Hopp til hovedinnholdet

Hva skjer med studielånet hvis du slutter på studiet?

Stipend fra Lånekassa (colourbox/Lånekassen)

Å la være å melde ifra om endringer eller å gi feil opplysninger kan føre til at du får for mye i lån og stipend, og Lånekassen vil kreve pengene tilbake. De kan også nekte deg støtte til mer utdanning.

Offentlig og kvalitetssikret
Stipend fra Lånekassa (colourbox/Lånekassen)

Hvis du avbryter en utdanning du har fått støtte til, må du gi beskjed til Lånekassen med én gang, slik at utbetalingene stopper. Du kan enkelt melde fra om dette på Dine sider på Lånekassen sin nettside. Lånekassen svarer på avbruddsmeldingen din med et vedtaksbrev. Der får du informasjon om at avbruddet er registrert og om du eventuelt har fått utbetalt for mye studiestøtte som du må betale tilbake.

Hva om jeg ikke består eksamenene?

Du blir regnet som forsinket i utdanningen hvis du består mindre utdanning enn du har fått støtte til. Du kan være forsinket med inntil 60 studiepoeng/ett år, og likevel få stipend og lån. Men er du forsinket med mer enn 60 studiepoeng, får du ikke mer støtte. Dette gjelder både i fulltids- og deltidsutdanning. Forsinkelsen vil du ha med deg selv om du bytter studie.

Før du kan få mer støtte, må du hente inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng. Du vil først kunne få støtte igjen fra semesteret etter at du har hentet inn denne forsinkelsen.

Du vil heller ikke ha rett på full omgjøring av lån til stipend hvis du mangler faglige resultater. Les mer om omgjøring av lån til stipend.

 

 

Eksempel 1:

Jeg er forsinket med studiet, hva skjer med støtten?

La oss si at du har fått studiestøtte i tre år til sammen (fulltidsutdanning): Det tilsvarer 60 studiepoeng per år, som blir 180 studiepoeng alt i alt. Lånekassen får eksamensresultatene fra lærestedet ditt og registrerer at du bare har bestått 110 studiepoeng, ikke 180. Dermed er du 70 studiepoeng forsinket, altså 10 studiepoeng for mye. Det er disse 10 studiepoengene du må ta igjen, for igjen å ha rett til å få studiestøtte fra Lånekassen. Du må studere uten studiestøtte fram til du har tatt igjen forsinkelsen.

Eksempel 2:

Jeg begynte på en utdanning, men tok ingen av eksamenene hele året selv om jeg mottok studiestøtte fra Lånekassen. Nå vil jeg starte på et nytt studie, får jeg stipend og lån da?

Fordi du har fått støtte til fag uten å ta eksamen, vil Lånekassen regne deg som forsinket i utdanningen. Lånekassen godtar at du blir forsinket med fag som tilsvarer inntil ett års fulltidsutdanning (60 studiepoeng). Det betyr at du vil kunne få stipend og lån fra Lånekassen til en ny utdanning, så lenge den tidligere forsinkelsen ikke er på mer enn ett år (60 studiepoeng), og du ellers oppfyller vilkårene for å få støtte.

Eksempel 3:

Studiet jeg valgte var ikke riktig for meg, og nå ønsker jeg å slutte.

Meld straks ifra til Lånekassen om at du har sluttet på studiet. Dersom du ikke melder fra om at du har sluttet, kan det føre til at du må betale tilbake støtte du ikke skulle hatt. Når du avbryter midt i semesteret, vil du bli regnet som forsinket og du får ikke faglige resultater som kan gi rett til omgjøring av lån til stipend. Det vil si at all støtten du har fått blir omgjort til lån, som du må betale tilbake.

 

Jeg har blitt sykemeldt ut semesteret. Hva gjør jeg?

Hvis du avbryter utdanningen din på grunn av sykdom, må du gi beskjed til Lånekassen siden du ikke lenger har rett til vanlig støtte. Du kan ha rett til sykestipend for perioden du var syk. Sykestipend søker du om etter at du har blitt frisk, eller når semesteret er avsluttet. Les mer om sykestipend.

Jeg skal få barn, og skal ha foreldrepermisjon.

Får du barn mens du er i utdanning, kan du ha rett til foreldrestipend. Dersom du tar permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, vil du imidlertid ikke ha rett til foreldrestipend. Lånekassen kan gjøre unntak dersom du må ta permisjon tidligere på grunn av sykdom eller krav fra skolen. Du vil ikke ha rett til foreldrestipend dersom du avbryter utdanningen. Les mer om foreldrepermisjon.

Har du stort fravær?

Skolen melder fra til Lånekassen når elever har stort fravær. Dersom du har et for stort fravær kan de stoppe utbetalingene til deg.

Avbrudd eller fravær fordi du var syk?

Dersom avbrudd eller fravær skyldes sykdom, kan du ha rett til å beholde støtte for en periode på inntil 4,5 måneder. For å ha rett til dette må du sende legeattest til Lånekassen. Det må framgå hvilken periode du har vært/er syk, med startdato og sluttdato. Les mer om stipend når du er syk.

Meld fra om endringer

Meld fra til Lånekassen dersom du:

  • Slutter eller tar en pause i utdanningen.
  • Bytter skole eller studieretning.
  • Flytter hjem til foreldrene dine.

Du melder fra til Lånekassen ved å sende en e-post inne på Dine sider hos lanekassen.no.

Melder du ikke fra eller gir feil opplysninger, gjør de om det du har fått for mye i stipend til lån og krever pengene tilbake. De kan også nekte deg mer støtte til utdanning. Les mer om ditt ansvar.

Lånekassen har en rekke ordninger for at det skal gå så bra som mulig med tilbakebetaling av studielån. Det kan du lese om på lanekassen.no.

 

Ekstra støtte

Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne kan få ekstra stipend. Det ekstra stipendet kommer i tillegg til ordinær studiestøtte fra Lånekassen. Dette kan du lese alt om på lanekassen.no.

Skrevet av:
Lånekassen i samarebeid med ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
23.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva skjer hvis jeg dropper ut? 
Hei og takk for spørsmål!  Jeg skjønner godt at du opplever dette som frustrerendes. Før du vurderer å droppe ut av skolen, håper jeg at du gi...
Vurderer å droppe ut av skolen, hva skal jeg gjøre? 
Hei og takk for spørsmål!  Når du skal finne deg en jobb, så er det mange ting det er lurt å tenke på. Du har jo ikke noen spesiell utdannels...
Krav om tilbakebetaling bostøtte lån stipend
Hei Husbanken gir ikke lån for skolegang og kan derfor heller ikke kreve penger for skolegang. De gir imidlertid støtte til bolig. Det er i utgangs...
Vet ikke om jeg kan få jobb og betale tilbake studielånet!
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Vi skjønner godt at du er bekymret, og på en måte er det fint at du tenker på den økonomiske fremtiden din, o...
Har bestemt for å droppe ut av skolen, men har ikke sagt det til mamma. 
Hei og takk for spørsmål!  Det høres ut til at du har bestemt deg for å droppe ut av skolen. Det er ikke noe godt å føle seg lei, og det er va...
Føler ikke behovet for å gå på VGS. 
Hei og takk for spørsmål!  Jeg er usikker på hva du spør om etter i spørsmålet ditt.. Er det slik at du vil at jeg skal ramse opp og argumente...
Stipend og lån hvis man flytter til utlandet? navneendring mens jeg bor i utlandet?
Hei Når det gjelder spørsmålet ditt om lån og stipend ved flytting utlandet så vil jeg anbefale deg å ta kontakt med lånekassen for å få sva...
Angst og depresjon går ut over skolegangen.
Hei Det er leit å høre at du har det så vanskelig.I forhold til Lånekassen, så kan det være at du faller inn under ordningen for sykestipend. S...
Må mine foreldre skrive under hvis jeg skal droppe ut av vgs?
Hei Takk for ditt spørsmål!  Så synd å høre at du vil droppe ut, men enda hyggeligere at du har funnet et annet studie du er motivert for! Nå...
Hvordan klare å fullføre VGS?
Hei Et stort JA er svaret på spørsmålet ditt! Selv med mye fravær, er det mye både du og skolen kan gjøre for å snu situasjonen, slik at du vi...
Bør jeg overføre deler av studielånet til en sparekonto?
Hei Studielånet er rentefritt i studietiden. Det betyr at det er mer lønnsom å spare studielånet enn å tilbakebetale det i studietiden. Setter d...
Hva skjer om jeg dropper ut av VG2 og tar det på nytt senere?
Hei. Du har rett på tre år med opplæring (fire hvis du går yrkesfag og er lærling), og du får ikke utvidet ungdomsretten av å ta året på nyt...
Foreldrene mine forstår ikke hvorfor hvorfor jeg vil bytte studier.
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er nok mange kjenne seg igjen i at man må prøve studier før man finner ut om det passer for en. det er sl...
Er på utveksling, men ønsker å avbryte. Hva skjer med stipendet mitt?
Hei Når du avbryter studiene dine midt i et semester, så kan Lånekassen kreve tilbake støtte som du har fått for mye. Da vil stipendet bli gjord...
Vil droppe ut for å starte på VGS om igjen. 
Hei og takk for spørsmål!  Det høres ut som at du har bestemt deg for å slutte på skolen. Du har rett til å ta deg et friår underveis om det...
Ligger an til å stryke i to fag.
Hei Det er slik at alle fag må være bestått for at vg3 påbygging skal bli godkjent. Hvis du stryker i ett eller flere fag har du ikke fullført v...
Skal jeg droppe ut og søke på nye studier?
Hei Det er ikke alltid slik at det studiene man begynner på først er de rette.Dersom du får støtte i fra Lånekassen men avbryter underveis, slik...
Vil bytte studie. Er det best å droppe ut eller å fortsette semestret med tanke på CV'en? 
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Det er vanskelig for oss å gi deg et konkret svar på. Alle arbeidsgivere er forskjellige. Mens én arbeidsgiver...
Trenger råd om å flytte, skaffe jobb og virke voksen
Hei og takk for spørsmål!  Det er ingentvil om at du står skikkelig på, og det er veldig bra! Mange av de tingene du spør om, har vi skrevet om...
Strever med motivasjon og fravær. Droppe ut og bli privatist?
Hei og takk for spørsmål!  Før du dropper ut av skolen, håper jeg du kan vurdere andre muligheter først. Ofte er det veldig mye som kan gjøres...
Se alle