Hopp til hovedinnholdet

- Har sex med noen som er under 16 år

Par som ligger i senga (colourbox.com)

Jeg er 19 og kjæresten min er 15. Kan jeg få straff for å ha samleie med henne? Selv om vi begge gjør det frivillig.

Offentlig og kvalitetssikret
Par som ligger i senga (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Straffeloven 2005 § 299-303 slår fast at den som har seksuell omgang med barn under 16 år kan straffes. Dette gjelder også selv om begge partene var under 16 år. Av straffeloven 2005 § 299-301 fremgår det at seksuell omgang med barn under 14 år karakteriseres som voldtekt. Straffeloven 2005 § 302 og 303 gjelder seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Imidlertid fremgår det av straffeloven § 308 at straffen kan bortfalle hvis de som har hatt den seksuelle omgangen er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Likevel - hvis den ene parten er svært ung, vil imidlertid ikke straffen bortfalle. På samme måte vil det at den yngste parten er svært moden for alderen, kunne gjøre at større aldersforskjeller kan godtas.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Straffeloven § 302 slår fast at den som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år kan straffes med fengsel i inntil 6 år.

Du har altså i utgangspunktet ikke lov til å ha sex med kjæresten din, selv om det er fullstendig frivillig fra hennes side. Aldersforskjellen mellom 19 og 15 er i grenseland for hva som godtas etter regelen om mulighet for straffbortfall. Det vil uansett avhenge av en konkret vurdering, hvis forholdet skulle bli anmeldt.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du blir anmeldt for en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP - SØK HJELP!

* Du bør raskest mulig søke hjelp! Vurder i tillegg om du vil anmelde saken til politiet (tlf. 02 800). Kontakt overgrepsmottaket der du bor.

* DIXI er et ressurssenter for voldtatte. Telefon dit er 22 44 40 50.

* Tipstelefonen for seksuelle overgrep mot barn: 800 80 018. Telefonen drives av politiet og du kan være anonym.

* Incesttelefonen 800 57 000. Dette er en landsdekkende telefon for incestutsatte og betjenes/driftes av Incestsenteret i Vestfold.

* Alternativ til vold

* Reform, ressurssenter for menn reform.no

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva regnes som pedofili?
Hei Pedofili er å være seksuelt tiltrukket av barn som ikke har kommet i puberteten enda. Det har dermed mer med utvikling å gjøre enn alder ale...
Handlinger begått før man blir 15 år. Sedelighet.
Hei Det er viktig å være klar over at seksuelle handlinger alltid skal være noe begge samtykker til. Det er vanskelig å se for seg at man ved et ...
Jeg er 13 år gammel jente og er sammen med en gutt som er 16/17 år. Han gjør mange ting med meg som jeg ikke liker. Jeg vil stoppe det. Hva skal jeg gjøre?
Hei jente 13 år Så fint at du skriver til oss på Ung.no og forteller oss hvordan du har det sammen med kjæresten din! Jeg forstår at det er vans...
Jeg har sex med kusinen min
Hei Den norske straffeloven gjelder også for en del forhold som er gjort i utlandet, av norske statsborgere, jf. straffeloven § 12 nr. 3. Den gjel...
Jente på 13 og gutt på 15, kan vi ha sex?
Hei Loven definerer all sex med barn under 14 år, som voldtekt. Dette betyr at seksuell omgang (sex, fingring osv) med personer under 14 år er stra...
Hun skal miste jomfrudommen og er redd for å bli gravid
Hei Fint at du skriver til ung.no. Jeg kjenner at jeg synes det er vanskelig å svare deg på det du skriver her, for det er mange ting som gjør at ...
Ligge med kjæreste på 18 år? Kan foreldre nekte meg forholdet?
Hei Du skriver at du nesten er sammen med en gutt på 18 år, og har noen spørsmål rundt dette.  1. I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. D...
Kan jeg straffes for å ha sex med jente på 15 år?
Hei Takk for at du skriver til oss. Straffeloven 2005 § 299-303 slår fast at den som har seksuell omgang med barn under 16 år kan straffes. Dett...
Jeg hadde neste samleie med en 13 åring. Hva gjør jeg?
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Jeg tenker at du må legge dette bak deg. Alternativt kan du snakke med jenta og forsikre deg om at hun...
Jeg er 17 år og har hatt sex med min 15 år gammle kjæreste, kan jeg straffes selv om det var frivillig? 
Hei Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Ifølge straffeloven kan den som har seksuell omgang med barn under 16 år straffes.  Det fremgår ...
Har ikke voksne lov til å ha sex med ungdom over 18 år?
Hei Den seksuelle lavalderen er som du sier 16 år, jf. straffeloven § 196. I utgangspunktet er det derfor ikke ulovlig for en voksen å ha sex med ...
Jeg er 15 og har hatt sex med ei jente som er 16, hva skal jeg gjøre?
Hei gutt 15 år. Du forteller at du har hatt sex med ei jente som er over 16 år, og du er bare 15 år. Du skriver at hun truer med å anmelde deg for...
Jeg er 13 år og vil ha sex, er det greit?
Hei Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Den skal beskytte barn og ungdom mot overgrep fra voksne. Den beskytter også barn og ungdom mot å h...
Vi hadde sex og nå har hun ikke fått mensen og hun er 15 mens jeg er 16
Hei Du har rett i at det sjelden skjer noe når det var frivillig fra begges side og dere er så jevne i alder. Om hun ikke får mensen til tiden, ka...
Visst du er 16 år og har sex med en på 23, det er straffbart for den 23 åringen
Hei Så fint at dere sjekker ut svar på spørsmålet dere har diskutert! Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Denne aldersgrensen er satt f...
Onanere søsken. Gå til politiet?
Hei Takk for spørsmål. Mennesker utforsker sex, onani og kropp gjennom livet, både sammen med andre og alene. Dette er naturlig. Alle mennesker t...
Jeg angrer meg for at jeg har hatt sex med flere gutter.
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er ikke uvanlig at barn og unge eksperimenterer og prøver ut seksualiteten sin. Det som kan være vanskelig...
Kan jeg ha sex når jeg er 14 og kjæresten 16?
Hei, Takk for spørsmål!Den seksuelle lavalder i Norge er 16 år, så hvis noen på 16 år eller eldre har sex med noen under 16 år, kan vedkommend...
Er det straffbart å ha sex med en under 16 år?
Hei Du forteller at du har hatt sex med en gutt på 24 år og at du ikke er 16 år ennå. Du skriver at det var frivillig fra din side, men lurer nå...
Jeg har sex med en som er under den seksuelle lavalderen
Hei Det kameraten din gjør er straffbart, og det kan straffes med mange års fengsel. Jeg vil derfor råde ham til å holde avstand til jenta. Den ...
Se alle