Hopp til hovedinnholdet

Utsettelse eller fritak fra førstegangstjenesten

Soldater (colourbox.com)
FRITAK ELLER UTSETTELSE: Kan du ikke møte til førstegangstjenesten kan du søke om utsettelse.

Du kan kan søke om utsettelse hvis du ikke kan møte til førstegangstjenesten. Er du militærnekter (pasifist) eller toppidrettsutøver kan du søke også søke om fritak.

Offentlig og kvalitetssikret
Soldater (colourbox.com)
FRITAK ELLER UTSETTELSE: Kan du ikke møte til førstegangstjenesten kan du søke om utsettelse.

På Forsvaret.no finner du skjema for både utsettelse og fritak. Der finner du også kriteriene for å få dette godkjent.

Utsettelse

Går du på VGS, kan du søke om utsettelse dersom du ikke kan møte til førstegangstjeneste. Folkehøyskole og studier ved høyskole og universitet gir ikke rett til utsettelse. Det samme gjelder jobb og arbeid, der arbeidsmiljølioven gir deg rett til fri fra arbeidsplassen. Det finnes riktignok noen unntak her, f.eks. hvis det innebærer stort økonomisk tap for arbeidsplassen eller at livsviktige funksjoner stopper opp.

Har du fått endringer i helsa di etter sesjon, eller er det økonomiske eller sosiale grunner til at du ikke kan møte, er det også mulig å søke om utsettelse.

Les mer og søk om utsettelse på Forsvaret.no.

 

 

Fritak

Det er to mulige grunner til å søke fritak. Det første gjelder for de som driver med toppidrett. Da er det mulig å søke om fritak fra militærtjeneste.

Forsvarsloven åpner også for at vernepliktige som har en grunnleggende pasifistisk holdning (sterkt imot krig som konfliktløsning), kan bli fritatt for militærtjeneste. Søknad om dette kan du tidligst legges fram på sesjon. Du finner skjema her.

Les mer og søk om fritak på Forsvaret.no.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
27.09.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har autisme og har hørt at jeg ikke kan komme inn i militæret?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  Forsvaret stiller helsekrav til alle som skal tjenestegjøre militært, enten det er førstegangstj...
Jeg valgte feil tidspunkt å starte førstegangstjenesten min. Kan jeg bytte?
Hei.  Det vet vi dessverre ikke. Du må nok kontakte Forsvaret. Det er kun de som kan fortelle deg om det er mulig eller ikke.  Håper dette sva...
Bør jeg ta førstegangstjeneste før eller etter læretida?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du står mellom disse tingene, og det er jo fordeler og ulemper med begge. Samtidig er jo begge to ...
Hvis jeg drar i millitæret, blir jeg da førstesøker året etter
Hei Hvis du lurer på om du søker med førstegangsvitnemål eller ikke, så står det mer om kravene for dette i artikkelen under svaret og hos Sa...
Kan jeg ta førstegangstjeneste midt i læretiden?
Hei Takk for spørsmålet.  Å være lærling er gyldig grunn til å søke om utsatt førstegangstjeneste. Inntrykket mitt er at de fleste først f...
Kan jeg søke på nytt til neste år?
Hei Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger du kan søke høyere utdanning, så du kan godt sende inn en ny søknad til neste år. Hilsen...
Slippe militæret pga ryggproblemer?
Hei!   Dette må vurderes av militær lege. Har det skjedd endringer etter sesjon så må du oppdatere Forsvaret på dette. Send inn dokumentasjon ...
Får ikke perm fra Forsvaret til å gå på skole.
Hei!   Du kan førtidsdimitteres dersom tjenesten tillater det, og inntil 4 uker før opprinnelig dimisjonsdato. Det skal tungtveiende grunner til ...
Vil ikke inn i Forsvaret.
Hei!   Det kan ha betydning å fortelle at du ikke ønsker tjeneste dersom du ellers ligger på vippen til å ikke bli innkalt (at du er en dårlig...
Hvis jeg ikke vil dra i militæret når jeg blir innkaldt, må jag uansett?
Hei Hvis du blir innkalt, så må du møte. Men det er ikke sikkert at du blir innkalt, det finner du ut gjennom sesjon del 1 og sesjon del 2. Det fi...
Fritak fra skolen for førstegangstjeneste?
Hei. Du kan søke utsettelse for førstegangstjenesten til du er ferdig på videregående, og det er lett å få godkjent. Du mister altså ikke mul...
Hva skjer med læretida hvis jeg blir kalt ut i militærtjeneste?
Hei Takk for spørsmålet!Jeg tror de fleste fullfører læretiden sin før de avtjener verneplikten. Du kan søke om utsettelse av verneplikten. Les...
Fritak fra militæret pga manglende motivasjon?
Hei!   Nei, motivasjon alene er ikke gyldig utsettelses- eller fritaksgrunn. Motivasjonen svinger hos de fleste, og undersøkelser viser at motivas...
Kan jeg ta førstegangstjeneste før læretida?
Hei Ja, det kan du. Du vil fremdeles ha ungdomsrett når du er ferdig med førstegangstjenesten og kan søke læreplass på samme måte året etter. ...
Utdanning i Forsvaret.
Hei!   Du trenger ikke utsette sesjon del 2. De fleste drar på sesjon del 2 i det siste året på videregående skole. Sesjon del 2 varer bare en ...
Utdanning som krasjer med Forsvaret.
Hei!   Du får søke så får du se hva utfallet blir. For Forsvaret er det enklest å forholde seg til dokumenterbare forhold. For eksempel om du ...
Er det lov til å dimme , selvom det har gått 5 måneder, 4 uker eller 6 uker ?
Hei Man kan dimittere dersom det er en gyldig årsak til at dimittering er nødvendig. For eksempel om det oppstår helseproblemer. Merk at man ikke ...
Proplaps og maglende motivasjon for militæret.
Hei!   Vi anbefaler at du sender søknad. Du får ikke prøvd saken din med mindre du søker. Dokumentasjonen fra din fastlege eller spesialist må...
Kan jeg ta førstegangstjenesten før læretida?
Hei Ja, det kan du. Du vil fremdeles ha ungdomsrett når du er ferdig med førstegangstjenesten og kan søke læreplass på samme måte året etter. ...
Se alle