Hopp til hovedinnholdet

Dette må du vite om lønn og feriepenger

Pengesedler, 200-lapper (Foto: Colourbox.com)
FÅ OVERSIKT: Som arbeidstaker er det viktig at du forstår dine rettigheter, og har kunnskap om feriepenger, lønnsslipp og tariff, med mer.

Aldri hørt om tariff, feriepenger eller lønnsslipp? Da bør du lese dette.

Offentlig og kvalitetssikret
Pengesedler, 200-lapper (Foto: Colourbox.com)
FÅ OVERSIKT: Som arbeidstaker er det viktig at du forstår dine rettigheter, og har kunnskap om feriepenger, lønnsslipp og tariff, med mer.

Arbeidskontrakt

Det skal inngås en skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold. Denne kontrakten skal blant annet inneholde opplysninger om arbeidstid, hva du skal ha i lønn, oppsigelsestid og andre betingelser.

Arbeidskontrakt er viktig for å unngå misforståelser mellom deg og arbeidsgiver senere. Det gjelder både når du skal jobbe lenge og når du bare tar jobb for en kort periode, for eksempel i sommerferien.

 

Minstelønn

Som hovedregel finnes det ikke minstelønn i Norge. Hvor mye du skal ha i lønn er enten en avtalesak mellom deg og din arbeidsgiver, eller regulert av eventuelle tariffavtaler.

I noen bransjer finnes det derimot et minstekrav til lønn, f.eks. i byggbransjen. Lønnssatsene for de ulike bransjene finner du på Arbeidstilsynet sine nettsider.

Forventet lønn

Men hva kan du forvente å tjene i din stilling? Det er selvsagt mange faktorer som spiller inn her og vanskelig å gi en fasit på.

På utdanning.no finner du imidlertid en pekepinn på hva du kan forvente . Søk på yrket du ønsker å vite lønnsnivået på, og finn ut av hvilken utdanning som kreves, og hvordan hverdagen er i dette yrket.

Lovlige trekk

Arbeidsgiver har som hovedregel ikke lov til å foreta trekk i lønn eller feriepenger med mindre dere har inngått avtale om det. Det er likevel noen unntak. Dette har arbeidsgiveren lov til å gjøre trekk i lønnen din for:

  • Skatt
  • Innskudd til pensjons- eller sykekasser
  • Forsikringspremier og fagforeningenskontigent bestemt i tariffavtalen

 

Lønnsslipp

Du har krav på en skriftlig beskrivelse (lønnsslipp), som tydelig forklarer hvor mye du har fått utbetalt og hvor mye du har skattet.

Lønnsslippen skal også inneholde informasjon om opptjente feriepenger.

Lønnsslippen er din kvittering på at du har betalt skatt. Tallene på lønnsslippen skal også stemme overens med det som står på selvangivelsen din, og derfor er det lurt å ta vare på dem.

Helligdager og offentlige høytidsdager

Du skal leve også når det er helligdager og offentlige høytidsdager, og regningene blir ikke mindre av at loven gir deg fri.

Har bedriften tariffavtale er du sikret lønn for alle “røde" fridager. Uten tariffavtale har du bare krav på lønn for 1. og 17. mai.

 

Overtid

Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha for å jobbe lengre enn avtalt arbeidstid. Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40 prosent av vanlig timelønn.

Er du LO-organisert og kommer inn under tariffavtale, er overtidstilleggene som regel litt høyere. Det er vanlig at overtidstillegget er 50–100 prosent mer enn vanlig timelønn. Vanlig arbeidstid er 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av en uke. Du kan lese mer om overtid på arbeidstilsynet.no.

Feriepenger

Feriepenger beregnes ut i fra lønnen din hos arbeidsgiver. Minimum 10,2 prosent av lønnen din skal danne grunnlag for feriepengene.

For eksempel: Tjener du 32 000 kr et år, skal du med 10,2 % av det få 3.246 kr. i feriepenger neste år (vanligvis i juni). Lønnen det første året danner med andre ord grunnlaget for feriepengene du får utbetalt året etter.

Mange tror feriepenger er skattefrie, men det er feil. Feriepenger er som hovedregel fritatt for forskuddstrekk. Det betyr at du ikke skal trekke skatt av disse når de utbetales. Feriepengene er likevel skattepliktig inntekt for mottakeren, og med i grunnlaget for beregning av skatten for inntektsåret.

Hvis du avslutter et arbeidsforhold før året er over, kan du kreve å få utbetalt feriepengene du har opptjent i inneværende år.

Les mer om feriepenger på Arbeidstilsynets nettsider.

Husk at du også kan sende inn spørsmål til www.ung.no/oss, der Arbeidstilsynet svarer deg.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
02.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvilke jobber har god lønn men ikke noe stor utdanning
Hei Det med lønn varierer veldig, og kommer an på hvilken utdanning du har og hvilken jobb du får. Det kommer også an på hva du mener er god lø...
Lønn når det gjelder konduktør
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Hos Utdanning.no kan du se hva gjennomsnittlig lønn for konduktører er. Lønnsstatistikker og lønn oppgis som...
UB-tillegg
Hei Størrelsen på lønn og eventuelle tillegg for ubekvem arbeidstid (UB-tillegg) er en forhandlingssak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  Dett...
Lønn bussjåfør
Hei, og takk for spørsmålet ditt  Det som står som lønn på utdanning.no er oppgitt brutto, det vil si før skatt. Vi vet dessverre ikke hva bu...
Hva er vanlig lønn som lærling innen rørlegger?
Hei. Lønn Gjennomsnittslønna for rørleggere i Norge er 441 600 kr, men startlønn er oftest en del lavere. Det er ingen fastsatt minstelønn i N...
Hvor mye tjener en lærling i tømrer og rørlegger
Hei! Takk for ditt spørsmål! Lønn Gjennomsnittslønna for rørleggere/tømrer i Norge er 441 600 kr - 460 000, men startlønn er oftest en del la...
Lønn for 13 åring
Hei Når det gjelder selve lønnen og beregning av lønnen, evt. tillegg (helligdag, kveld, natt, helg m.v.) og bonusordninger, rett til lønnsøknin...
Hvor mye tjener en ambulansearbeider?
Hei Les gjerne om yrket ambulansearbeider her på utdanning.no!Du kan se oversikten over gjennomsnittslønnen for ambulansearbeidere her. I 2019, er...
Hvor mye tjener man på Coop Extra?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Det er ikke så ofte butikkene legger ut på nett hva man tjener hos dem, så det er ikke så rart hvis du ikke ha...
Lønn for fagarbeider
Hei Lønn er som hovedregel ikke lovregulert i Norge. I lovverket eksisterer det derfor ingen generell minstelønn. Derfor er det svært viktig at sp...
Hvilke rettigheter har jeg på ferie som lærling?
Hei, flott at du tar kontakt! Alle arbeidstakere i Norge, også lærlinger, har rett på 4 uker og 1 dag ferie hvert år. Ingen kan nekte deg å ta u...
Hva har jeg krav på i lønn som renholder? Kan arbeidsgiver endre min lønn uten mitt samtykke?
Hei Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 177,63 kroner...
Hvor mye tjener politiet i måneden og året?
Hei Hei, takk for spørsmålet ditt! Spennende at du tenker på å bli politi :) Vi har ikke oversikt over nøyaktige tall vi. Men på utdanning.no ...
Minimum antall arbeidstimer
Hei Det finnes ingen lovregel som gir deg rett på minimum 3 arbeidstimer. Hvis slike regler finnes, er de nok basert på avtaler (typisk tariffer) e...
Er tiltakspenger fra NAV skattefri?
Hei og takk for at du skriver til oss Mottar du tiltakspenger fra NAV er disse skattefri og er heller ikke pensjonsgivende inntekt.  Se mer informas...
Hvor lenge må man jobbe for å ha rett til sykepenger?
Hei Arbeidstaker må normalt ha jobbet i mint fire uker for å ha rett til sykepenger hvis man har sykemelding fra lege. Bruk av egenmelding krever ...
Hva slags lønn får man som advokat?
Hei Hva slags lønn en advokat får, kommer an på hvor advokaten jobber. Noen har fastlønn, og noen har f.eks. en grunnlønn med bonusordning. Advo...
Får jeg lønn når jeg tar ferie?
Hei Om du får juni-lønnen din i juli kommer an på om du har vært i jobb i 2017. Ferie er ulønnet fritid. Det vil si at arbeidsgiver trekker deg...
Lønn etter fylte 16 år - bakeri
Hei Det finnes ingen lovregulert minstelønn innenfor denne type arbeid. Det finnes med andre ord ingenting i lovverket som tilsier at du skal få me...
Se alle