Hopp til hovedinnholdet

Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?

Truer med pistol (colourbox.com)
  • Med voldelig ekstremisme menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål.
  • Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.

Offentlig og kvalitetssikret
Truer med pistol (colourbox.com)

Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor alle typer livssyn, politiske retninger og ideologier.

Det er viktig å skille mellom radikalisering og det å være radikal. Det er virkemiddelet, viljen til å bruke vold, som er sentral. Radikalisering og voldelig ekstremisme kan skje innen alle typer ideologier eller politiske retninger, noe vi har sett både i Norge og resten av Europa.

Radikalisering er altså en prosess som kan føre til at en person blir en ekstremist. Hvor lang tid radikaliseringsprosessen tar, vil variere fra person til person. Det er heller ikke slik at alle som er i en radikaliseringsprosess, blir voldelige ekstremister.

Begreper, ord og uttrykk i arbeidet mot radikalisering og ekstremisme

 

Hva kan skje med de som radikaliseres?

Det er vanskelig å gi en konkret oversikt over hva som skjer med en person i en radikaliseringsprosess. De sosiale faktorene er ofte viktige. Det han handle om gruppedynamikk, endring av vennekrets, påvirkning, tilbaketrekning fra samfunnet eller karismatiske lederskikkelser.

 

Hvordan kan en radikaliseringsprosess skje?

Hvordan en radikaliseringsprosess skjer vil variere, og kan være på ulike måter for ulike personer. Samtidig finnes det noen typiske trekk det er mulig å fange opp.

Kjennetegn for radikaliseringsprosessen

Prosessen karakteriseres gjerne ved følgende utvikling:

  • man får et ensidig verdensbilde
  • man har ikke forståelse for alternative perspektiver
  • man kan gjennomføre handlinger som støtter eller oppfordrer til vold
  • man får en tanke om at 'hensikten helliger midlene'

Hva menes med det?

I de to første punktene over, utvikling av ensidig verdensbilde og at det ikke rom for alternative perspektiver, legger vi at en person utvikler et svart-hvitt bilde av verden hvor det skapes et tydelig skille mellom «oss» og «dem». Her er det oftest enkle fiendebilder og enkle løsninger.

Personer med ensidige verdensbilder vil helt naturlig oppfatte det som at de forvalter den objektive sannheten, altså at deres måte å se verden på er den eneste rette. De har ofte en oppfatning av at den som eier den objektive sannhet ikke trenger alternative perspektiver eller nyanser.

Det er viktig å understreke at personer som har oppfatninger som beskrevet over, ikke trenger å støtte eller oppfordre til vold. For eksempel vil strengt religiøse miljøer innenfor enhver religion kunne plasseres innenfor flere av disse kategoriene.

De to neste momentene, at drastiske handlinger anses som nødvendige og at hensikten helliger midlene, knyttes til handling: Enten støtte til handling, oppfordring til handling eller å selv utføre handling. Veien fra oppfatninger som i de to første punktene over, til at handling er helt nødvendig, kan være kort. Noen personers verdensbilde kan oppleves så akutt og alvorlig at de tenker at drastiske handlinger er nødvendig og rettferdige, slik at hensikten helliger midlene.

 

Mange er diskrete og er vanskelige å oppdage

Den diskret og ikke-kriminelle adferden som preger mange i en radikaliseringsprosess gjør dette utfordrende å identifisere eller overvåke for politi og andre aktører. Det er en gråsone mellom marginaliserte personer og utvikling mot ”uheldige” miljøer (parallellsamfunn), og de som utvikler seg til en direkte trussel mot storsamfunnet som de ikke lenger har lojalitet til. De som befinner seg i en radikaliseringsprosess men ikke oppfordrer til eller bruker vold, kan fortsatt utgjøre en trussel.

 

Kilde: Teksten er hentet fra radikalisering.no, regjeringens nettside for deg som ønsker hjelp, råd eller kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

Sjekk også Kunnskapsportalen radikalisering og voldelig ekstremisme

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er det ulovlig å være nazist?
Hei Jeg vil begynne med å si at vi på Antirasistisk Senter tar sterk avstand fra nazismen og det den står for. Nazismen var (og er) sterkt rasisti...
Lurte på hva det er årsaken og kjennetegn til terrorisme.
Hei Terrorisme er voldelige handlinger utført mot sivile (ofte også mot bygninger/transportmidler hvor det befinner seg mange mennesker) for å opp...
Hva er venstreradikal terrorisme
Hei Venstreradikal terrorisme er terrorhandlinger utført av mennesker med tilhørighet til den (ekstreme) politiske venstresiden. Venstreradikal ter...
Vet dere hvor jeg kan finne statistikk over drepte av is?
Hei Det er veldig mange ulike kilder som sier noe om IS og de tingene du lurer på. Det som er viktig å huske på er at det som skjer i Syria og Mid...
En god venn av meg mener at det beste for menneskeheten er at alt utslettes.
Hei Takk for at du skriver til oss i Ung med spørsmålene dine. Det er en interessant problemstilling du tar opp og det er lett å forstå at du bli...
Jeg vil veldig gjerne gifte meg med en IS terroist\soldat
Hei Jeg lurer på hvorfor du ønsker å dra. Vil du virkelig bare føde barn og jobbe hjemme, eller vil du dra fordi hun mistrives eller ikke har d...
Er det lov å utvise elever på grunn av nazistiske ytringer?
Hei Jeg går ut i fra at du vet hvor "sieg heil" har sin opprinnelse, og hva det betyr, og at de meningene du ytret var knyttet til nettopp dette. Se...
Hva er hatefullle ytringer?
Hei Hvorvidt det å gi en nazihilsen er straffbart eller ikke, vil nok avhenge av situasjonen. Hvis noen gjør det uten å ellers opptre aggresivt el...
Hvilken type forsvarelse ting kan man ha?
Hei Så bra at du er engasjert i fritidsaktiviteter og tilbringer tid sammen med venner. Du er ung til å være på byen på kveldene. Prøv å holde...