Hopp til hovedinnholdet

Mor eller far i fengsel?

foreldre i fengsel (www.ffp.no)
VANSKELIG: Når noen må i fengsel, påvirker det også mange andre mennesker. Mange bare som har foreldre som sitter i fengsel synes det er vanskelig å snakke om til venner og de rundt seg.

Mange barn har foreldre som er i fengsel. Noen får ikke vite at mor eller far er i fengsel, andre vet om det, og tenker mye på det. Mange lurer på hvordan de skal få sagt det til venner og klassekamerater.

Offentlig og kvalitetssikret
foreldre i fengsel (www.ffp.no)
VANSKELIG: Når noen må i fengsel, påvirker det også mange andre mennesker. Mange bare som har foreldre som sitter i fengsel synes det er vanskelig å snakke om til venner og de rundt seg.

Har du lyst til å snakke med noen voksne om hvordan det er å ha en forelder eller kjenner noen som er i fengsel, kan du snakke med For Fangers Pårørende Ung.

er åpen tirsdager og onsdager kl. 12 - 16 og torsdager kl. 12 - 20.

For Fangers Pårørende Ung(FFP Ung) har som sin aller viktigste oppgave å være til hjelp og støtte for pårørende. De kan gi råd og svare på mange spørsmål, men viktigst av alt er at de lytter uten å fordømme. De som jobber i FFP har lang erfaring fra arbeid med pårørende og kriminalomsorgen.

Chat anonymt

Kirkens Bymisjon har også et chattilbud for deg som har en mamma eller pappa som skal eller er i fengsel. Kanskje lurer du på hvordan det ser ut i et fengsel? Lurer du på hvordan moren eller faren din har det? Hvordan er det å dra på besøk til noen i fengsel, eller hvordan snakke med noen i familien eller venner om det som er vanskelig?

De som betjener chatten er vant til å snakke med og møte barn og unge som har eller har hatt en mamma eller pappa i fengsel. Mange jobber i følgetjenesten og er ofte med barn på besøk i fengsler. Chatten er åpen onsdag og fredag mellom 15:00- 22:00. Du kan være helt anonym og de du snakker med har mye kompetanse om hvordan det kan være å ha en forelder i fengsel.

Hvorfor må noen sitte i fengsel?

Hvis man bryter loven og gjør noe forbudt, kan man komme i fengsel. Det er mange ting som er forbudt, for eksempel å stjele, å skade noen, å ikke betale skatt, å kjøre for fort, å drepe noen, å selge narkotika eller andre ting som er ulovlig i Norge. Hvis det blir oppdaget at man har gjort noe ulovlig, kan man bli satt i fengsel.

  Faren til Lisa sitter i fengsel. Lisa vet det ikke ennå. Moren til Lisa synes det er vanskelig å vite hva hun skal si. Hun er fortvilet over alt hun ikke vet og ikke får svar på. Hva vil skje med far? Hvor lenge blir han borte? Hva vil skje med oss? Hvordan skal vi klare oss alene? Mor er bekymret for Lisa. Skal hun fortelle det? Hva skal hun si og når passer det å si det? Akkurat nå er det nok å holde seg på beina og få hverdagen til å fungere.

  Mamma har sagt at pappa er på jobb i en annen by. Men han har da ikke vært borte så lenge før. Hvor lenge vil han bli borte? Hvorfor kan ikke Lisa ringe til han?

 

 

Hvorfor får ikke barna alltid vite om det når en i familien kommer i fengsel?

Noen barn opplever at ingen forteller dem om fengslingen. Ofte synes de voksne at det er vanskelig å vite hvordan de skal fortelle om det. Noen tenker det er best å la være å si noe. De er kanskje redde for at barna skal bli lei seg eller at de ikke skal forstå. Derfor forteller de ikke hva som har skjedd. FFP Ung tror det som regel er best for barn å få vite sannheten. De kan også hjelpe foreldre med å finne ut av hvordan de kan fortelle det.

 

Hva kan du si til vennene din og klassekamerater?

Dette finnes det ikke et enkelt svar på. Det spørs hva som blir best for akkurat DEG. Noen har det greit med å fortelle mye til alle, mens andre vil at så få som mulig skal få vite om fengslingen. Vi tenker at det i hvert fall er bra at du har noen du kan snakke med.

For Fangers Pårørende (FFP) har vært på en del skoler og snakket med ungdommer om dette. De aller fleste foreslår at man bare sier det som det er, f.eks.: “Det er noe jeg må fortelle deg, det har skjedd noe. Pappa er kommet i fengsel.” Venner kan reagere på forskjellige måter. Noen vil stille spørsmål, andre vet kanskje ikke helt hva de skal si. Men uansett: Gode venner støtter en! Her er noen forslag til hva som går an å si:

 • “Storebroren min sitter i fengsel og det er ganske kipt. Jeg er litt lei meg.
 • “Mammaen min sitter i fengsel fordi hun har gjort noe ulovlig. Men hun er en snill mamma.”
 • “Pappa sitter i fengsel. Jeg har vært på besøk der. Vil du høre om det?”
 • “Jeg har ikke lyst å prate om det. Spør læreren min hvis du lurer på noe.”
 • “Jeg har ikke lyst til å snakke om det. – Men skal vi spille fotball?”
 • “Vet du hvordan det er i et fengsel? Skal jeg fortelle?”

Vi forstår at det kan være vanskelig å få en klar oversikt over hva man tenker, føler og hvordan det vil bli å fortelle om det. Derfor har FFP Ung laget en liste med noen punkter som kan være til hjelp:

 • Tenk over hva du vil si om det som har skjedd hvis noen spør.
 • Skriv det ned alle tankene dine, dette kan hjelpe deg med å sette ord på hvordan du har det.
 • Det kan være greit å øve seg ved å snakke med dem hjemme om hva du vil si og ikke si.
 • Det viktigste er at du bestemmer selv hvor mye du vil si.
 • Er det noe du synes ville blitt ubehagelig å prate om? Tenk over hvordan du kan snakke om det eller bestem deg for å sette en grense (”Det vil jeg ikke snakke om.”)

Husk at DU vet sikkert mye mer enn de fleste om fengsel. Og DU kjenner sikkert den som sitter i fengsel bedre enn de som spør. Les mer om dette under Hemmeligheter på FFP ung sine nettsider.

 

 

Hvem bestemmer at noen må sitte i fengsel?

Det er dommere i retten som bestemme om noen skal sitte i fengsel. Først undersøker politiet grundig om hva som har skjedd. Den som er mistenkt har rett til å snakke med en advokat som skal hjelpe han eller henne. Dommerne ser på alle bevisene til politiet og advokaten og prøver å finne ut mest mulig om hva som har skjedd.

Dommeren skal også finne ut om den som er mistenkt har ansvar for det som har skjedd. Hvis det er veldig sannsynlig at den mistenkte personen har gjort noe ulovlig blir han eller hun dømt. Dommeren ser på lovene og bestemmer hvilken straff personen skal ha. Det kan være at personen må betale penger eller må sitte i fengsel i noen uker eller måneder eller år.

 

Er det bare du som har en mamma eller pappa i fengsel?

Nei. Hvert år opplever 6000 – 9000 barn at mamma eller pappa kommer i fengsel. I tillegg er det mange tusen barn som opplever at andre i familien, som bestefar, tante, stefar eller bror kommer i fengsel.

 

Hvordan er det i fengsel?

Det er ganske stor forskjell på fengslene. Det er ca 50 fengsel i Norge. Noen er store og noen er små. Noen ser ut nesten som vanlige hus og andre er store bygninger med en høy mur rundt. Les mer om fengsler.

Besøk og kontroll

Den innsatte kan, med noen unntak, selv velge hvilke personer som kan besøke. Det kan føres opp fire personer på besøkslisten. Innsattes nærmeste pårørende regnes som én person. Som hovedregel kan den innsatte motta minst ett besøk pr. uke med varighet av minst én time. Her kan det være store variasjoner fra fengsel til fengsel.

Den pårørende må på forhånd søke fengselet om besøkstillatelse, og det må

bestilles tid til besøket i forkant. Opplysninger om den besøkendes vandel kan innhentes. Besøkende må fremvise legitimasjon. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå må besøkende gå gjennom en metalldetektor. Besøkende kan også undersøkes av narkotikahund eller visiteres (ytre visitasjon). Dette er ikke fast rutine, men kan forekomme som stikkprøvekontroll. Konkret mistanke er ikke nødvendig for å gjennomføre denne kontrollen.

Den besøkende kan som hovedregel ikke ta med seg eller levere gjenstander til den innsatte under besøket. Enkelte fengsler tillater at besøkende tar med mat som spises under besøket. Graden av kontroll under selve besøket avhenger av fengselets sikkerhetsnivå. Hovedregelen i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå er at besøket skal kontrolleres. Kontroll under besøket kan skje ved påsyn av fengselsbetjent, ved overhøring av samtale, ved bruk av glassvegg eller ved å forby fysisk kontakt.

Det kontrolleres også i forbindelse med besøket, men fengselet skal være varsom ved bruk av eventuell kontroll overfor barn. Pårørende skal på

forhånd varsles om hvordan man gjennomfører en slik kontroll.

 

Lovverket og barnets rettigheter

Ifølge Straffegjennomføringsloven av 1. mars 2002 skal barns rett til samvær med sine foreldre særlig vektlegges under gjennomføringen av reaksjonen. Det skal tas særlig hensyn til hva som er barnets beste. Dette kan påvirke ulike avgjørelser som tas i forbindelse med gjennomføringen av straffen, for eksempel den geografiske plasseringen av den innsatte.

Videre skal det ved besøk av barn vurderes utvidet besøkstid og hyppigere besøk. Innsatte med barn kan også innvilges en utvidet permisjonskvote. Fengselet er etter loven forpliktet til å legge til rette for at besøk av barn kan gjennomføres på en skånsom måte.

Dette betyr blant annet at barnebesøk skal gjennomføres i barnevennlige

besøksrom. Det bør blant annet være tilbud om leker og spill tilpasset barn på ulike alderstrinn. Se loven i sin helhet på www.lovdata.no.

Også Barneloven og FNs Barnekonvensjon sikrer at barn har rett til samvær med begge foreldre selv om de lever hver for seg. Barnets beste skal tillegges vekt.

Både Straffegjennomføringsloven, Barneloven og Barnekonvensjonen sier at

barn har rett til å uttale seg, og barnets mening skal, etter alder og modenhet, tillegges vekt.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
05.07.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Pappa er psykisk syk og har blitt satt i fengsel. Jeg har blitt mobbet, føler meg ensom og har dårlig selvtillit. Jeg har gått til BUP i et år uten at det hjelper, nå har jeg slutta.
Hei Jente 14 år. Du opplever en smerte i livet som er vanskelig å takle. Etter et års behandling i BUP følte du at dette heller ikke gjorde hverd...
Er det større risiko for barn av rusmisbrukere å få psykiske problemer? 
Hei Vi forstår godt at du lurer på dette, og det er synd og høre at du har hatt en vanskelig barndom.  Du lurer på om det er større risiko for...
Har jeg egentlig krav på å vite hvorfor pappa ikke kom hjem ?
Barnevernet kom nok på besøk for å se hvordan du hadde det. Barnevernet vil først undersøke hvordan barn har det før de vurderer om familien ell...
Må jeg flytte viss mamma kommer i fengsel?
Hei Det du forteller om er jammen en vond sak for deg og familien din. Jeg forstår at du har mange bekymringer for hva som skjer med deg i tiden fra...
Jeg vil bare dø, og alt blir bare verre og verre. Er jeg deprimert?
Hei Takk for at du skriver til oss. Når jeg leser det du skriver, tenker jeg at du må ha det veldig tungt nå. Det høres ut som du har hatt det v...
Hvordan kan en arrestert gi beskjed til skole/jobb om at de ikke kommer?
Hei Det følger av straffeprosessloven § 182 at når en pågripelse er foretatt, skal påtalemyndigheten sørge for underretning til pågrepnes huss...
Hva er vilkårene for å sone med fotlenke?
Hei Ut fra det du beskriver kan jeg ikke gi deg noe klart svar på hvilken straff man kan få. Dette avhenger av hva slags type svindel det er snakk ...
Jeg vet ikke hva jeg skal føle
Hei Først av alt vil jeg si at du er veldig klok som tar livet ditt på alvor og skriver inn til ung.no når det er noe du synes er vanskelig.  Å...
Jeg sliter, men aner ikke hvem jeg skal snakke med. 
Hei Takk for at du skriver til ung.no. Du skriver at faren din har vært i fengsel lenge og at du besøker ham noen ganger. Kanskje har du en del ta...
Har jeg krav på å vite hvorfor pappa er i fengsel?
Hei gutt 15 år Jeg skjønner godt at du ønsker å vite hvorfor faren din er i fengsel. Jeg tenker at det er viktig at noen forklarer deg det. Den ...
Vanskelig å snakke om at far har vært i fengsel og ruser seg
Hei Det er leit å lese at du har det vanskelig fordi faren din har tatt noen dårlige valg. Mange plages av skamfølelse uten at de selv har gjort n...
Jeg treger virkelig noen å snakke med!
Hei jente 15 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og dine tanker og følelser.Det er helt forståelig at du tenker mye på din far og at dette...
Faren min hadde vært i fengsel og solgt narkotika. Hva skal jeg gjøre?
Hei jente 13 år.  Jeg forstår at dette er vanskelig for deg. Mange på din alder har opplevd at foreldre har vært i fengsel. Kanskje er ikke de...
Kan jeg besøke kjæreste i varetekt uten at begge foreldrene mine må vite?
Hei Takk for at du skriver til oss på ung.no.  Dette var et for detaljert spørsmål til at jeg kan svare på det. Jeg regner med at kriminalomsor...
Pappa skal til fengsel om to uker i 5 måneder.
Hei jente 15 år. Takk for spørsmålet ditt!Det er ingen som får vite om at dette med mindre du forteller om det, eller en av foreldrene dine infor...
Se alle