Hopp til hovedinnholdet

Kan læreren ta mobilen min?

Mobilfri sone-skilt i skolegården (foto: ung.no)
LOV? Har læreren din lov til å beslaglegge mobilen din hvis du har den fremme i timen? Og hva med i skolegården?

Mange som blir fratatt mobilen i timen mener læreren ikke har lov til det. Skolen sier noen annet. Hvem har rett?

Offentlig og kvalitetssikret
Mobilfri sone-skilt i skolegården (foto: ung.no)
LOV? Har læreren din lov til å beslaglegge mobilen din hvis du har den fremme i timen? Og hva med i skolegården?

Kort sagt: Ja, læreren din har lov til å ta fra deg mobilen din hvis det forstyrrer undervisningen og så lenge ordensreglementet for skolen din sier noe om det. Det skal i så fall komme tydelig fram at lærerne har lov til å konfiskere mobiltelefoner og andre gjenstander reglementet forbyr å bruke på skolen. Reglene kan også omfatte skoletida generelt, f.eks. i friminutt og på skoletur.

 

Ordensreglement

I følge opplæringsloven § 9A -10 skal kommunen gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte skole. I dette reglementet skal det blant annet gis regler om hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryter reglementet. Reglementet skal gjøres kjent for både elevene og deres foreldre, og du kan derfor be læreren din om å få se regelen han henviser til.

Dersom det står i ordensreglementet, kan skolen beslaglegge ulovlige gjenstander. Videre har skolen adgang til å beslaglegge utstyr og gjenstander dersom bruken av utstyret forstyrrer undervisningen.

Elevrådet, skolens skolemiljøutvalg og FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) har rett til å være med å påvirke hvordan skolens ordensreglement og i dette tilfellet mobilregler skal se ut. Men til syvende og sist er det skolens ledelse som bestemmer dette og fører det inn i det gjeldene ordensreglementet for skolen din.

 

Ut skoledagen

Regelverket skal også si noe om hvordan elevenes mobiler skal oppbevares i løpet av skoledagen. Skolen din kan ikke beslaglegge mobilen din lenger enn ut skoledagen, og den har ikke lov til å ha et ordensreglement som sier at mobiler kan konfiskeres lenger enn dette. Ordensreglementet skal nemlig bare regulere skoletiden og skoleveien, og ikke kvelder og helger.

Hvis mobilen skulle bli ødelagt eller stjålet mens den oppbevares av skolen, må du sjekke om foreldrene dine har for eksempel en reiseforsikring som dekker dette. Skolen er lovpålagt å ha en ulykkes- og skadeforsikring for alle sine elever, men den gjelder kun personskade. Hvis du eller foreldrene dine ikke har en forsikring som dekker skade på dine eiendeler når du er på skolen, så må du ta opp med skolen om de kan dekke skaden.

Hvis skolen samler inn alle mobilene ved starten av timen eller skoledagen, så bør de ha en ordentlig måte å oppbevare de på, slik at det ikke bli skade på elevenes mobiler. Å samle mobilene i en bøtte eller eske, er ikke en god måte å gjøre det på. På noen skoler har man fått det som kalles mobilhotell, som er en vegghylle med egne hyller for hver enkelt mobil.

Godt læringsmiljø

Det er flere gode argumenter for at elever ikke skal bruke mobilen i timen - eller på skolen generelt. Skolene bruker flere ulike argumenter for hvorfor de ikke ønsker å ha mobilene i bruk på skolen. Et av argumentene er at en mobilfri skoledag skal forebygge mobbing, og gjøre at elevene får bedre kontakt med hverandre og får et tryggere skolemiljø.

Et annet argument er at mobilbruk i timen forstyrrer både den som bruker den og resten av klassen, og gir dårligere opplæring og læringsmiljø for hele klassen.

 

Hvis noen må få tak i meg på skolen?

Noen elever lurer på hvordan foreldre eller andre kan få tak i dem på skolen hvis det har skjedd noe hjemme eller de må gi en viktig beskjed. Du trenger ikke ha mobilen på deg for at de skal få varslet om slike ting, for de kan ringe skolen og gitt beskjed om at du f.eks. skal ringe tilbake. Du kan også gjøre en avtale med læreren eller skolen hvis det er en spesiell beskjed du venter på, så kan du få lov til å ha mobilen på deg akkurat den dagen.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
12.08.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan læreren holde oss igjen etter skoletid?
Hei Du opplever at derer som elever ofte blir holdt igjen etter at skoledagen er over. Som elev bør du regne med at det kan ta noen minutter å avsl...
Kan jeg nekte å levere mobilen til et "mobilhotell" i timene?
Hei Først er jeg enig med deg at dersom det er et krav at alle elevene skal levere fra seg mobilen til et mobilhotell så bør det stå i ordensregl...
Har skolen lov til å ta telefonen til en elev uten å gi den tilbake på slutten av dagen? Og i såfall kan man da ringe politiet ?
Hei Takk for din henvendelse, og beklager sent svar. Skolen har anledning til å beholde mobiltelefonene hvis dette er nedfelt i ordensreglementet ti...
AirPodsa mine ble stjelt mens skolen passet på dem.
Hei Takk for spørsmålet! Hvis du har levert AirPodsene til skolen slik du ble pålagt, er skolen ansvarlig for å oppbevare dem sikkert. Elev- og ...
Fikk en anmerkning jeg ikke fortjener, hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du kontaktet oss i ung.no! Det er aldri gøy å få straff for noe man mener ikke er feil, så jeg skjønner at du er irritert over ...
Mobilbruk på skolen - hva er lov?
Hei Takk for ditt spørsmål. Ordensreglementet mot bruk av mobiltelefon er til for å forhindre at elever bruker mobiltelefon i timene og forstyrrer...
Kan man anmelde noen hvis de har tatt mobilen min og sett gjennom alt jeg har der ?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Jeg er ikke hundre prosent sikker, men jeg tror ikke det vil være grunnlag for en anmeldelse i denne saken.     ...
Læreren min nekter å utlevere telefonene våre på slutten av dagen. Bryter h*n loven?
Hei Takk for ditt spørsmål! Skolen kan ha felles regler for alle om at mobiler må oppbevares i et mobilhotell dersom det er nødvendig av hensyn ...
Har skolen lov til å låse inne mobiltelefonen i et skap når vi er på skolen?
Hei Ja, skolen har lov til å samle inn mobiltelefonene i skoletiden. Det bør stå i ordensreglementet. Lykke til! Hilsen Elev- og lærlingombu...
Forbud mot mobil på skolen og ødelagt mobil - hvem sitt ansvar?
Hei Tusen takk for et bra spørsmål. Skoler skal ha et ordensreglement. Det står i opplæringslova § 2-9. Reglene er der for at alle skal ha de...
Kan læreren gi anmerkning hvis vi ikke legger mobilen i et mobilhotell?
Hei Det er fullt lovlig å kreve at elevene legger mobilen i et mobilhotell i løpet av undervisningstimene eller evt hele skoledagen. Det som ikke e...
Hva skjer hvis mobilen blir stjålet på skolen?
Hei Skolen bør ha et ordentlig system når de samler inn mobiler på skolen. Hvis mobilen skulle bli ødelagt eller stjålet mens den oppbevares av...
Hvilke rettigheter har jeg på skolen?
Hei Takk for at du skriver til oss på Ung.no Jeg opplever at du er ganske frustrert over rammene som er på skolen der du går, og du spør om de a...
Kan skolen inndra walkietalkien min?
Hei, takk for ditt spørsmål! I utgangspunktet kan ikke læreren inndra eiendeler fra elevene, med mindre skolereglementet gir dem mulighet til det....
Bruk av mobil i skolen, og dårlig behandlet av lærere.
Hei, flott at du tar kontakt! Når det gjelder regler for bruk og oppbevaring av mobiltelefoner, så har skolen lov til å ha slike strenge regler, s...
Læreren knuste mobilen ved et uhell
Hei Takk for spørsmålet. Du kan sjekke om du får dekket reparasjon av mobilen i din egen eller dine foreldres forsikring. Hvis ikke dette blir dek...
Kan læreren ta mobilen min?
Hei Takk for spørsmålet! Læreren kan få dere til å levere mobilene, men bare hvis det står i ordensreglementet. Les mer i artikkelen nedenfor. ...
Kan skolen beholde zippo lighteren min til foreldrene mine kan hente den?
Hei Som du sier, så har de fleste skoler et ordensreglement som gir dem lov til å kreve at du leverer inn en slik lighter. Hvis dette er din light...
Mobiltelefonen er min eiendel, så kan skolen da bestemme at vi skal ha mobilfri skole?
Hei - og takk for spørsmål! Ja, skolens ledelse har anledning til å bestemme at dere skal ha mobilfri skole. Elevrådet, skolens skolemiljøutval...
Se alle