Hopp til hovedinnholdet

- Bruker hasj

Hasj (colourbox.com)

Hva er straffen for å bli tatt i å røyke hasj? Har kjøpt og vil røyke bare en sneip cannabis, hva skjer, hvis det er første gangen? Får man bot, eller gjelder dette kun for besittelse? Er det en eller annen ekstra dom for å røyke det?

Offentlig og kvalitetssikret
Hasj (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Ifølge legemiddelloven § 24 er det forbudt å være i besittelse av og bruke narkotika.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge deler. Det vanlige er å ilegge et forelegg fra 2000 kroner og oppover, avhengig av type og mengde stoff du har på deg. I slike saker velger politiet bare unntaksvis påtaleunnlatelse.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Opplysninger om den straffen man har fått for besittelse og bruk av hasj vil som hovedregel ikke bli tatt med på en vanlig/ordinær politiattest.

Det finnes likevel en mulighet for at opplysningene vil bli tatt med på en vanlig politiattest, dersom du ble ilagt flere straffereaksjoner da du fikk straff for bruk av hasj. Det betyr at hvis du blir ilagt straff for to lovbrudd samtidig, kan den samlede reaksjonen oppgis i den vanlige politiattesten. Dette følger av legemiddelloven § 24, jf. § 31 andre ledd og politiregisterloven § 40 nr. 3 bokstav c og nr. 4.

Straff for besittelse og bruk av hasj vil ikke bli tatt med på en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39.

Straff for besittelse og bruk av hasj vil som hovedregel bli tatt med på en «uttømmende politiattest», men det finnes unntak der straff for besittelse og bruk av hasj ikke skal registreres på den uttømmende politiattesten heller. Dette følger av politiregisterloven § 41.

Les mer om politiattester.

HVEM KAN HJELPE DEG?

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veilednings- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er det lovlig å røyke cannabis i Amsterdam?
Hei Nei, så lenge dere befinner dere i Amsterdam/Nederland når dere røyker, kan dere ikke straffes etter norsk lov for dette. Det er selvsagt ulov...
Hvor mye koster 3 gram hasj i Asker
Hei Vi har ikke en prisliste på hvor mye hasj koster på de ulike stedene i landet. Hasjprisene varierer i forhold til kvalitet, hvor mye du kjøper...
Straff for røyking av cannabis?
Hei Vi har en tjeneste her på ung.no som heter "Lovbrudd". Der er et av eksemplene nettopp hva som skjer dersom man røyker hasj/cannabis. Leser du ...
Hvor stort kvantum av kokain må en bli tatt med for å få fengselsstraff?
Hei På denne siden under punkt 4 står det: "For at et forhold skal betraktes som bruk og besittelse som faller inn under legemiddelloven, må men...
Tatt for bruk av narkotika, hva er konsekvensene?
Hei Jeg skjønner godt at dette var en svært ubehagelig opplevelse, og at dette er noe du angrer på. Det er så fort gjort å ta noen dårlige valg...
Cannabis og bilkjøring
Hei Hvor lenge hasj kan påvises i blodet er individuelt, men rundt 12 timer er vanlig. Dette påvirkes også av hvor ofte og hvor mye hasj som bruke...
Hva er straffen for å dyrke cannabis?
Hei Etter legemiddelloven § 22, jf. forskrift om narkotika § 5 er det blant annet forbudt å tilvirke og være i besittelse av cannabis. Overtrede...
Ble tatt med 50 gram marihuana- Hva blir straffen?
Hei Du kan lese mer om hva straffen for dette kan bli på denne linken: http://www.ung.no/lovbrudd/2850-Jeg-bruker-hasj-eller-andre-narkotiske-stoff...
Hvor lenge må man sitte på fengsel hvis man blir dømt for å ha brukt narkotika/hasj?
Hei Ulovlig bruk av narkotiske stoffer reguleres av legemiddelloven § 24. Brudd på legemiddelloven straffes ifølge § 31 med bøter eller fengsel ...
Jeg er blitt tatt for besittelse av hasj, hva blir straffen?
Hei Cannabis (hasj og marihuana) er et narkotikum og står oppført på narkotikalisten. Blir man tatt med narkotika på seg kan man risikere straff...
Ble tatt for å røyke hasj - politiet varslet skolen
Hei Først og fremst vil jeg rose deg og kameraten din for å være ærlig og samarbeide med politiet.  Det at elevene ved skolen blir tatt for (og...
Etter ferien virker kjæresten min mindre interessert i meg men også generelt mer trist. Hvordan kan jeg hjelpe han og hvordan kan jeg få han til å bry seg mer om meg igjen?
Hei Jente 19 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Livet kan være svært utfordrende for enkelte. Du skriver at kjæresten din har opplevd mange h...
Vil legen fortelle det til politiet?
Hei Nei, legen vil ikke ta kontakt med politiet. Legen har i noen tilfeller opplysningsplikt til politiet - se her. Men legen har ingen opplysningsp...
Hva er straffen for å blit tatt med 3 gram hasj?
Hei Jeg antar at politiet vurderte at de hadde tilstrekkelig bevis på at du hadde brukt eller kjøpt hasj.   Etter legemiddelloven § 24 er det fo...
Blitt tatt for å røyke hasj, offshore arbeid 
Hei Det er ikke krav om vandelsattest i offshorebransjen. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke kan kreve å få se politiattesten din, og at politie...
Behandler politiet meg dårlig?
Hei Det er vanskelig for oss å vurdere om du er blitt behandlet dårlig av politiet uten å kjenne til alle omstendighetene i saken. Hvis du mener p...
Hva skjer om jeg ikke betaler boten?
Hei Ettersom du har tilstått, så vil politiet, som de sa, bare kunne skrive et forelegg til deg. Du vil få det i posten. Regjeringen har skrevet ...
Har politiet rett til å kreve DNA? Kan de holde tilbake info de har om meg?
Hei Du har ikke krav på å få vite hva politiet vet i etterforskningen. Etter straffeprosessloven § 158 kan politiet, i forbindelse med en etter...
Se alle