Hopp til hovedinnholdet

Førstehjelp hvis en ulykke oppstår

Ambulanse (colourbox.com)
113: Trenger du medisinsk hjelp umiddelbart, må du ringe 113.

Dersom du blir involvert i en ulykke eller kommer først til et ulykkessted, kan det være vanskelig å vite hva du skal gjøre. Tre viktige stikkord er: Sikre - varsle - hjelpe.

Offentlig og kvalitetssikret
Ambulanse (colourbox.com)
113: Trenger du medisinsk hjelp umiddelbart, må du ringe 113.

Hvis du som førstemann til et ulykkessted klarer å huske de tre viktige stikkordene: SIKRE - VARSLE - HJELPE, er mye gjort.

 

Se film om førstehjelp (ndla)

 

Sikre: En trafikkulykke kan bli større ved at andre biler kjører inn i bilene som var involvert i utgangspunktet. Ved å sette ut varseltrekant, og plassere din egen bil med varselblink i god avstand, bidrar du til å hindre ytterligere skade.

Varsle: Varsle medisinsk nødtelefon 113

Hjelpe: Ufri luftvei er den farligste konsekvensen av bevisstløshet. Dersom noen sitter eller ligger bevisstløse med snorkende eller manglende pustelyder, er det et tegn på at luftveiene ikke er tilstrekkelig åpne. Ved å løfte hodet til nøytral posisjon kan du gjøre det mulig for den skadde å puste godt nok igjen. 
Mennesker med skader er svært utsatt for nedkjøling, selv om sommeren. Ved å legge varme tepper eller klær over (og om mulig under) den skadde, hindrer du nedkjøling.

Les mer om førstehjelp på Norsk Luftambulanses hjemmesider!

Her får du gode tips til førstehjelp i andre situasjoner som kan oppstå, for eksempel ved allergisk sjokk eller ved rus og forgiftning.


Kilde: Norsk luftambulanse

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg jobbe med førstehjelp uten å måtte gå grunnskole?
Hei Det er nok vanskelig å finne en ordentlig jobb innen førstehjelp, uten å ha gått noe særlig på skole. Det beste er altså å gå både grun...
Er det straffbart å ikke ringe nødetater ved ulykke?
Hei Generelt sett har du i utgangspunktet ikke plikt til å anmelde straffbare forhold du er kjent med. Samtidig har man etter straffeloven § 287 e...
Ble nektet å hjelpe ved skade
Hei Det er sånn at alle har plikt til å hjelpe andre ved ulykker og skader. Hjelpeplikten strekker seg likevel ikke lenger enn til hva hver enkelt...
Hvorfor besvimer vi?
Hei Besvimelse skyldes forstyrrelser i hjernens funksjon forårsaket av forbigående lavt blodtrykk. En besvimelse går over av seg selv. Tapet av be...
Hva gjør man om en venn kollapser på fest?
Hei Det vil antageligvis AMK  (ambulansen) hjelpe deg med. Vanligvis kan man holde linjen med AMK til hjelpen er fremme. Du ville antageligvis fått...