Hopp til hovedinnholdet

Hvordan settes karakter i orden og atferd (oppførsel)?

Jente sjekker mobilen i tomen (colourbox.com)
HVA SKJER? Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.

Karakteren din i orden og atferd settes ut fra hvor godt du har fulgt skolens ordensreglement. Men hva kan egentlig stå i dette reglementet, og hva kan straffen bli om du bryter det?

Offentlig og kvalitetssikret
Jente sjekker mobilen i tomen (colourbox.com)
HVA SKJER? Jente (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.

Alle skoler skal ha et ordensreglement for å skape et godt miljø for deg som elev. Som elev har du krav på å få vite hva som står i ordensreglementet.

Ordens- og oppførsels-/atferdskarakteren din settes etter hvor godt du har fulgt ordensreglementet på din skole.

Skriftlig advarsel før nedsatt karakter

Karakterene i orden og oppførsel/atferd er God (G), Nokså god (Ng) og Lite god (Lg). Før du får Ng eller Lg skal du ha skriftlig varsel i så god tid at du rekker å gjøre et godt inntrykk og få en bedre karakter. Det er unntak for svært alvorlige hendelser.

Skolen skal ta hensyn til forutsetningene dine når de vurderer orden og oppførsel. Det vil si at du skal kunne få G i oppførsel selv om du har problemer med oppførselen hvis du har gjort så godt du kunne.

 

Hvem lager ordensreglementet?

Kommunen eller fylkeskommunen lager ordensreglementet, men de kan gi ansvaret videre til rektor eller skoleutvalget/driftsstyre. I noen fylker/kommuner lager skolene sine egne tilpasninger til et felles ordensreglement.

I private skoler er det skolestyret som fastsetter ordensreglementet. Elevrådet og skolemiljøutvalget bør bli hørt.

Eksempler på hvordan du kan få nedsatt karakter

  • Jente (16) fikk Ng i orden etter at hun hadde kommet for sent ni ganger og glemt bøker til timen fem ganger.
  • Gutt (18) fikk Ng i oppførsel etter å ha brukt mobil i timen fem ganger, forstyrret undervisningen fire ganger og brukt dårlig språk mot en lærer en gang.
  • Jente (17) fikk Lg i oppførsel etter at hun slo ned en medelev i storefri

 

Anmerkninger, bortvisning, sanksjoner og straff

Alle reaksjonene og straffene skolen kan bruke mot elevene skal stå i ordensreglementet. Tillatte straffer er for eksempel inndragning av gjenstander, bortvisning, gjensitting, meldeplikt og anmerkning.

Skolen kan ikke finne på andre straffer enn de som er nevnt i ordensreglementet. Hvis du blir bortvist fra skolen, er det et enkeltvedtak. Du skal få det skriftlig, og du har klagerett. Før du får en straff, skal du få mulighet til å forklare deg muntlig for den som tar avgjørelsen.

Skolen kan bare sette anmerkning når en elev har brutt ordensreglementet.

Skolen kan forby bruk av mobiltelefoner i timen og inndra mobilen for resten av skoledagen. Les mer om dette her.

 

Når og hvor gjelder ordensreglementet?

Ordensreglementet gjelder i skoletiden, i friminuttene, på skoletur og på skolens datasystemer. Hvis mobbing på fritiden får konsekvenser på skolen, kan sanksjoner settes inn da også. Ordensreglementet gjelder ikke for elever i videregående som har fritimer og er utenfor skolens område.

Skrevet av:
Elev- og lærlingombudet i Oslo i samarbeid med ung.no
Sist oppdatert:
05.08.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor kan jeg sjekke hvor mange anmerkninger jeg har?
Hei Dette varierer fra skole til skole. Noen skoler har datasystemer hvor foreldre kan sjekke dette, mens du ved andre skoler er nødt til å spørre...
Hvor mange karakterer er det på vitnemålet fra ungdomsskolen hvis jeg kom opp i norsk skriftlig på eksamen?
Hei Takk for at du skriver til oss. Når du kommer opp i skriftlig eksamen norsk må du ha en eksamen på bokmål og nynorsk. Det blir automatisk to...
Kommer anmerkninger på vitnemålet?
Hei Nei, anmerkninger kommer ikke på vitnemålet. Men dersom anmerkningene du får medfører at du får nedsatt orden og oppførsel - vil dette komm...
Etterspør arbeidsgiver vitnemål (vgs) hvis man har tatt en høyere utdanning
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Det avhenger av hva slags jobb du søker. Oftest når man spør etter vitnemål fra høyere studier er det fordi ...
Får læreren lov til å gi anmerkninger uten å gi advarsel og uten å si ifra?  
Hei Takk for spørsmålet. Du må regne med å få anmerkning hvis du bryter skolens ordensreglement. Det er ikke noe krav om at læreren skal advare...
Har karakter i orden og oppførsel noe å si for videre skole eller jobb?
Hei Det kan hende at denne hendelsen gjør at du får nedsatt karakter i oppførsel, men det er ikke helt sikkert. Uansett, så vil dette gjelde for ...
Hva skjer hvis jeg får nedsatt orden og oppførsel?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var leit å høre at dere har kommet i en situasjon med politiet. Nedsatt i orden og oppførsel skal ikke ha noe...
Hvorfor er det ikke lov å snuse på skolen?
Hei, flott du tar kontakt Det er lovbestemt at elever på grunnskole og videregående ikke har lov til å benytte tobakk (Røyk og snus) i skoletiden...
Får jeg erstatning for energidrikken læreren helte ut?
Hei Takk for spørsmålet! Er det regler for energidrikk eller tilsvarende drikke i ordensreglementet? Læreren kan bare ta drikken hvis det står a...
Kan jeg nektes å ha på caps i timen?
Hei, flott du tar kontakt Det er opp til skolen om de vil ha regler som sier at det ikke er tillatt f.eks. å ha på caps inne, men da må de ha dett...
Anmeldt til politiet og pappa stoler ikke på meg, hva gjør jeg?
Hei   Hei Beklager at du har måttet vente så mange dager på svar. Det virker som om det er en vanskelig situasjon du er komt i. På den ene sid...
Hvor lenge kan man utvises fra skolen?
Hei Skoler kan utvise elever for inntil fem dager dersom eleven "alvorlig eller gjentatte ganger" bryter reglementet. Det skal være tydelig i reglem...
Hvor finner jeg regler om varsling om nedsatt ordenskarakter?
Hei Takk for spørsmålet!Det stemmer at du skal få varselbrev før du kan settes ned i orden. Hvis skolen ikke sender varselbrev, kan de ikke sette...
Jeg får nedsatt orden for å ha drukket alkohol på klassetur
Hei Først og fremst så er det veldig bra at du har vært ærlig om dette, og har fortalt det til læreren din. Det bør virke formildende. Men du h...
Er det noen regler for bruk av palestinaskjerf på skolen?
Hei Takk for spørsmålet. Alle regler skal stå i ordensreglementet. Noen skoler pålegger elevene å låse inn yttertøy i skap eller henge det fra...
Har foreldre tilgang til å se vitnemålet til barnet sitt?
Hei Så fint du bruker ung.no! Da du er ferdig med videregående skole, får du vitnemålet ditt. Da er du over 18 år og myndig og kan selv bestemm...
Jeg lurer på en del ting om ungdomsskolen
Hei Takk for at du skriver til oss med så mange gode spørsmål.  1: Læreren skal vurdere eleven ut i fra kompetansemåla som er gitt av Utdannin...
Hvordan kan jeg finne ut hvor mange anmerkninger jeg har?
Hei Det må du høre med kontaktlæreren din om, han/hun har kontroll på dette, og det skal ikke være noen grunn til at du ikke kan få vite dette....
Sovnet i timen, fikk fravær
Hei Takk for spørsmålet. Jeg tenker at hvis du var tilstede i klasserommet i timen, skal du ikke ha fravær. En anmerkning er naturlig at du får ...
Når har skolen ansvar for elevene?
Hei Takk for spørsmålet! Skolen har ansvaret for elevene så lenge de er på skolen og gjennom hele skoledagen. Ordensreglementet gjelder i hele d...
Se alle