Hopp til hovedinnholdet

Tenestedyktig etter sesjon? Kva skjer no?

Militærstøvler (colourbox.com)
SESJON: Selv om du har blitt erklært tjenestedyktig på sesjon er det ikke sikkert du blir kalt inn til førstegangstjeneste.

Blir du kjend tenestedyktige på sesjon, er det to moglege utfall av sesjonsdagen dersom Forsvaret treng deg. Les meir om dei i denne artikkelen.

Offentleg og kvalitetssikra
Militærstøvler (colourbox.com)
SESJON: Selv om du har blitt erklært tjenestedyktig på sesjon er det ikke sikkert du blir kalt inn til førstegangstjeneste.

Det er etter sesjon Forsvare kan vurdere om du er tenestedyktig eller ikkje. Omlag halvparten av alle som er inne til sesjon går vidare til førstegongsteneste eller utdanning/praksisperiode.

 

Kart over mulige veier etter sesjon (illustrasjon: forsvaret.no)

TO VEIER: Rundt halvparten av dem som møter på sesjon, kommer videre til tjeneste eller utdanning.

 

Ønsker du ei utdanning i Forsvaret kan du anten søkje deg rett til ei utdanning ved Forsvarets høgskile, eller så vel du førstegongsteneste med moglegheit for å søkje deg jobb som spesialist etter endt teneste.

Førstegongsteneste

Kvart år vel Forsvaret omlag 8.500 ungdommar som blir kalla inn til førstegongsteneste, og det er i alt 275 ulike tenester du kan bli plukka ut til.

Les meir om førstegongsteneste på Forsvaret.no og kva for goder tenesten gir.

Utdanning/praksisperiode

Alternativet til førstegongsteneste er å søkje deg direkte til ei utdanning i Forsvaret. Ei utdanning der gir deg variert kunnskap, personleg utvikling og militære ferdigheter. Utdanninga i Forsvaret vil gjøre deg til ein spesialist eller offiser.

Les meir om utdanningsmoglegheiter på Forsvaret.no.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
26.09.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor lenge må man være i forsvaret, hva går det ut på
Hei Kort fortalt så utdanner Forsvaret soldater og avdelinger slik at Norge skal stå best mulig rustet den dagen det blir behov for militærstyrker...
Kan man komme inn i Forsvaret hvis man har dårlig syn?
Hei Det kommer helt an på hvor dårlig syn det er snakk om. Enkelte typer tjenester er utelukket hvis du har nedsatt syn. Du kan lese mer om hvordan...
Jeg er innkalt til sesjon del 2, når får jeg vite om jeg blir innkalt?
Hei På sesjon del 2 gjennomføres det en rekke tester, både fysisk og medisinske. Du får svar på dagen om du er kvalifisert til militærtjeneste ...
Søke på nytt om å komme inn i forsvaret?
Hei Du kan ikke ta sesjon del 2 på nytt, men du kan sende inn dokumentasjon til Forsvaret slik at de blir oppdaterte på din helsesituasjon. Plattfo...
Kan jeg fremdeles tjenestegjør i forsvaret etter skoliose operasjon?
Hei! Takk for ditt spørsmål.  Forsvaret stiller helsekrav til alle som skal tjenestegjøre i militæret, enten det er førstegangstjeneste, utdann...
Hva er minstekravet til syn i forsvaret, altså karakter 6?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Dette kan vi ikke helt svare på, dessverre. Synstesten gjøres på sesjon 2 i forsvaret, og gjøres av en militæ...
Er det muligheter for å utsette sesjon del 2?
Hei Det er vanskelig å si når du får innkalling til sesjon del 2. Det kan være mellom 18- og 20-årsalder. Du får innkallingen ca. en måned fø...
Lurer på hva som skjer i sesjon del 2 og hvordan jeg kan forberede meg best mulig.
Hei I stedet for å gjenfortelle alt, så er det enkleste for deg å se på informasjonen på Forsvarets nettsider. Se http://forsvaret.no/karriere/f...
Fins det en militær videregående linje i Norge?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det fins ingen egen militærlinje, men det er noen linjer som kan være gode forberedelser på en utdanning i militæ...
Kan jeg komme inn i militæret når jeg er langsynt styrke 6,75?
Hei Det er vanskelig å gi et godt svar basert på korreksjonsstyrken alene. Det er flere ting som vurderes på syn. Det kan du lese mer om på fors...
Jeg sa nei til å gå i militæret og nå, 1 år senere ønsker jeg inn. Hva skal jeg gjøre?
Hei Du kan søke om å bli innkalt, gitt at du ikke har noen diskvalifiserende egenskaper. Dette har du fått svar på gjennom sesjon. Ta kontakt med...
Når må jeg søke fallskjermjeger?
Hei Du må først ha vært på sesjon del 2 før du kan søke. Der får du også svar på om du er kvalifisert til å søke. I tillegg til å ha god ...
Vært i konfliktrådet. Kan jeg tjenestegjøre i forsvaret?
Hei Forsvaret har strenge krav til vandel. I ditt tilfeller er det imidlertid slik at du var 13 år og derfor under straffbar lavalder. Forholdet vi...
Finnes det muligheter i Forsvaret for å kunne bo hjemme
Hei Forsvaret har en ordning som kalles hjemmeboerstatus. Det betyr at soldaten kan bo hjemme dersom det er praktisk gjennomførbart. Det følger med...
Jeg lurer på om man kan komme inn i forsvaret selv om man har vært hos en psykolog?
Hei Det kommer helt an på hva slags plager du har / har hatt, og om du nå er frisk, om det trengs oppfølging eller videre behandling, om det er fa...
Lurer på om det går an å ta opp noen fag i garden
Hei Ja, det skal være gode muligheter for dette. Da tar du opp eksamen som privatist. I utgangspunktet kan du ta opp så mange fag du ønsker, men d...
Jeg ønsker å melde meg inn i militæret. Men jeg er ikke norsk statsborger.
Hei Vi er ikke kjent med detaljene i hvordan det polske forsvaret organiserer seg, så dette kan vi dessverre ikke hjelpe deg med. Du får bruke litt...
Eg har lyst å få bedre kondisjon fordi eg har veldig lyst til å komme inn i militære
Hei Kravet til fysisk form i Forsvaret varierer etter hvilken tjeneste du skal ha. Noen tjenester har veldig strenge krav til kondisjon og sterk fysi...
Se alle