Hopp til hovedinnholdet

Rett til spesialundervisning

Gutt får hjelp av lærer (colourbox.com)
SPESIALUNDERVISNING: For å kunne ha fullt utbytte av undervisningen, behøver noen elever spesialundervisning. Les mer om hva spesialundervisning er og hvem som kan ha rett på det i denne artikkelen.

Elever har rett til tilpasset opplæring eller spesialundervisning dersom de har behov for det.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt får hjelp av lærer (colourbox.com)
SPESIALUNDERVISNING: For å kunne ha fullt utbytte av undervisningen, behøver noen elever spesialundervisning. Les mer om hva spesialundervisning er og hvem som kan ha rett på det i denne artikkelen.


Du som elev har rett til opplæring som er tilpasset dine behov. Å tilpasse undervisningen innenfor det vanlige undervisningsopplegget er likevel ikke alltid nok. For å kunne ha fullt utbytte av opplæringen behøver noen elever derfor spesialundervisning.

Hva er spesialundervisning?

Spesialundervisning kan være:

 • ekstra hjelp i noen skoletimer
 • tilgang til en ekstra lærer
 • at man får følge et eget undervisningsopplegg
 • egne lærebøker eller lignende
 • spesialutstyr dersom eleven trenger dette for å gjennomføre opplæringen

Lurer du på om du kan ha rett til spesialundervisning? Både elever og foreldre kan be skolen utrede behovet for spesialundervisning. Skolen har også en plikt til å undersøke behovet på eget initiativ. Barn som er fylt 15 år skal selv samtykke til en slik utredning og eventuell spesialundervisning.

Du kan lese mer om dine rettigheter i Opplæringslova Kapittel 5 - Spesialundervisning

 

 

Hvordan få spesialundervisning

For å sikre at du får god, og tilrettelagt undervisning som gir deg best mulig læring er det flere ting som må gjøres:

 • PP-tjenesten skriver en vurdering: Det er vanligvis PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) som gjør en vurdering av om en elev har rett til spesialundervisning.
 • Du og foreldrene dine skal bli hørt: Når PP-tjenesten har skrevet en vurdering kan både du og foreldrene dine få vite hva det står i denne og uttale dere om den. Det er fordi spesialundervisning i størst mulig grad skal utformes i samarbeid med eleven og foreldrene, og det skal legges stor vekt på hva dere mener.
 • Kommunen/fylkeskommunen følger opp med vedtak om spesialundervisning: Dersom PP-tjenesten mener du trenger tilrettelegging skal kommunen/fylkeskommunene fatte et vedtak som bestemmer hva slags type, og hvor mye spesialundervisning du får. Hvis det vedtas noe annet enn det PP-tjenesten har anbefalt, må det i vedtaket begrunnes hvorfor kommunen/fylkeskommunen likevel mener at du får et godt nok tilbud. Avslag på søknaden om spesialundervisning kan ikke begrunnes med dårlig økonomi.
 • Individuell opplæringsplan: Du skal få en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise målet for opplæringen, innholdet i opplæringen og hvordan selve opplæringen skal foregå. Målene skal være utformet så konkret at det er lett å vurdere om de oppnås.

Evaluering og klagemuligheter

Din individuelle opplæringsplan skal evalueres en gang i året. Skolen skal etter evalueringen skrive en rapport som skal si noe om:

 • undervisning eleven har fått,
 • vurdering av utviklingen,
 • det er noe som må endres for en bedre tilpasset spesialundervisning

Hvis du er uenig i vedtaket om spesialundervisning eller mener at tilbudet du får ikke er godt nok, kan du klage. Først må klagen sendes til rektor ved skolen din. Dersom du ikke er fornøyd med hvordan skolen håndterer klagen, kan du klage videre til Fylkesmannen i fylket du bor i. Det Fylkesmannen avgjør, er endelig og kan ikke klages videre. Her finner du en oversikt over fylkesmennene.

 

 

Rett til spesialundervisning - inntak til VGS

Dersom en elev har rett til spesialundervisning, og har særlige behov for et spesielt utdanningsprogram, kan eleven ha rett til inntak til særskilt utdanningsprogram på Vg1. Dette gjelder elever som har et omfattende behov for spesialundervisning og har liten mulighet for å gjennomføre andre utdanningsprogram.

En elev som har rett til spesialundervisning, har også rett til inntil to års ekstra videregående opplæring når dette er nødvendig.

Tilrettelegging på eksamen og prøver

Hvis du på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen og prøver gjennom året, kan du ha krav på det. Med særskilt tilrettelegging menes for eksempel å bruke hjelpemidler utover hva som normalt er tillatt for alle elever, få ekstra tid eller opplest tekst. Dette gjelder uavhengig av om du har spesialundervisning eller ikke.

Tilrettelegging på prøver i løpet av året må du avtale med læreren din. Tilretteleggingen skal ivareta dine behov, men ikke gi deg fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging. Du kan lese mer om dette i artikkelen under.

 

 

Mer informasjon?

Veileder om spesialundervisning fra Utdanningsdirektoratet.

Spesielle rettigheter for syns- og hørselshemmede.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbeid med FFOs Rettighetssenter
Sist oppdatert:
14.11.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg ha hjemmeundervisning?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer. Og vi skjønner også godt at du savner til Estland etter feriene. Vi håper du får muli...
Kan man slippe fremmedspråk på VGs?
Hei, På alle de studieforberedende utdanningsprogrammene er det obligatorisk med et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Det er ikke mulig å få f...
Hvordan kan jeg få hjemmeundervisning? Jeg har et stort skolefravær pga. en sykdom og også fordi jeg har og opplever mobbing. Hva kan jeg si for at mamma og pappa forstår og hjelper meg med å få dette til?
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no. Det er to måter å få hjemmeundervisning på. Den ene måten er at dine foreldre søker om de...
Må jeg ha språk?
Hei Hvis du hadde fritak for vurdering i sidemål på ungdomsskolen vil det gi grunnlag for fritak for vurdering i sedemål på videregående skole ...
Jeg har store problemer med matte
Hei, og takk for spørsmål! Aller først og aller viktigst: Du er ikke dum! Noen er flinkest i matte og lærer/forstår slike fag raskt og relativt...
Er dårlig i matte
Hei og takk for spørsmål! Du skriver at du har blitt utredet, høres ut som PPT, og at du har fått støtteundervisningen. Støtteundervisningen e...
Jeg har vært lenge borte fra skolen pga. sykdom, men begynner å komme tilbake i noen fag. Jeg orker ikke delta i alle fag, fordi jeg har mistet mye undervisning. Kan jeg ta noen fag som privatist?
Hei Hvis du har vært lenge borte fra skolen på grunn av sykdom, så kan du ha rett på spesiell tilrettelegging fra skolen for å kunne følge rest...
Finnes det utdanninger som ikke krever studiekompetanse?
Hei Det er flott at du vil ta utdanning selv om du er syk! Vi forstår godt at du gjerne vil være som alle andre og selvsagt skal du ha som mål at ...
Har jeg krav på hjemmeundervisning for å greie å fullføre grunnskolen?
Hei Så flott at du er motivert for å fullføre grunnskolen, på tross av psykiske problemer! Det er flott at du stiller spørsmål, prøver å finn...
Har ADD og sliter på skolen, har mistet selvtillit og alt er vanskelig.
Hei jente (19) Det er leit å høre at du mistrives så veldig på skolen og at du føler at alt er et slit. Når skole er kjempevanskelig, skjønner...
Il flytte til Oslo og gå tredje året på en skole der
Hei, og takk for spørsmål. Grunnen til at du kommer bakerst i køen er at du ikke er folkeregistrert i Oslo, og derfor kommer bak de som er det i...
Jeg har leddgikt og er redd for å ikke fullføre skolen.
Hei jente (18) Jeg forstår at det er vanskelig for deg å komme deg til skolen og ikke klarer å holde fokus, når du sliter med leddgikt og smerter...
Lærerne mine vet at jeg går til psykolog pga sosial angst og depresjon, men de har ikke snakket med meg om det eller gjort noen ting. Hva skal lærerne gjøre i en sånn situasjon?
Hei   Takk for at du stiller dette spørsmålet til oss.Du skriver at du har sosial angst og depresjon og går til psykolog. Etter at skolen og læ...
Ekstraundervisning i engelsk
Hei Alle elever har krav på tilpasset undervisning, men hvis du er på så lavt nivå i engelsk som du sier, bør du vel kunne ha krav på spesialu...
Alltid slitt forferdelig med matte. Tilpasset opplæring?
Hei, og takk for spørsmål!   Dette forstår jeg godt at bekymrer deg mye. Derfor vil jeg berømme deg for at du nå tar tak og prøver å finne l...
Har rektor lov til å bestemme hvor mange fag jeg får lov til å ta i løpet av et år når jeg mottar spesialundervisning?
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Jeg anbefaler deg å ta kontakt med elev- og lærlingombudet i fylket ditt. De svarer på spørsmål i forhold ti...
Har mye fravær. Hater læreren og skolen jeg går på. 
Hei og takk for spørsmål!    Det er leit å høre at mistrivsel i særlig gard knyttet til en lærer står i veien for skolegangen din. Det er k...
Sosialrådgiver sa jeg måtte slutte.
Hei, dette var veldig trist å høre, og jeg forstår at du blir lei deg. Er dette noe du ønsker selv? Man har jo rett på å få både tilpasset o...
Jeg har gått glipp av et år på skolen, hva kan jeg gjøre nå?
Hei Takk for spørsmålet ditt, det har kommet frem til riktig plass. Jeg håper svaret fra elevombudet og veiledningssenteret Follo kan hjelpe deg ...
Trenger hjelp, deprimert og har dårlige karakterer. 
Hei og takk for spørsmål!  Det høres ut som at du ikke har det noe bra. Det er ikke noen god følelse og føle at man bare strever, og ikke får ...
Se alle