Hopp til hovedinnholdet

Verneplikt

Militær med gevær (colourbox.com)
VERNEPLIKT: Første møte med Forsvaret er en egenerklæring som du må fylle ut på nett.

Kvart år har Forsvaret mange vernepliktige inne til førstegongsteneste. Her kan du lese om vegen frå innkalling i posten til teneste.

Offentleg og kvalitetssikra
Militær med gevær (colourbox.com)
VERNEPLIKT: Første møte med Forsvaret er en egenerklæring som du må fylle ut på nett.

Innkalling det året du fyller 17

Før du får attest som tenestedyktig, må du fylle ut ei eigenerklæring og møte til sesjon. Det året du fyller 17 år får du beskjed om å fylle ut ei egienerklæring på nett, og om du går vidare blir du innkalling til sesjon siste året på vidaregåande skule.

Når du får innkalling til førstegongsteneste, er du i utgangspunktet klarert for militærteneste. I nokre høve kan det likevel hende at Forsvaret avlyser innkallinga di om det avdekker at du ikkje lenger oppfyller krava til militærteneste (t.d. endring i helsesituasjonen din eller du har noko på vandelsattesten Forsvaret ikkje tolererer).

Personar som er fylte 24 år, vil normalt ikkje bli kalla inn til sesjon og blir difor ikkje pålagde verneplikt. Dette kan gjelde personar som har flytta tilbake frå utlandet, nye statsborgarar og så bortetter.

Les meir om verneplikta på forsvaret.no.

 

Eigenerklæring

Første steget på vegen til teneste eller utdanning i Forsvaret er ei eigenerklæring, som er eit skjema som skal fyllast ut på nettet. Brukarnamn og passord får du i posten. Sjølv om militærteneste er frivillig for jenter, så er sesjon obligatorisk for alle.

Eigenerklærimnga inneheld mellom anna spørsmål om:

  • helse
  • skule
  • sosialt liv
  • motivasjon
  • ønsker for tenesta

Forsvaret bruker informasjonen du gir til å vurdere om du skal gå vidare til sesjon. Det er først etter sesjon at det blir avgjort kven som blir kalla inn til teneste i Forsvaret.

Er du norsk statsborgar, får du normalt brukarnamn og passord tilsendt digitalt frå Forsvaret i det året du fyller 17 år. Dei som blir norsk statsborgar etter fylte 17 år, kan få dette tilsendt på eit seinare tidspunkt.

Les meir om eigenerklæringa på forsvaret.no.

 

Sesjon

Andre delen skjer på eit av sesjonssentra til Forsvaret. På sjølve sesjonsdagen skal du gjennom ein teoretisk prøve og ein fysisk prøve. I tillegg skal du prate med sesjonslege om du er medisinsk eigna for teneste, og ein sesjonsoffiser for å snakke om korleis du kan tenestegjere med bakgrunn i ønska og eigenskapane dine.

Les meir om kva som skjer på sesjon på forsvaret.no.

 

 

Tenestedyktig?

På sesjon blir ein klassifisert som "tenestedyktig" eller "ikkje tenestedyktig" (UD). Dei som er tenestedyktige, er vernepliktige frå det året dei fyller 19 år. Dei som ikkje er tenestedyktige, blir ikkje vernepliktige og blir sletta i rullane til Forsvaret. For dei som får attest som tenestedyktige på sesjon, er det tre moglege utfall av sesjonsdagen:

  • Du får vete når og kor du skal møte til førstegongsteneste.
  • Du og sesjonsoffiseren lagar ei liste med tre alternativ for førstegongstenesta.
  • Det blir avgjort at du ikkje blir kalla inn til førstegongsteneste i fredstid.

 

Kjønnsnøytral verneplikt?

Frå 2016 blei det bestemt at verneplikt også skal gjelde for kvinner, nett som for menn. Du kan lese meir om kvinner og verneplikt på forsvaret.no.

 

Etter førstegongstenesta

Etter førstegongstenesta kan du mellom anna bli kalla inn til Heimevernet, repetisjonsøvingar eller Sivilforsvaret. Les meir på forsvaret.no

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
a href="http://www.forsvaret.no" target="_blank">Forsvaret.no
Sist oppdatert:
26.09.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor my lønn man får på militæret og MÅ man være i militæret i 1 år?
Hei Hvis du tenker på vanlig førstegangstjeneste, så har man ikke lønn i vanlig forstand. Du får utbetalt et såkalt tjenestetillegg, eller «da...
Hvordan kan man søke seg inn i forsvaret?
Hei, og takk for spørsmål!   Jeg er usikker på om du spør etter hvordan man kan søke seg inn på en utdannelse i forsvaret eller vanlig først...
Har blitt kalt inn til sesjon, men ønsker verken militærtjeneste eller siviltjeneste og vil studere i stedet. Hva kan jeg gjøre?
Hei! Motivasjon alene er dessverre ingen gyldig årsak som kan gi fritak fra verneplikten. Så lenge vi har allmenn verneplikt i Norge, så skal ...
Hvor lenge må man være i forsvaret, hva går det ut på
Hei Kort fortalt så utdanner Forsvaret soldater og avdelinger slik at Norge skal stå best mulig rustet den dagen det blir behov for militærstyrker...
Når kan jeg søke meg inn i militæret?
Hei! Både gutter og jenter mottar «Melding om innrullering» det året de fyller 17 år. Å bli innrullert betyr at Forsvaret innhenter personopp...
Kan jeg søke meg inn på 1.gangstjeneste, sesjon del 2, selv om jeg sa nei?
Hei Hvis du som gutt ikke gikk videre til sesjon del 2, så skyldes det noe annet enn motivasjon. Det er ikke mulig å krysse av for at man ikke vil,...
Er det høydekrav i garden?
Hei Ja, Garden har innført høydekrav igjen til sine soldater. Årsaken er at man har av erfaring sett at dette er nødvendig i vaktfunksjonen solda...
Førstegangstjeneste rulleblad - hvorfor kommer jeg ikke inn?
Hei   Det er uklart hvorvidt du ikke kan delta i førstegangstjeneste eller om du ikke kan bli militærpoliti.   Normalt får man et varsel om p...
Kan jeg ta videregående i forsvaret?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Vi anbefaler at du leser mer om utdanning i forsvaret her. Det finnes ingen videregående skole i forsvaret som d...
Jeg er islandsk statsborger. Kan jeg begynne i Forsvaret med annet statsborgerskap?
Hei! Norge og Island har en avtale som tillater islandske statsborgere å tjenestegjøre i det norske forsvaret. Enten i førstegangstjeneste eller...
Norsk pass for barn som har fylt 18 år, frivillig militærtjeneste
Hei Så fint å høre at du er glad i Norge og aller helst vil ha norsk statsborgerskap allerede nå, slik at du kan gå i militæret her i Norge.  ...
Kan jeg ta utdanning til å bli politi i millitæret?
Hei   Du er ikke sikret å kunne ta politiutdanning i Forsvaret. Forsvaret utdanner imidlertid mange militærpoliti hvert år, der militærpoliti...
Må alle gutter inn i militæret når de blir 19 år? Hva skjer dersom man nekter å komme til militæret?
Hei Nei, ikke alle må i militæret. Forsvaret gjennomfører sesjon for å finne ut hvem av de vernepliktige som skal kalles inn til førstegangstjen...
Da jeg var på sesjon for 2 år siden fikk jeg beskjed om at jeg var tjenestedyktig og kom til å bli innkalt i forvaret. Dette skjedde aldrig
Hei Det høres ut som om du har fått for lav karakter på teoritesten som fastsetter det man kaller for allment evnenivå. Minstekravet for å tjene...
Når skal jeg søke med inn i militæret?
Hei! Tusen takk for ditt spørsmål! Så interessant at du vil bli med i militæret. Om du ønsker en karriere innen forsvarer (militæret), må du ...
Jeg har førstegangstjeneste på rekrutt skole madla vakt og sikring, hvor lenge jeg skal være der ? 
Hei Rekruttskolen på Madla varer som regel mellom 6 og 8 uker. Etter rekruttskolen skal du reise til det tjenestestedet der du har fått tildelt pla...
Hvordan kan jeg finne ut hva slags opplysninger forsvaret har lagret om meg?
Hei Du kan ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no. Der kan du be om å få tils...
Har hatt litt cannabis i lommen min for et par timer, hvor stor er sannsynlighet for at hunden skal markere meg?
Hei Sjansen for at en hund skal markere på deg i dette tilfellet er svært liten, tilnærmet lik null. Dersom hunden mot formodning likevel skulle m...
Har blitt kalt inn til sesjon del 2 i militæret, men vil ikke inn.
Hei Militærtjeneste er frivillig for jenter. Å bli innkalt til sesjon betyr ikke nødvendigvis at du blir innkalt til førstegangstjeneste. På ses...
Opptakskrav for å bli artillerijeger?
Hei artillerijegere. Informasjonen blir lagt ut på siden om førstegangstjeneste i Artillerilleribataljonen straks den er godkjent. Vi kan gi deg d...
Se alle