Hopp til hovedinnholdet

Hva er Sivilforsvaret?

Siviforsvaret
SIVILFORSVARET: har en viktig rolle når det gjelder å øke samfunnssikkerheten i Norge.

Sivilforsvaret har en styrke på 8.000 tjenestepliktige menn og kvinner. De lokale avdelingene øver regelmessig på å takle både krisesituasjoner og sikkerhet i det daglige.

Offentlig og kvalitetssikret
Siviforsvaret
SIVILFORSVARET: har en viktig rolle når det gjelder å øke samfunnssikkerheten i Norge.

Sivilforsvarets oppgaver

Sivilforsvaret er en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Dette betyr at Sivilforsvaret har en viktig rolle når det gjelder å øke samfunnssikkerheten i Norge når uønskede hendelser inntreffer. Skulle Norge for eksempel havne i krig er det Sivilforsvarets oppgave å ivareta befolkningens behov for beskyttelse.

  • De har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
  • De gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskapsaktører
  • De inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
  • Sivilforsvaret driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
  • De ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
  • De forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land

Hvem er med i Sivilforsvaret?

Loven sier at ”Menn og kvinner mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Riket kan pålegges tjeneste i Sivilforsvaret”.

I dag har Sivilforsvaret en styrke på 8.000 tjenestepliktige menn og kvinner, som øver regelmessig på å takle både krisesituasjoner og sikkerhet i det daglige.

Sivilforsvarets avdelinger skal gjenspeile samfunnets sammensetning i størst mulig grad, og det betyr at kvinner og menn rekrutteres på lik linje. Plikten til å tjenestegjøre omfatter også fremmede statsborgere bosatt i Norge. Personell til Sivilforsvaret rekrutteres via Forsvarets personell- og vernepliktsenter(FPVS).

Les også om fritak fra Sivilforsvaret her.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og har hovedkontor i Tønsberg. Direktoratet er igjen underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
11.10.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg bli kalt inn til militæret mens jeg studerer?
Hei Det stemmer at du ikke blir kalt inn til militærtjeneste mens du enda går på videregående, men du kalles inn etter videregående hvis du bl...