Hopp til hovedinnholdet

Hvordan si opp jobben?

Håndtrykk (colourbox.com)
SLIK SIER DU OPP JOBBEN: Vær ærlig overfor sjefen, lever skriftlig oppsigelse og sørg for å få med deg en attest som du kan vise fram til en ny arbeidsgiver senere.

Skal du si opp muntlig eller skriftlig? Og bør du fortelle arbeidsgiver hvorfor du sier opp? Her kan du lese mer om reglene for oppsigelse.

Offentlig og kvalitetssikret
Håndtrykk (colourbox.com)
SLIK SIER DU OPP JOBBEN: Vær ærlig overfor sjefen, lever skriftlig oppsigelse og sørg for å få med deg en attest som du kan vise fram til en ny arbeidsgiver senere.

Vær positiv og profesjonell

Du har ingen plikt til å oppgi grunnen for at du slutter, men det er likevel mest profesjonelt å fortelle sjefen at du vil slutte, og oppgi grunnen for det. Du bør helst gjøre dette før du leverer oppsigelsen, slik at oppsigelsen ikke kommer som en ubehagelig overraskelse. Vær så ærlig som mulig i samtalen, men prøv gjerne å legge vekt på de positive sidene ved tiden din i jobben.

 

 

Husk attest og referanse

Når du sier opp jobben er det viktig at det skjer på en ordentlig måte, slik at bedriften du har jobbet i husker deg på en positiv måte. Du kan ha bruk for sjefen din som referanse når du søker jobber senere, og da er det svært viktig at sjefen har et godt bilde av deg som hun/han vil videreformidle. Du kan også få lyst til å komme tilbake til den gamle jobben, eller havne med gamle kolleger i en ny jobb. Det er uansett bare fordeler med at forholdet til bedriften er godt etter at du har sluttet.

Rettigheter og plikter

Du bør alltid si opp jobben skriftlig. Den skriftlige søknaden trenger ikke å inneholde noen begrunnelse eller annen slik informasjon (se eksempel lenger ned i artikkelen). Du har derimot en del rettigheter og plikter under oppsigelsen:

1. Du skal levere skriftlig oppsigelse. Oppsigelsestiden starter den første dagen i måneden etter at du leverte oppsigelsen. Leverer du den 15. februar, begynner oppsigelsestiden altså den 1. mars.

2. Oppsigelsestiden er som oftest på 14 dager hvis du er i prøveperioden, eller 3 måneder hvis du har kontrakt. For at du skal kunne slutte før oppsigelsestiden har gått ut må du og arbeidsgiver være enige om at dettte er greit.

3. Du har krav på en skriftlig attest fra bedriften. Den skal inneholde informasjon om hvor lenge du har jobbet der, og hva du har jobbet med. Noen attester kan også inneholde en anbefaling av deg til andre arbeidsgivere. Be høflig om en attest hvis du ikke får den automatisk.

Det er alltid en fordel å jobbe like godt i oppsigelsestiden som du gjorde før du sa opp. Slik får sjefen et ekstra godt inntrykk av deg som kan videreformidler om du bruker han/hun som referanse ved senere anledning.

 

 

Slik bør en skriftlig oppsigelse se ut:

Navnet ditt

Adressen din

Postnummer og sted

Sted og oppsigelsesdato

Navnet på jobben din/ved sjefen din

Adressen til jobben, postnummer og sted

Oppsigelse

Jeg sier herved opp stillingen som assistent ved Duestien barnehage.

Ditt navn

Oppsumering:

  • Gi sjefen beskjed om at du kommer til å levere oppsigelse. Vær høflig i samtalen og legg vekt på de positive opplevelsene du har hatt i bedriften.
  • Lever en kort og enkel skriftlig oppsigelse.
  • Gjør ditt beste i oppsigelsestiden, slik at bedriften har et positivt inntrykk de kan gi videre til andre du søker jobb hos.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
27.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Sykemelding og oppsigelse
Hei Som arbeidstaker kan du si opp jobben når du er sykemeldt. Oppsigelsestiden din vil løpe som normalt selv om du er sykemeldt. Det du bør sjek...
Oppsigelse i prøvetid
Hei I arbeidsmiljøloven § 15-3 (7) kommer det frem at ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en ...
Hvor lenge må man jobbe for å ha rett til sykepenger?
Hei Arbeidstaker må normalt ha jobbet i mint fire uker for å ha rett til sykepenger hvis man har sykemelding fra lege. Bruk av egenmelding krever ...
Jeg ønsker å gå til oppsigelse. Kan jeg sende melding til sjefen at jeg vil slutte?
Hei Oppsigelse skal i utgangspunktet være skriftlig i følge arbeidsmiljøloven § 15-4 (1).Hvis du ønsker trenger du ikke ringe eller møte opp pe...
Kan jo ikke jobbe der når jeg ikke Ikke trives
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Så fint at du skriver inn til oss og spør om råd. Man skal ikke grue seg sånn for å gå på jobb at man ikk...
Trives ikke i jobben
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Først og fremst høres det merkelig ut at du ikke har arbeidskontrakt dersom du allerede har jobbet der hele som...
Gruer seg til jobb. Sliter med depresjon.
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Så fint at du skriver inn til oss og spør om råd. Man skal ikke grue seg sånn for å gå på jobb at man blir...
Vakter i oppsigelsestid for tilkallingshjelp?
Hei Hvis du er ansatt som tilkallingshjelp er det riktig som du nevner at du kan takke nei til eventuelle vakter. Dette gjelder også i din oppsigels...
Gruer meg til jobb, hva burde jeg gjøre?
Hei Takk for spørsmålet! Dette var leit å høre! Slik jeg ser det, har du flere mulige løsninger. Om du ønsker å fortsette i jobben, burde du ...
Rett til lønn i oppsigelsestid
Hei Først; retten til lønn - vederlag for arbeid som det heter - er noe man får for å jobbe. Jobber man ikke, får man heller ingen lønn. Skal d...
Hva må jeg levere tilbake når jeg nå skal si opp
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Du trenger ikke levere inn arbeidskontrakten når du skal si opp. Men du må levere en skriftlig oppsigelse. Det ...
Vanskelig på jobb
Hei Arbeidsmiljøloven slår fast at alle arbeidstakere skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og arbeidstaker skal ikke utsettes for trakasserin...
Hvem kan være referanse i CV?
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Det kan være kollega, men det er ofte lurt å spørre leder. De har jo arbeidsgiveransvar for deg, og kan si noe...
Ansettelse og oppsigelse
Hei Alle arbeidsforhold skal være regulert av en skriftlig arbeidsavtale. Avtalen fastsetter rammene for arbeidsforholdet, og skal blant annet inneh...
har dratt til England for å være Au Pair og jeg er egentlig ikke gammel no
Hei Det høres ut som om du er i en vanskelig situasjon. Hva står det i kontrakten du har? Man skal kunne si opp en jobb som man ikke trives i, men ...
Lønn for opplæring?
Hei Innenfor restaurantbransjen er det lovfestet minstelønn for arbeid. Det er derfor ikke lov å jobbe gratis i en opplæringsperiode, hvis opplæ...
Mistrives fortsatt i denne jobben
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Så fint at du skriver inn til oss og spør om råd. Man skal ikke grue seg sånn for å gå på jobb at man blir...
Jeg gruer meg nesten alltid til å gå på jobb
Hei jente 16 år! Jeg forstår at dette er en vanskelig situasjon for deg. Når man jobber så vil man gjerne komme overens, og ha det bra sosialt og...
Oppsigelse for mindreårig
Hei Dersom du ikke er skriftlig ansatt på prøvetid gjelder det en oppsigelsestid på minimum en måned i alle arbeidsforhold. Dette følger av ar...
Må en oppsigelse leveres personlig?
Hei Nei, du trenger ikke å levere oppsigelsen personlig. Det eneste kravet som stilles når du skal si opp jobben din, er at oppsigelsen er skriftl...
Se alle