffen for å bli tatt med cannabis?
Hei Besittelse av en mindre mengde illegale rusmidler straffes vanligvis med hjemmel i Legemiddelloven § 24 og/eller Straffeloven § 231 (avhengig ...
Kan foreldre bli straffet dersom barn begår straffbare handlinger?
Hei Det er ikke slik at de voksne som skal passe på deg vil bli straffet dersom du gjør noe straffbart når du er under 15 år. Verken tanten eller...
Hvor lenge kan hasj påvises i urinen
Hei Enkeltinntak av cannabis (hasj) vil normalt kunne påvises i urinen i inntil en uke. Du vil neppe bli sendt til hjemlandet ditt (utvist) på gru...
Jeg vet om en som selger hasj og diverse piller til mindreårige
Hei Det stemmer ikke at politiet ikke kan ta ham inn fordi han er under 18. Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, og det betyr at alle som er ...
Tatt for stjeling av alkohol i butikken. Hva er straffen?
Hei Siden du er over den kriminelle lavalder (15 år) kan du straffes for mindre tyveri etter straffeloven § 323.  Mindre tyveri straffes med bot ...
Jeg ble voldtatt, hva kan straffen bli for han som gjorde dette mot meg?
Hei For at politiet i det hele tatt skal kunne vurdere om denne gutten kan straffes for det han gjorde mot deg må du anmelde ham til politiet. En an...
Kan skolen min tvile meg på narkotika test (tisse test)?
Hei Nei, skolen kan ikke tvinge deg til å ta urinprøve selv om de mistenker at du bruker narkotika. Men de kan melde fra til politiet, og politiet ...
Han truet henne til å sende nakenbilde, hvis ikke skulle han hacke seg inn på tlf hennes.
Hei Her er det ikke lett å gi et konkret svar, for her var det mange ting jeg ikke kjenner til i saken. Det fremgår av straffeloven §201 at med b...
Straffet ved lovbrudd i andre land 
Hei Statsborgerskap er i utgangspunktet ikke avgjørende for om du kan bli domfelt eller straffet i et annet land.  Hvis du begår en handling som ...
Jeg ble tvunget av mine foresatte til å underskrive en "frivillig" ruskontrakt
Hei Jeg forstår deg slik at du ble tatt av politiet for bruk av narkotika og at du fikk tilbud om ruskontrakt istedenfor vanlig straffeforfølgelse....
Hvis en under 16 sender et nakenbilde til en under 16, og mottaker sender det videre. er det straffbart?
Hei Nakenbilder av barn under 18 år kan bli regnet som barneporno dersom bildet seksualiserer barnet, se straffeloven § 311. Det er som du vet str...
Hvis man blir tvunget til å runke noen, hva er straffen?
Hei Runking regnes som seksuell omgang og vil falle inn under bestemmelsen om voldtekt hvis det skjedde under tvang eller truende adferd.Voldtekt str...
Hva kan jeg gjøre med en inndragning av førerkortet mitt ?
Hei Hvis saken din er avsluttet og behandlet av politiet må du ta kontakt med dem og høre om det er mulig å endre avgjørelsen til å gjelde et fo...
Straff for svindel i prøvetid etter tidligere betinget dom
Hei Det er vanskelig for meg å vite hvilken straff du kommer til å få. alvorligheten av lovbruddet avgjør det. Brudd på straffeloven § 270 kan ...
Vennen min ble tatt med 15 gram hasj - hva skjer nå?
Hei Jeg kan dessverre ikke svare på når politiet vil innkalle vennen din til avhør. Dette avhenger av hvor mye politiet har å gjøre, og om det e...
Jeg har blitt truet av eksen til ei jente jeg liker, kan jeg anmelde ham?
Hei Jeg skjønner veldig godt at du syns dette er ubehagelig, og trusler er noe du kan anmelde til politiet. Men du bør snakke med foreldrene dine f...
Se alle