Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg eie kniver og andre voldsprodukter?

Kniv (colourbox.com)
LOVLIG? Tommelfingerregelen er at det er forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter.

Hva er lov å eie, og kan jeg ha en kniv kun for trening?

Offentlig og kvalitetssikret
Kniv (colourbox.com)
LOVLIG? Tommelfingerregelen er at det er forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter.

ung.no får en mange spørsmål om kniver ungdom ønsker å skaffe seg, spesielt karambit- og butterflykniver.

Vi får også en del spørsmål om «treningskniver» der bladet på kniven ikke er skarpt eller er laget av plast er lovlige.

 

Forbudt med gjenstander som fremstår som voldsprodukter

I våpenforskriften § 9 står det:

"Det er forbudt å erverve, eie og inneha elektrosjokkvåpen, pepperspray og andre selvforsvarsmidler med tilsvarende virkning, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør for utskyting av piler eller andre gjenstander, spretterter eller andre farlige gjenstander uten aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter".

I Politidirektoratets rundskriv 2009/009 med retningslinjer for behandling av våpensaker i politiet står det på side 14:

«Våpenforskriften § 9 har fått et tillegg ved at bestemmelsen er tatt inn forbud mot «andre tilsvarende særlig farlige gjenstandersom ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter». Politidirektoratet antar at kniver og andre skarpe gjenstander som primært er produsert for å være kampvåpen og som ikke synes å ha noe fornuftig bruk til jakt og fritidsaktiviteter, vil være forbudt i medhold av bestemmelsen.»

Ifølge regelen i våpenforskriften § 9 og politiets rundskriv er det forbudt å kjøpe og eie både batangakniver (også kalt butterfly og balisong) og karambitkniver.

 

Treningskniver

Treningskniver som ikke er skarpe / ikke er egnet til å skade noen er lovlige å kjøpe og eie.

Hvis du har en treningskniv bør du likevel være forsiktig med å gå med denne på offentlige steder da politiet eller andre kan reagere på dette.

 

Les gjerne artiklene vi har lagt ved under.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er det lovlig med Butterfly kniv i Norge?
Hei Det er forbudt med Butterfly kniv i Norge. Det følger av våpenforskriften § 9 at det er forbudt å "erverve, eie eller inneha" blant annet s...
Regler om import av kniver.
Hei!   Ved import fra utlandet vil det være avgjørende om nevnte produkt anses som et voldsprodukt og eventuelt kan være forbudt i henhold til...
Er det lov til å ha kniv i bilen?
Hei Straffelovens paragraf 189 sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre (egnet til bruk ved kroppsk...
Har jeg lov å bære lommekniv? Og har folk generelt lov å bære lommekniv?
Hei Det kommer helt an på hva formålet med å bære en lommekniv er. I Norge er det i utgangspunktet forbudt å bære kniv på offentlig sted. Men ...
Er det lovlig å eie en Katana (samuraisverd), for dekorasjon, i Norge?
Hei Hei. Det er ikke Tolletaten som avgjør om et sverd vil bli ansett som et våpen eller ikke. En eventuell avgjørelse eller uttalelse om dette m...
Hva er straffen for å prøve å knivstikke noen? 
Hei Det finnes en egen bestemmelse om forsøk i straffelovens § 16. Av denne bestemmelsen fremgår det at:  "Den som har forsett om å fullbyrde...
Hva slags våpen er det lov å ha som selvforsvars våpen i hjemmet?
Hei For det første er innbrudd i leilighet mens noen er hjemme uvanlig i Norge. Dette er ikke noe du bør gå rundt å være redd for. De fleste som...
Straff for svindel på nett
Hei Å lure noen til å sende penger for en vare, som man ikke leverer kalles bedrageri i straffeloven. I straffeloven §§ 371 - 373 står det om s...
Har vi i Norge lov til å gå med våpen?
Hei Nei, utgangspunktet er at vi ikke har lov til å gå med våpen på offentlige steder i Norge. Det er faktisk straffbart å gå med våpen på of...
Kan jeg kjøpe et pyntesverd i Berlin og ta det med til Norge?
Hei,  Vårt generelle svar på slike henvendelser er at sverd normalt sett ikke anses som våpen i henhold til Forskrift om skytevåpen, våpendeler...
Kan jeg gå med bunadskniv offentlig?
Hei Jeg antar at du gjerne skulle hatt svar på dette før 17. mai, men her kommer i alle fall svaret.  Det følger av straffeloven § 189 at det e...
Kan jeg bruke kniv i selvforsvar?
Hei Det å gå med kniv på offenlig sted er brudd på straffeloven § 189 annet ledd, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redska...
Hva er straffen for å gå med kniv offentlig og oppbevaring av hasj?
Hei Å gå med kniv i sekken er et brudd på straffeloven § 189 annet ledd, som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er e...
Import av kniver og sverd
Hei I våpenforskriften § 9 er det listet opp kniver og andre typer våpen som ikke er lovlige i Norge. Det følger av denne bestemmelsen at bl.a. s...
Jeg har laget en armbrøst, hvilken straff må jeg regne med så lenge jeg bare skyter på blink?
Hei Ifølge våpenforskriften § 9 tredje ledd er det forbudt å skaffe seg, eie eller besitte armbrøst uten tillatelse fra politimesteren. Det er ...
Jeg lurte på om jeg trygt kan bestille denne kniven...:
Hei Ved import fra utlandet vil det bli avgjørende om nevnte produkter anses som voldsprodukter og eventuelt kan være forbudt i henhold til Våpenf...
Er det lov til å bestille airsoft våpen til norge?
Hei Man trenger ingen spesiell tillatelse til å importere air-softgun til Norge, men man må være fylt 18 år. Er den over verdigrensa må man ogs...
Sjekkes ting som sendes innlands 
Hei I Norge regnes softgun som et våpen, og kjøp, eie, bruk med mer er regulert av våpenloven og våpenforskriften. Som for andre våpen er det 18...
Se alle