Hopp til hovedinnholdet

Hvem bestemmer over Forsvaret?

Det norske slott (colourbox.com)
FORSVARET: I Norge kan regjeringen fatte egne beslutninger som Kongen deretter må godkjenne.

Du visste kanskje at Hans Majestet Kongen er den høyeste militære befalingsmann i Norge. Men hvem andre bestemmer over Forsvaret?

Offentlig og kvalitetssikret
Det norske slott (colourbox.com)
FORSVARET: I Norge kan regjeringen fatte egne beslutninger som Kongen deretter må godkjenne.

I Norge har regjeringen det øverste utøvende ansvar både for den militære og sivile forberedelse i fredstid, og for ledelsen av det militære forsvar og den sivile beredskap i krig. Regjeringen kan fatte egne beslutninger som Kongen deretter godkjenner.

 

Forsvarsministeren

Forsvarsministeren leder Forsvarsdepartementet og er ansvarlig for Forsvarets virksomhet. Alle saker som ikke behandles av regjeringen (med eller uten Kongen) avgjøres av Forsvarsministeren.

Såkalte militære kommandosaker, det vil si saker som gjelder mobiliseringsplaner og forsvarsplaner, behandles utenom regjeringen. Forsvarsministeren foredrar slike saker for Kongen med bare statsministeren og utenriksministeren til stede. Dette skjer veldig sjelden.

 

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet utformer Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk og hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet. Departementet skal også drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten.

 

 

Sivil beredskapsplanlegging

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for å samordne den sivile beredskapsplanleggingen. I tillegg har de ansvar for innvandring og integrering, kriminalomsorg, domstoler med mer.

 

Militære sjefer

Forsvarssjefen er landets høyeste militære embetsmann og Regjeringens og forsvarsministerens rådgiver i militære spørsmål. Forsvarssjefen er sjef for Forsvarets militære organisasjon. Den består av hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret og heimevernet. I fred bestemmer han over Norges forsvar. I krig fortsetter forsvarssjefen å være Regjeringens nærmeste militære rådgiver, men retten til å bestemme over Forsvaret overføres da til NATOs kommandostruktur. Les mer på forsvaret.no

 

Kilde: Forsvarsdepartementet


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg ser for meg krig og elendighet og at Norge kommer til å gå gjennom en fæl krig.
Hei   Og takk for at du skriver til oss.   Du skriver at du er redd for framtiden, og bare dét er det ganske tøft å innrømme og viser en ær...
Spørsmål om flygerutdanning i Forsvaret
Hei Spennende planer du har! Dette skulle vi gjerne kunne svart på, men vi er ikke eksperter på dette, og i tillegg er det mye bedre at Forsvaret s...
Hvordan kan man komme seg inn i Forsvaret i arbeidsuka?
Hei Forsvaret har generelt begrenset med slike plasser. Ofte må dette avtales lokalt på hvert område, ellers kan det hende at en såkalt planoffis...
Jeg har en del sp. angående førstegangstjenesten
Hei 1) Disse gardekompaniene har noen felles tjenester, men 5. Gardekompani (støttekompaniet) har i tillegg noen spesielle stillinger som er eksklus...
Om jeg kommer inn i forsvaret, Kan jeg ta utenlandstjeneste?
Hei Om du får tilbud om å bidra i utenlandstjeneste kommer an på hvilken stilling eller tjeneste du har, og hva slags utdanning og opplæring du h...
Hvorfor er det så få som kommer inn i forsvaret?
Hei Det bildet du tegner stemmer nok ikke helt med virkeligheten. Seleksjonsprosessen inn til Forsvaret er ganske omfattende og grundig, og det er la...
Vil inn i Saniteten! Jeg undres om det er mulig å slippe å bære våpen da jeg har problem med det på grunn av min religiøse overbevisning!
Hei Nei, du kan ikke tjenestegjøre militært i saniteten uten våpenopplæring. Alle soldater, uansett funksjon, skal ha et minimum av grunnleggende...