Hopp til hovedinnholdet

Regjeringens klima- og miljøoppgaver

Søppel i Steinbruvann (foto: Endre Hesthagen)

Lurer du på hva regjeringen jobber med i miljøsaker? Besøk hjemmesiden til klima- og miljødepartementet.

Offentlig og kvalitetssikret
Søppel i Steinbruvann (foto: Endre Hesthagen)

I Norge er det klima- og miljødepartementet som har ansvar for å iverate regjeringens klima- og miljøpolitikk. Dette betyr at klima- og miljødepartementet utfører egne tiltak, samtidig som de sørger for at klima- og miljøpolitikken følges opp.

Departementet har i tillegg ansvar for ulike områder innenfor klima- og miljø. Du kan lese mer om disse her:

Naturmangfold

Det er viktig at naturen tas vare på, slik at både dyr og planter kan leve trygt. Derfor er det viktig at naturen beholder sitt mangfolk, og klima- og miljødepartementet har som oppgave å beskytte hav og kyst, uttrydningstruet rovvilt og ulike arter og naturtyper. Du kan lese mer om naturmangfold i Norge her.

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene er spor etter de menneskene som har levd på jorden før oss. I tillegg har Norge flere arkeologiske kulturminner og verdensarvområder, som alle må tas vare på. Klima- og miljødepartementet har blant annet ansvar for å ta vare på disse delene av norsk kulturmiljø. Du kan lese mer om kulturminner og kulturmiljø her.

 

 

Friluftsliv

Klima- og miljødepartementet har ansvar for lovverk og jakt og fiske i friluftspolitikken. I Norge skal det også være en lav terskel for å delta i friluftsliv, og regjeringen jobber for at så mange som mulig skal ønske å ha et aktivt friluftsliv. En del av Norges natur er i tillegg vernet som nasjonalparker. Les mer om friluftsliv her.

 

Forurensing

Klima- og miljødepartementet skal også jobbe for å forhindre forurensing. Derfor arbeider de aktivt med gjenbruk og gjenvinning, samtidig som departementet deltar på årlige møter med klima- og miljøministre fra ulike land. Les mer om forurensing og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

 

 

Klima

Klima er et viktig tema for klima- og miljødepartementet. Innenfor dette området jobber de med internasjonale klimaforhandlinger og bidrar i klima- og skogprosjekter. Les mer om klima og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

Polarområdene

Polområdene som Antarktis og Svalbard bør tas vare på. Klima- og miljødepartementet har som oppgave å sikre naturmiljø og kulturminnner disse stedene, samtidig som de må ta vare på dyrelivet i nordområdene. Les mer om polarområdene og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

Les mer

Klima- og miljødepartementets hjemmesider oppdateres jevnlig med pressemeldinger og annet aktuelt stoff.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
18.11.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor mye koster regnskogen Amazonas?
Hei! Takk for at du skriver til oss.  Det er vanskelig å anslå hvor mye regnskogen Amazonas er verdt rent økonomisk, og jeg tro ikke at det finn...
Er sykt redd for at verden går under..
Hei jente 15 år! Det er mye å ta innover seg når en ser på nyhetsbildet og jeg forstår godt at en kan bli bekymret. Heldigvis finnes det mange g...
Spørsmål om oljefondet og NAV
Hei Oljefondet består av overskuddet fra den norske oljevirksomheten. Oljefondet investerer overskuddet i aksjer, obligasjoner og eiendom. Det er St...
Jeg er redd for klimakrisen
Hei jente 13 år! Så flott at du er så engasjert og bryr deg så mye om miljøet. Det kan føles overveldende og som et voldsomt ansvar vi står ov...
Er vegansk kosthold miljøvennlig?
Hei! Det er et viktig spørsmål du stiller!  Kjøttproduksjon fører til svært mye utslipp av metangass, og det er derfor mer miljøvennlig å sp...
Jeg lurer på om det er ulovlig å kjøpe plastsugerør nå?
Hei Det er ikke ulovlig å kjøpe plastsugerør i butikkene, så du kan fortsatt kjøpe de. Det kan godt være at det i fremtiden ikke skal være lov...
Klarer ikke å takle dårlige nyheter på TV
Hei Det er mye å ta innover seg når en ser på nyhetsbildet og jeg forstår godt at en kan bli bekymret. Nyhetene flommer over med nyheter en kan b...
Hvordan få tillatelse av foreldrene til å streike?
Hei jente (13) Det er kjempebra at du er opptatt av miljøet og politikk! Det er et svært viktig tema for vår fremtid:)Det er foreldrene dine som b...
Hva betyr "planeten før profitt"?
Hei gutt (16) Hei, det er litt vanskelig å vite nøyaktig hva som er ment uten å se plakaten, men mest sannsynlig kommer denne plakaten enten fra m...
Foreldrene våre nekter oss å streike
Hei Så bra at du er opptatt av miljøet og en bærekraftig fremtid. Når du får dette svaret er kanskje streikinga over? Håper dere fant en løsni...
Jeg vet at jeg eller barne mine kommer til å dø av klimaendingene.
Hei jente 13 år. Jeg forstår at det er nesten umulig å ikke bli redd og engstelig når en stadig overmannes av bilder og informasjon om all forsø...
Tungmetaller og bærekraftig utvikling.
Hei Det høres ut som du har fått en skoleoppgave. Da skal du vise at du klarer å finne informasjonen du trenger selv. Bruk nettet og søk på de st...
Hvordan kan jeg hjelpe vennen min til å ikke være lei seg på grunn av klimaendringer og konsekvensene av global oppvarming? 
Hei!  Takk for at du skriver til oss.  Jeg vil begynne med å si at vennen din er veldig heldig som har deg, det virker som om at du virkelig bryr...
Vi skal streike foran stortinget. Må vi søke skolen om lov?
Hei! Dere bør snakke med skolen om dette. Det er greit for skolen å få vite at flere blir borte og ikke bare utebli. Om dere må søke om lov avh...
Hva er reglene for sortering av søppel?
Hei ene 17 år! Så flott at du engasjerer deg for miljøet og prøver å gjøre arbeidsplassen mer miljøvennlig! Vi har dessverre ingen i fagpanele...
Hva skal jeg gjøre for at klimaet og miljøet skal bli bedre? Lei og deppa.
Hei Så fint at du tenker på miljøet og klima. Du har mange muligheter til å starte i hjemmet ditt. Det er en fin artikkel jeg har lagt med om man...
Se alle