Hopp til hovedinnholdet

Jenter har også verneplikt

Jenter i Forsvaret (foto: Thomas Iversen, Forsvaret)
VERNEPLIKT FOR BEGGE KJØNN: I det moderne Norge skal være like rettigheter og plikter for begge kjønn.

Jenter som er født i 1997 eller seinere, er vernepliktige på lik linje med gutta.

Offentlig og kvalitetssikret
Jenter i Forsvaret (foto: Thomas Iversen, Forsvaret)
VERNEPLIKT FOR BEGGE KJØNN: I det moderne Norge skal være like rettigheter og plikter for begge kjønn.

Ikke alle jenter må i militæret

Siden 2014 har verneplikten vært kjønnsnøytral i Norge. Det betyr at også jenter må fylle ut egenerklæringsskjema og møte til sesjon hvis de blir innkalt. Forsvarets behov for antall soldater blir ikke forandret. Av et årskull på ca. 60.000 gutter og jenter, er det bare ca. 8.500 som gjennomfører førstegangstjenesten.

Slik blir du valgt ut til Forsvaret

Er du en av de som blir kalt inn til sesjon, vil du etter sesjonsdagen få svar på om du er kvalifisert til militærtjeneste (tjenestedyktig) eller ikke. Du kan lese mer om sesjon i denne artikkelen og på Forsvaret sine nettsider.

 

 

Hvis du er født i 1997 eller seinere og har blitt kvalifisert som tjenestedyktig, må du møte til tjeneste dersom Forsvaret kaller deg inn.

Flere tjenestedyktige jenter styrker Forsvaret, fordi de etter lovendringen i 2014 har fått dobbelt så mange mennesker å velge blant enn før. Dette gjør det enklere for Forsvaret å finne motiverte soldater med riktig kompetanse for å fylle alle de forskjellige oppdragene Forsvaret skal utføre.

 

 

Bedre miljø

I avdelinger der begge kjønn er representert, ser man også at det påvirker miljøet og trivselen i positiv retning. Jenter og kvinner er også svært viktig ved for eksempel utenlandstjeneste, siden de kan nå fram til grupper og miljøer som mannlige soldater ikke når.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
27.09.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Spørsmål om idrettsfag og utdanning i militæret.
Hei Takk for spørsmålene dine! Skjønner godt at du lurer. Du har noen spennende år foran deg! 1) Nei, det er ikke noe vanskeligere å få jobb ...
Må alle jenter født etter 1996 i militæret?
Hei!   Myndighetene har besluttet at jenter som er født i 1997 eller senere kan bli vernepliktige på lik linje med guttene. Det betyr ikke at all...
Må jeg i militæret når jeg blir eldre?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Nei, ikke alle må inn i militæret. Tidligere har forsvaret skrevet dette hos oss: Alle gutter (og jenter som er...
Jeg er så sjenert, og bekymrer meg om hvordan det skal gå i militæret.
Hei jente 14 år. Takk for ditt spørsmål til Ung.no. Mange mennesker opplever perioder der de er mer sjenerte og tilbakeholdne enn i andre periode...
Hvilke muligheter har jeg som jente i garden?
Hei!   Som jente har du akkurat samme muligheter som guttene. Så lenge du tilfredsstiller kravene til de ulike tjenestene, så er det samme hvilke...
Må jenter i militæret?
Hei!   Jenter som er født i 1997 eller senere er vernepliktige på samme vis som guttene. Det betyr at de må møte i militæret dersom Forsvaret ...
Usikker på om jeg skal inn i militæret og har mange spørsmål.
Hei Ettersom du er født etter 1997 og er jente, så innebærer det at du kan bli vernepliktig når du har vært på sesjon del 2. Som vernepliktig k...
Eg har hørt at nå må jenter også i militeret. ej vil ikkje i de heile tatt, eg går å gruer meg
Hei Det er to ting som er viktig å vite: 1. Ikke alle blir innkalt til militærtjeneste. Av et årskull på 60 000 gutter og jenter, så er det c...
Hva er regelen for de som kommer i utlandet og skal søke inn i militæret? 
Hei Forsvaret har dessverre ikke kapasitet til å svare for oss før februar 2015. Du kan lese mer på forsvaret.no, sende e-post til vpv.kontakt@mil...
Jente 16: må jeg i militæret hvis jeg absolutt ikke vil?
Hei!   Vi kan starte med å si at det er ikke sikkert du blir innkalt. Forsvaret gjennomfører sesjon først, for å se hvem som er best egnet og m...
Er det nødvendig å dra til forsvaret for jenter?
Hei Forsvaret har dessverre ikke kapasitet til å svare for oss før februar 2015. Du kan lese mer på forsvaret.no, sende e-post til vpv.kontakt@mil...
Jente usikker på Forsvaret.
Hei!   Du bør vente og se til etter at du har fylt ut sesjon del 1 (når du er 17 år) og se om du eventuelt blir innkalt til sesjon del 2. Det er...
Jente - er det sånn at man ABSOLUTT MÅ ha førstegangstjeneste, må man i forsvaret?
Hei Ikke alle må i Forsvaret. Før du blir 19 år, så skal du ha gjennomført sesjon del 1 og sesjon del 2. Dette for å få svar på om du er kval...
Hva bør jeg velge?
Hei Du har spennende planer! Og du trenger ikke å skrinlegge dine gamle planer selv om du gjør et bytte og tar et fagbrev i mekanikk, det kan fremd...
Hva er de vanligste kravene for å komme inn i hæren som jente ?
Hei!   Kravene til førstegangstjeenste for jenter er de samme som for gutter. Kravene kan deles i flere kategorier, blant annet medisinske- og for...
Sørgelig at så mange flotte norske gutter som Norge trenger ikke kommer inn på sesjon 2.
Hei Nei, det er ikke en god idé å ta inn alle/bare de som har høy motivasjon, og la alle andre «slippe». Det er flere grunner til dette. I hoved...
Ettersom jenter også MÅ ha verneplikt, hvor lenge må vi ha den, og må vi gjøre vårt beste hvis vi blir tilkalt?
Hei Verneplikt kan være litt komplisert å forstå. Det som er viktig å vite, er at verneplikt ikke betyr det samme som at du garantert må kalles ...
Må jenter være med på sesjon del 1?
Hei!   Ja, sesjonsplikt betyr at det er plikt til å gjennomføre sesjon når Forsvaret krever det. Sesjonsplikt betyr ikke det samme som plikt til...
Usikker på skole eller førstegangstjeneste.
Hei!   Hvis du er jente og født før 1997 så er militærtjeneste frivillig. Da er du ikke forpliktet til noe inntil du signerer en villighetserkl...
Se alle