Hopp til hovedinnholdet

Det skal være gratis å gå på skole

Skolebygning (www.colourbox.com)
GRATIS: Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den.

Visste du at det skal være gratis å gå på skole i Norge? Aktiviteter i regi av skolen skal ikke koste deg eller foreldrene dine noe. Les mer om gratisprinsippet her.

Offentlig og kvalitetssikret
Skolebygning (www.colourbox.com)
GRATIS: Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den.

Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den.

Lovbestemmelsene kan du lese om her; for grunnskole § 2-15, for videregående § 3-1 .

Grunnen til at opplæringen skal være gratis er at alle skal ha samme tilbud uansett bakgrunn. Alle elever skal kunne delta på samme premisser, uavhengig av hva familien tjener.

 

Grunnskolen

I opplæringsloven § 2-15 står alt om hva gratisprinsippet i grunnskolen betyr. Det er her slått fast at kommunen, som eier grunnskolene i Norge, ikke har mulighet til å kreve at elever eller foreldre dekker utgifter i forbindelse med aktiviteter knyttet til opplæring i grunnskolen. Dette gjelder både undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer som en del av opplæringen. Skolen kan heller ikke kreve at du må betale for aktiviteter utenfor skoletiden, selv om de er en del av opplæringen.

Det betyr at skolen ikke har lov til å kreve at du skal delta på noe som koster noe, de har heller ikke lov til å kreve at du må kjøpe noe fordi du trenger det i undervisningssituasjon.

  • Eksempler på undervisningsmateriell er skrive- og tegnesaker, lærebøker, ordlister og kalkulator.
  • Utgifter til aktiviteter kan være overnatting på leirskole eller andre lignende turer. Det kan være billetter til kino eller teater, andre inngangsbilletter ved ekskursjoner eller transportutgifter til svømmehall eller bibliotek i skoletiden.
  • Mat, drikke, nødvendige klær eller utstyr, telles ikke som undervisningsmateriell, og må dekkes av foreldre eller foresatte.

Videregående opplæring

I opplæringsloven § 3-1 (niende ledd) står alt om hva gratisprinsippet i videregående skole betyr. Fylkeskommunen, som eier de videregående skolene, har ansvar for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. Dette gjelder også nødvendig kopiert materiell.

Skolen kan, i motsetning til grunnskolen, kreve at elever dekker enkelte kostnader ved opplæringen. Det kan være til individuelt utstyr som er nødvendig i skolehverdagen. Eksempler på slikt utstyr kan være nødvendige plagg i yrkesfag, kladdebøker, kalkulator og skriveutstyr. Lånekassen har et utstyrsstipend som kan bidra til å dekke utgifter av denne typen, på Lånekassens nettsider kan du lese mer om dette stipendet.

Om du går på yrkesfag kan det være du trenger forskjellig verneutstyr. En del personlig utstyr har du selv ansvar for å dekke, mens fylkeskommunen dekker mer kostbart verneutstyr. Grensen mellom hva som dekkes av fylkeskommunen og hva som regnes som annet individuelt utstyr du selv må betale for, avgjøres etter en konkret vurdering. Her tas det blant annet i betraktning de samlede kostnadene for verneutstyret. Spør fylkeskommunen hvis du er i tvil.

 

Leirskole og andre turer

Det er skolene og skoleeier, kommune eller fylkeskommune, som bestemmer hvilke aktiviteter elevene skal gjennomføre, for eksempel om elevene skal på leirskole. Aktiviteter i regi av skolen skal være gratis. Grunnen til at slike turer skal være gratis, på linje med skoleutstyr, er at de skal være inkluderende. På denne måten kan alle elever delta uansett hvor mye de måtte ha å rutte med.

Kommuner som sender klasser på leirskole, kan søke om statlig tilskudd til opphold og opplæring på leirskole. Grunnen til at dette tilskuddet finnes er fordi det skal kunne bidra til at flere kommuner velger å sende klasser på leirskole.

Om en tur er en del av opplæringen i grunnskolen eller videregående skal kostnadene i utgangspunktet dekkes av kommunen eller fylkeskommunen. Skolen er derfor ansvarlig for organiseringen og gjennomføringen av turen.

Du kan lese mer om skoleturer her.

Dugnad og innsamling

Skolen kan arrangere innsamling eller dugnad til inntekt for en klassetur, med det skal være frivillig å delta på dette. Pengene må komme hele klassen til gode, og alle elever må få delta på turen, enten familien har vært med å samle inn penger eller ikke.

Skolen kan arrangere innsamlingsaksjon til et godt formål. Skolen kan ikke pålegge elevene å samle et bestemt beløp. Skolen kan heller ikke kreve at elever dekker hele eller deler av et beløp av egen lomme. Hvis innsamlingen skjer i skoletiden, skal alle elever som deltar få tilstedeværelse, uavhengig av hvor mye de har samlet. Elever som ikke ønsker å delta i innsamlingen bør få et alternativt pedagogisk opplegg.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
17.07.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg bruke taxi, selv om jeg har tog som transport?
Hei Takk for din henvendelse. Forstår at det hadde vært tidsbesparende for deg å ta taxi istede for tog. Dette bør du ta opp med skolen din og ...
Hvordan tjene penger til klassetur?
Hei Så spennende med klassetur, og så flott at dere er engasjerte i dette. Det er veldig positivt for klassemiljøet, og ofte er det faktisk ikke s...
Kan skole kreve at vi betaler 300 på OD-dagen?
Hei Takk for spørsmålet! Alternativt oppleggPå OD-dagen skal det være et alternativt opplegg for dem som ikke ønsker å delta eller samle penge...
Er leirskole obligatorisk?
Hei I følge Barneombudet er leirskole en obligatorisk del av undervisningsløpet, men dette gjelder ikke alle skoler/kommuner enda. Uansett kan fore...
Kan skolen kreve penger av oss etter innsamling?
Hei Takk for spørsmålet.Dere kan be skolen bestemme seg: Fikk dere beskjed om å avspasere eller ikke? Hvis dere har avspasert, betyr det at dere h...
Jeg mistet laderen til skole-PC'en
Hei Takk for spørsmålet. Jeg foreslår at du sier det som det er: At laderen ble borte da en annen lånte den. Fortell det til kontoret. De kan si ...
Hva brukes elevkort til?
Hei Elevkortet er et bevis på at du går på den aktuelle skolen, og kan brukes til å bevise nettopp dette. Noen skoler bruker det blant annet på ...
Har lærere lov til å kreve at elever skal bruke penger på en skoleoppgave?
Hei Takk for spørsmålet! Nei, læreren kan ikke be deg betale for utstyr eller ting du trenger til en skoleoppgave. Undervisningen skal være grat...
Kan skolen tvinge oss til å samle inn 400 til skoler i Afrika?
Hei Takk for spørsmålet. Skolen kan ikke tvinge dere til å være med på noen innsamlingsaksjon. Det bør derfor være et alternativt opplegg for ...
Har skolen lov til å gi elevene en ulovlig piratkopi av en maskinvare?
Hei Takk for din henvendelse! Hvis det medfører riktighet at skolen har gitt elevene en ulovlig piratkopi av en programvare, kan ikke skolen gjøre ...
Kan læreren kreve at vi kjøper ingrediensene til mat og helse?
Hei Takk for spørsmålet! Læreren kan ikke kreve at dere skal kjøpe inn ingredienser til Mat og helse, verken på skolen eller hjemme. All underv...
Klassen min har kun vært på én skoletur i år, hvorfor har vi ikke vært på fler?
Hei,  Først og fremst vil jeg si at det er svært tydelig at du er sint for dette. Men det løser ingenting dersom dette er måten du tar opp probl...
Må betale selv for teaterbilletter
Hei Takk for spørsmålet. Det er ikke greit at dere må betale teaterbilletten selv. Det er heller ikke greit at dere må legge ut eller søke til s...
Trenger jeg å stille selv med utstyr som skrivebøker og blyanter på skolen?
Hei! Alt skolemateriell skal være gratis i grunnskolen (1. til 10. klasse). Nødvndig utstyr som blyanter og kladdebøker skal derfor gis elevene ut...
Hvor kan klassen min reise på klassetur? 
Hei! Takk for at du skriver til oss i Ung.  Å planlegge en klassetur er mye arbeid, og det er en del som skal stemme. Jeg synes det er veldig posi...
Kan læreren forvente at elevene kommer seg til alternative undervisningssteder?
Hei Takk for din henvendelse, og beklager sent svar! Flott at skolen har alternative undervisningsarenaer. Er det alternative undervisningsstedet i ...
Har jeg rett på gratis bøker når jeg er privatist?
Hei Takk for spørsmålet. Retten til gratis bøker gjelder så lenge du er elev ved skolen (har elevstatus i minst ett fag). I og med at du ikke len...
Er innkrevingen lovlig?
Hei Det høres ut som du mener leiekontrakten din er ugyldig. Det er vanskelig for oss å gå konkret inn i dette, så jeg vil anbefale at du tar det...
Kan jeg få tilbake penger jeg har tjent til klassetur?
Hei Så kjekt at klassen skal på klassetur! Men jeg forstår ikke helt hvorfor du ikke har lyst - det høres jo ut som du har hatt lyst fra begynnel...
Kan lærerne tvinge oss til å lage konkrete matretter hjemme, i lekse?
Hei Jeg skjønner at dette kanskje virker litt rart, og at du reagerer på dette når skolene i Norge faktisk skal ha et gratisprinsipp. Det kan i ut...
Se alle