Hopp til hovedinnholdet

Støtte til transport

Taxi-skilt (colourbox.com)
FÅ STØTTE: Har du spesielle behov kan du søke om støtte til transport.

Hvis du har spesielle behov kan du få dekket utgifter til transport og parkeringstillatelse.

Offentlig og kvalitetssikret
Taxi-skilt (colourbox.com)
FÅ STØTTE: Har du spesielle behov kan du søke om støtte til transport.

Arbeids- og utdanningsreiser

Arbeids- og utdanningsreiser gjennom NAV er en ordning som gjør at du kan få transport til og fra arbeid eller skole til omtrent samme pris som en bussbillett. Ordningen gjelder:

 • De som har varig funksjonsnedsettelse, det vil si lengre enn et år, og opplever at det å reise med offentlig transport er en så stor belastning at det hindrer dem i å fungere tilfredsstillende i arbeids- eller utdanningssituasjonen.

  Ordningen gjelder også for de som midlertidig er fratatt førerkortet av medisinske årsaker og ikke kan komme seg til arbeid eller utdanning på andre måter. Om det mangler et kollektivtilbud i ditt nærmiljø, er ikke det alene grunn til å få dekket transport dersom du i utgangspunktet er frisk nok til å bruke offentlig transport. Det er altså graden av funksjonsvansker som avgjør om du omfattes av ordningen.

  Les mer på nav.no om arbeids- og utdanningsreiser.

  Egenandel

  Du betaler en egenandel på transporten som tilsvarer den rimeligste transporten med offentlig kommunikasjon der du bor med et tillegg på ti prosent.

  Begrensninger

  Du får ikke arbeids- og utdanningsreiser dersom:

  • du er elev i grunn- eller videregående skole der kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for å dekke reisen til skolen.
  • du mottar uførepensjon eller andre ytelser som dekker fullt livsopphold.
  • du allerede får dekket:

   - Bil fra folketrygden.
   - TT-reiser til arbeid eller utdanning.
   - Daglige reiseutgifter fra NAV.
   - Grunnstønad til transport til arbeid eller utdanning.

  Reiser som må utføres i forbindelse med utøvelsen av arbeidsforholdet, skal dekkes av arbeidsgiver.

  Går du på et arbeidsrettet tiltak kan du i stedet søke NAV om tiltakspenger eller tilleggsstønad. Dette gjelder også dersom du er registrert hos NAV som reel arbeidssøker.

  Reisetilskudd

  Dersom du er midlertidig ute av stand til å komme deg til arbeid på grunn av sykdom eller skade, kan du søke NAV om reisetilskudd. Tilskuddet gis fra 17. sykmeldingsdag i stedet for sykepenger. Det kan brukes til nødvendige ekstrautgifter til transport som f.eks. drosje. Utgiftene kan ikke overstige det beløpet du ellers ville fått i sykepenger.

  Les mer på nav.no om reisetilskudd.

  Egen bil

  Har du varig funksjonsnedsettelse og ikke kan bruke offentlige transportmidler, eller om bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg, kan du på visse vilkår få dekket stønad til bil gjennom folketrygden og tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Kontakt NAV hvis du ønsker å søke om bil. De vil gi deg mer informasjon om betingelsene for å få stønad.

  Du kan lese mer om stønad til bil hos NAV.

  Parkeringstillatelse

  Dersom du ikke kan gå, eller har problemer med å bevege deg over en viss avstand, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Da får du et parkeringsbevis som gjør at du kan du benytte parkeringsplasser som er reservert for forflytningshemmede. Du slipper også å betale parkeringsavgift på de offentlige parkeringsplassene, piggdekkavgift og bompengeavgift i bompengeringer. Det er kommunen din som utsteder tillatelsen og tillatelsen gjelder over hele landet.

  Du kan lese mer om parkeringstillatelse på vegvesen.no.

  Hjemmel: forskrift om parkering for forflytningshemmede.

  TT-tjenesten

  Hvis du ikke kan bruke ordinære kollektive transportmidler, kan du søke om tilrettelagt transporttjeneste (TT-kort). TT-kort en dør-til-dør transport med drosje eller spesialbil, men du betaler vanlig kollektivbillett.

  Det er fylkeskommunen som har ansvaret for TT-kort. TT-kort er ikke en lovfestet rettighet og det er ikke utarbeidet nasjonale retningslinjer for TT-ordningen. Tilbudet varierer derfor fra fylke til fylke. De fleste fylkeskommuner har som utgangspunkt at tilbudet skal dekke behov ved fritidsreiser. Ordningen er ikke ment å dekke reise til lege, fysioterapi og lignende reiser som dekkes som pasientreiser.

  Kommunen eller fylkeskommunen kan gi nærmere opplysninger om ordningen og gi veiledning om hvordan du skal søke om TT-kort. For veiledning eller informasjon om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med din fylkeskommune eller kommune.

  Ledsagerbevis

  Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta på ulike aktiviteter i samfunnet. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. Den som har fått tildelt ledsagerbevis bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager. Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Søknad sendes til hjemkommunen.

  Les mer om ledsagerbevis.

  Skrevet av:
  Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs Rettighetssenter.
  Sist oppdatert:
  12.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Har jeg rett til drosje til og fra skolen?
Hei og takk for at du skriver til oss Du kan ha rett til dekning av transport til og fra studiestedet, men dette er ikke en ordning gjennom NAV.  R...
Invalidiserende smerter under føtter over 4 år, pengestøtte uten diagnose?
Hei Jente 17, og takk for at du skriver til ung.no! Det høres vanskelig ut å ha det vondt, samtidig som ingen har funnet at av hva det er enda.  ...
Tilbud om busstransport og tips til ung.no.
HeiEr det snakk om buss eller annen form for transport til og fra skolen, får du prate med skolen din om dette. Det er først og fremst bevegelseshem...
Kan jeg få dekket transport til vgs på grunn av sosial angst?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var leit å høre at du har sosial angst. Men fint å høre at du har lyst til å gjøre noe med det. Her tenker ...
For å komme til skolen, må jeg kjøre båt meden som voldtok meg for 7 år siden. Hva kan jeg gjøre?
Hei Takk for din henvendelse og beklager sent svar! Dette er en ubehagelig situasjon! Om det er mulig å få til det du beskriver, er vanskelig å ...
Kan jeg bruke taxi, selv om jeg har tog som transport?
Hei Takk for din henvendelse. Forstår at det hadde vært tidsbesparende for deg å ta taxi istede for tog. Dette bør du ta opp med skolen din og ...
 Har jeg rett til tilpasset skoleskyss?
Hei Takk for ditt spørsmål. Jeg forstår at det er kjedelig å vente så lenge på buss til og fra skolen. Jeg vil anbefale deg å kontakte fylkesk...
Busskort inndratt
Hei Jeg skulle gjerne gitt deg et svar på dette, men du må kontakte trafikkselskapet ditt for å få informasjon om hvordan de opererer. Jeg vil li...
Må man ta bussen innenfor det området man tilhører?
Hei Takk for din henvendelse!Forstår at dette oppleves som dumt. Det kan være ulike grunner til at rektor og skolen har valgt å si som de har gj...
Får jeg skysskortet mitt første skoledag?
Hei, og takk for ditt spørsmål.  Det vet vi dessverre ikke. Det beste er nok å ta kontakt med skolen din for et svar. Du kan også høre med MinS...
Har ikke helse til å være lærling, hvilke rettigheter har jeg?
Hei og takk for at du skriver til oss Det stemmer det at det er kommunen som kan bistå med hjelpemidler (eks. rullestol) hvis det er for en kortere ...
Se alle