Hopp til hovedinnholdet
Gutter i samekofte

Samehets
Jonill har på seg samekofta si (foto: Amalie Seljenes)

Jonill (22) har opplevd å bli kalt "samefaen", og blitt bedt om "å dra tilbake dit hun kom fra". Samehets har forandret seg med tidene, men eksisterer fortsatt i dag.

Av Amalie, ungdomsjournalist, ung.no

5 på gata: Samisk mangfold
Samisk ungdom

Samisk ungdom er som annen ungdom, det er et stort mangfold. Interesser, oppvekst og hva som er viktig for den enkelte varierer. Ungdomsjournalist Amalie har snakket med fem unge samer om identitet, samisk kultur og språk.

Av Amalie, ungdomsjournalist, ung.no

Ung og skeiv i Sápmi
Ung og skeiv i Sápmi

Uttrykket «en minoritet i minoriteten» blir ofte brukt til å beskrive skeive samer. Dette sier noe om hvordan spesielt unge kan oppleve seg selv som unntak fra en gruppe mennesker som allerede er «annerledes».

Myter om samer
Samisk myteknuser

En same er en som driver med reindrift. Alle samer snakker samisk. Oslo er Norges største sameby. Dette er bare tre av 24 myter tjenesten Samisk myteknuser gir deg de faktiske svarene på.

Fornorskning av samene
Gammelt bilde av samefamilie foran lavvo.

Fra midten av 1800-tallet og fram til etterkrigstiden sto fornorskningspolitikken sterkt. Den samiske kulturen «fantes ikke», og samene skulle helt og fullt bli en del av den norske befolkningen.

Fakta om samiske språk
Samisk

Nyere forskning viser at den samiske språkgruppen er minst like gammel som den germanske språkgruppen, og minst dobbelt så gammel som den romanske språkgruppen.

Samenes nasjonaldag
Samenes festdag 6. februar (ung.no)

6. februar er samenes nasjonaldag. Den feires til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917.

Sametingsvalget
Sametingsvalg (colourbox.com)

Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg og som er innført i Sametingets valgmanntall, har stemmerett ved sametingsvalg. Sametingsvalget foregår samtidig med stortingsvalg.

Hvor kom samene fra?

De første menneskene kom til Sapmi for ca 11000 år siden, men ingen er sikker på om dette var samer. Det er likevel i dette området de gjennom årene slått seg ned og har sitt hovedområde.

Sámediggi - Sametinget
Sametingsbygningen (Foto: Denis Caviglia/Sametinget)

Sametinget er det folkevalgte parlamentet for samene i Norge. Det skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.