Hopp til hovedinnholdet

Muntlig eksamen - Hvordan fungerer det?

Gutt presenterer eksamensoppgave til lærer (www.colourbox.com)
NERVER: Mange er nervøse før muntlig eksamen. Husk at sensorene skal lete etter den kompetansen du sitter med, og ikke leter etter det du ikke kan.

Hvor lenge varer muntlig eksamen? Når får jeg vite oppgaven? Hvem bestemmer hvilken karakter jeg får? Det er mange som har spørsmål om muntlig eksamen - Vi har laget en oversikt over hva du kan forvente deg.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt presenterer eksamensoppgave til lærer (www.colourbox.com)
NERVER: Mange er nervøse før muntlig eksamen. Husk at sensorene skal lete etter den kompetansen du sitter med, og ikke leter etter det du ikke kan.

Trekk av fag

Det første som skjer er at du trekker fag. Dette betyr at du får vite hvilket fag du skal gjennomføre muntlig eksamen i. Trekket finner sted 48 timer før selve eksamenen skal gjennomføres. Eksamen gjennomføres ikke på mandager eller første dag etter helligdag/høytidsdag.

 

Tid til å forberede fremføringen

Forberedelsedelen for eleven begynner 24 timer før eksamen starter. Eleven får utdelt tema eller en problemstilling 24 timer før eksamen starter, og ut fra dette skal du forberede en presentasjon.

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud. Det betyr at eleven skal møte på skolen og ha tilgang på veiledning fra en lærer. Det er ikke et krav at læreren må være elevens faglærer. Forberedelsen skal hjelpe eleven til å se sammenhengen mellom temaet/problemstillingen for eksamen – og læreplanen i faget.

Forberedelsen er en del av eksamen, og elever som har dokumentert fravær på forberedelsesdagen har automatisk dokumentert fravær fra eksamensdagen. Elever som ønsker å delta på eksamen selv om de har dokumentert fravær på forberedelsesdagen, skal ikke hindres i dette. Elever som har udokumentert fravær på forberedelsesdagen, må møte på eksamen.

Innøvd presentasjon

Her skal du presentere ditt svar på temaet eller problemstillingen. Dette er en vanlig muntlig fremføring hvor du legger frem informasjon du måtte ha om temaet du har trukket. Denne presentasjonen bør ikke være lenger enn 1/3 av eksamenstiden, altså cirka ti minutt.

 

Fri samtale om faget

Dette er en samtale mellom deg og sensor som kan ta for seg alt i pensum, dette kalles for fagsamtale. Fagsamtalen tar utgangspunkt i presentasjonen, og skal gi deg mulighet til å vise hva du kan i så stor del av faget som mulig. Det vil si at sensor ikke bare kan stille spørsmål fra en liten del av faget. Faglærer skal lage en fagplan til faget i forbindelse med eksamen, denne kan du som elev få tilgang på. Det er dette du skal kunne til eksamen. Fagsamtalen skal dekke 2/3 av eksamenstiden, det vil si cirka 20 minutt.

Hele eksamenen skal vare inntil 30 minutt.

 

Tillatte hjelpemidler

Du har lov å ha med egne notater som hjelpemiddel. Egne notater inkluderer hjelpemiddel eller verktøy for å holde presentasjonen. Det er skoleeier (kommune, fylkeskommune eller skole) som bestemmer hvilke notater du har lov å ha med. Hva som er relevante hjelpemiddel kan også variere fra fag til fag.

Om oppgaven krever bruk av spesielle hjelpemiddel utover notater er det skoleeieren som skal sørge for tilgang på disse. Det kan være kalkulator eller utstyr for å vise forsøk i naturfag.

Sensor

Det skal alltid være to sensorer, der minst en av dem skal være ekstern. Det vil si at en av de som bedømmer eksamen ikke skal være ansatt ved skolen. Den andre er som oftest faglæreren til eleven. Det er ekstern sensor som har det avgjørende ordet i alle beslutninger, også karakter.

 

Etter eksamen - Klage?

Du som elev har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Til muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakteren. Ved spørsmål om klage, har skolen ansvar for å veilede eleven.

Dersom du får medhold i en klage, blir eksamenskarakteren annullert. Du kan velge om du vil gå opp til ny muntlig eksamen, med ny sensor. Hvis den muntlige eksamenen er trekkfag i videregående, skal fag trekkes på nytt.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
17.04.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvilke eksamener kan jeg komme opp i?
Hei Alle fag er avsluttende på vg3, og man kan trekkes ut til eksamen i alle avsluttende fag. Det eneste unntaket er krøppsøving, som ikke er et e...
Er det forskjell på eksamen og tentamen?
Hei Ja, det er noen forskjeller på tentamen og eksamen. For det første er tentamen å regne som en prøveeksamen, det brukes som oftest for å tren...
Hvor mange eksamener kommer jeg opp i på vg3 påbygg?
Hei!   På udir.no sine sider om trekkordning for eksamener for videregående opplæring står det følgende; Påbygging til generell studiekompet...
Hvor mange elever kan komme opp i eksamen på vg1?
Hei! Antall obligatoriske eksamener i videregående opplæring varierer ut i fra hvilke utdanningsprogram eleven tar og om det er studieforberedende ...
Kan jeg bruke "Grammarly" på eksamen?
Hei! Så fint at du ikke vil bli tatt for juks. På udir.no sine sider står det følgende om hjelpemidler til skriftlig eksamen: Skolen din har et...
Kan jeg ta privatisteksamen i et annet fylke?
Hei! Tusen takk for ditt spørsmål. For å gå opp som privatist kreves det i utgangspunktet dessverre at du er folkeregistrert i fylket eller følge...
Har jeg krav på lesedag før eksamen?
Hei Takk for spørsmålet. Hvis du jobber og skal ta eksamen, kan du søke om fri hos arbeidsgiveren din. Dette er ikke noe du har krav på etter lov...
Kan jeg slippe muntlig eksamen på grunn av sosial angst?
Hei Takk for spørsmålet. Noen elever kan få ta (deler av) muntlig eksamen skriftlig. Dette må du søke om på forhånd til rektor sammen med doku...
Hvordan fungerer den skriftlige og muntlige eksamen på mitt morsmål som er albansk?
Hei! Beklager for seint svar.   Det stemmer at du kan ta ditt morsmål som fremmedspråk og ta eksamen som privatist. Du må opp både i muntlig o...
Hvordan forberede seg til muntlig eksamen?
Hei Det er mange forskjellige måter å forberede seg til muntlig eksamen på.  Alt avhenger av hva som passer best for deg.  Jeg anbefaler deg å ...
Kommer jeg inn på vgs hvis jeg ikke møter opp på eksamen i 10. klasse?
Hei!  Ja, du har rett til å komme inn på et av ønskene som du har satt opp på søknaden din. Men det vil påvirke snittet ditt veldig om du ikke...
Kan man kan komme opp i muntlig og skrivtelig eksamen i samme fag på ungdomsskolen?
Hei Takk for din henvendelse! Dette spørsmålet har blitt besvart tidligere, så jeg limer inn det: Kort fortalt kommer du opp i ett fag skriftlig ...
Hvordan kommer man opp i eksamen på 10.trinn?
Hei Helt generelt kan vi si at på 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og én lokalt gitt m...
Hvor stor er sannsynligheten for å komme opp i eksamen?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Vi kjenner ikke sannsynligheten for dette vi, og tenker at det er bedre at du spør lærer eller rådgiver på sko...
Skal jeg ha varsel hvis karakteren går ned?
Hei Det stemmer at det ikke er et formelt krav på varsel hvis man står i fare for å gå ned i karakter, men elev og foresatte skal varsles skriftl...
Har spansk på videregående skole. Når kan jeg komme opp i eksamen?
Hei! Da du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha fremmedspråk alle tre årene på videregående skole. Du vil få karakter i fage...
Hva skjer om jeg ikke greier å møte opp på eksamen?
Hei Takk for spørsmålet!ME er en vanlig sykdom som rammer mange unge. Hvis du skulle være for syk til å møte opp på eksamen, må du gå til leg...
Kan man komme opp i både muntlig å skriftlig i samme fag på ungdomskolen? 
Hei Kort fortalt kommer du opp i ett fag skriftlig og ett muntlig. Skriftlig kan du komme opp i norsk, engelsk eller matematikk. I muntlig kan du kom...
Hvor stor sjanse er det for att jeg kommer opp i muntlig eksamen?
Hei Sjansen er fortsatt til stede. På yrkesfaglige utdanningsprogram skal alle elever på Vg2 opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i program...
Se alle