Hopp til hovedinnholdet

Vil du bli lærer?

Lære foran en klasse (colourbox.com)
LÆRER: Det finnes flere type utdanninger du kan ta for å bli lærer. Les mer om alle alternativene i denne artikkelen.

Det vil alltid være behov for engasjerte og gode lærere. Lærere kan jobbe i både barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, voksenopplæringen, samt andre steder i samfunnet der det undervises eller drives opplæring.

Offentlig og kvalitetssikret
Lære foran en klasse (colourbox.com)
LÆRER: Det finnes flere type utdanninger du kan ta for å bli lærer. Les mer om alle alternativene i denne artikkelen.

Lærer i barneskolen og ungdomsskolen

Grunnskolelærerutdanningen kan sies å være bred, noe som betyr at man lærer å undervise i mange fag. Dette gjelder ofte for lærere som vil jobbe i barneskolen eller i ungdomsskolen.

Man kan velge mellom grunnskolelærerutdanning som er beregnet for undervisning i 1.-7. klasse og grunnskolelærerutdanning som er tilpasset undervisning i 5.-10. klasse. Utdanningen har vært 4-årig, men fra og med høsten 2017 blir utdanningen en 5-årig mastergrad. Den tilbys ved en rekke forskjellige høgskoler og universitet i Norge. Man oppnår tittelen lektor etter fullført utdanning.

 

Faglærer

En faglærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt, for eksempel musikk, formgiving, kroppsøving eller andre skolefag. Du kan også bli faglærer i yrkesfag, for eksempel elektrofag eller helsefag eller byggfag. Det finnes 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning ved flere av landets universitet og høgskoler.

Faglærerutdanninger gir hovedsakelig grunnlag for undervisning i videregående opplæring, men også som faglærer i grunnskolen dersom faget er et undervisningsfag i grunnskolen.

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Foreløpig er det mulig å bli lærer ved å ta en 3-årig utdanning ved universitet eller høgskole og bygge på med ett år med praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Men fra høsten 2019 blir det innført et krav om å ha mastergrad for ta PPU. Det nye kravet om mastergrad vil ikke gjelde for idrettsfag, kunstfag eller yrkesfag. På PPU lærer man pedagogikk og har praksis i skolen.

Adjunkt

Man oppnår tittelen adjunkt hvis man har en 4-årig utdanning på høgskole/universitet som inkluderer pedagogikk. Har man i tillegg 1 år videreutdanning, kalles dette adjunkt med opprykk.

Om man går en 3-årig faglærerutdanning blir man adjunkt ved å ta 1 år videreutdanning i tillegg.

 

Lektor

Man kan også bli lærer hvis man har utdanning på mastergradsnivå (5-årig) fra universitet/høgskole, og i tillegg praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Da oppnår man tittelen lektor. Ved flere universiteter tilbys også egne integrerte 5-årige lektorprogrammer. Lektorer har i sin utdanning lagt vekt på fordypning i få fag, derfor underviser man vanligvis på ungdomsskoler eller i videregående skole.

Opptakskrav

For å kunne søke en av lærerutdanningene trenger du uansett generell studiekompetanse fra videregående skole. Det kan du få på flere måter, både på studieforberedende utdanningsprogram eller ved å ta påbygging på yrkesfaglige utdanningsprogram.

De fleste lærerutdanningene har krav om at man må ha minst 3 i snitt i norsk og karakteren 4 i snitt i matte, samt minst 35 skolepoeng totalt.

Med snitt i norsk menes gjennomsnittet av alle karakterer du får i norsk det siste året, både standpunkt- og eksamenskarakterer teller. Med snitt i matematikk menes gjennomsnittet av alle karakterer du får i P-matte (eller T-matte) fra alle årene, både standpunkt- og eksamenskarakterer teller. Hvis du tar S-matte eller R-matte er det ikke krav om et snitt på 4, det er nok med bestått (karakteren 2).

Faglærerutdanninger kan ha litt andre krav. Noen har krav som beskrevet over, mens andre krever yrkeskompetanse eller spesielle fag fra videregående opplæring, noen krever også yrkespraksis.

utdanning.no kan du lese mer generell informasjon om det å være lærer, og hvilke utdanningsmuligheter du kan velge mellom.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
23.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg undervise 1.-4. trinn hvis jeg går barnehagelærer?
Hei Takk for spørsmålene dine! Spennende planer du har. Vi kan svare deg litt på dette, men tenker at det er best at du får svar fra noen som vet...
Blir jeg adjunkt med opprykk?
Hei og beklager tregt svar Du kan gjerne gå over til en grunnskolelærerutdanning, da søker du gjennom Samordna opptak og konkurrerer med karaktere...
Hvordan få god utdanning og lønn som lærer?
Hei, så spennende at du tenker på å bli lærer.Hvis du vil jobbe i ungdomsskolen, er det særlig to utdanninger som er aktuelle: grunnskolelærer ...
Hva betyr lektor og adjunkt med tillegg?
Hei Dette er ulike yrkestitler for lærere, som i hovedsak viser mengden på kompetanse man har fått fra utdanningen, og som i tillegg viser hvilken...
Kan jeg bli lærer uten å ta lærerutdanning?
Hei Det finnes flere forskjellige typer utdanninger for å bli lærer, litt avhengig av hva slags lærer du ønsker å være. Det kan være en femå...
Hvordan fungerer lønn i læreryrket?
Hei, så spennende at du tenker på å bli ungdomsskolelærer!   Det er mange måter å bli lærer. I ditt tilfelle kan det gjerne være aktuelt...
Hvordan blir jeg lektor?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Spennende planer du har! Vi anbefaler at du leser om lektorutdanningen her på utdanning.no.  Du har flere måter ...
Jeg lurer på om matematikk 1T og 1P karakterene på videregående gjelder like mye?
Hei Ja, de teller like mye. Du har rett i at det er spesielle opptakskrav til utdanningen for å bli lærer. Lektorutdanninger og grunnskolelæreru...
Kan jeg bli barneskolelærer etter barnehagelærerutdanning?
Hei, så synd at du sliter med å oppnå 4 i matematikk. Først vil jeg bare si at mange læresteder tilbyr forberedende matematikkurs for dem som a...
Må man ha master for å ta PPU?
Hei Hei! Takk for spørsmålet ditt!  Ja, det er ikke så rart at det er en del forvirring rundt dette. Du har nok forstått det riktig, men det vi...
Hva er opptakskravet for å bli lærer?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  De fleste lærerutdanningene har krav om at man må ha minst 3 i snitt i norsk og karakteren 4 i snitt i matte, sa...
Kan man fortsatt videreutdanne seg fra barnehagelærer til grunnskolelærer?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det er gode planer du har, og det er et godt og intelligent spørsmål du stiller.  Såvidt vi kan se, gjelder det ...
Hva kreves for å bli adjunkt?
Hei Adjunkt er ikke en utdanning, men en stillingsbetegnelsen. For å bli ansatt som adjunkt, må du enten ha bestått 4-årig lærerutdanning elle...
Hvordan bli rektor?
Hei. Så spennende at du tenker på å bli rektor. For å bli rektor/skoleleder kreves pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Det er ...
Mulig å bli lærer uten generell studiekompetanse? 
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Vi kjenner dessverre ikke til muligheten til å bli lærer uten generell studiekompetanse. Man må dessverre stud...
Teller eksamenskarakter på snittet?
Hei! Det stemmer at du må ha 4 i snitt i matematikk for å begynne på et lærerstudium nå, men du må ikke ha 4 i matematikk for å komme inn på ...
Hvordan ta opp eksamen i norsk muntlig?
Hei, hvis du vil ta på opp en eksamen er det enklest å gjøre det som privatist. Det innebærer at du melder deg opp på Privatistweb.no og må l...
Jeg ønsker å bli faglærer
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Det finnes ulike måter å bli lærer på, og de ulike utdanningene fører også ofte frem til jobb enten i barne...
Vet ikke om jeg kan få jobb og betale tilbake studielånet!
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Vi skjønner godt at du er bekymret, og på en måte er det fint at du tenker på den økonomiske fremtiden din, o...
Hva betyr LÆRER og GENS på Samordna Opptak? Hvordan blir jeg advokat?
Hei! Så spennnende at du har søkt drama! Du har helt rett, da får du generell studiekompetanse - dette er kravet for de som ønsker å studere for...
Se alle