Hopp til hovedinnholdet

Utdanningsvalg på ungdomsskolen

Blyant
ENKLERE: Utdanningsvalg skal først og fremst gjøre at du blir sikrere på valg av rett utdanning for deg.

For å gjøre veien fra ungdomsskole til videre karrierevalg litt enklere, og for at du skal være litt mer forberedt, har du et fag som heter utdanningsvalg.

Skrevet av rådgiver på ungdomsskolen, Audun G. Lunde.

Offentlig og kvalitetssikret
Blyant
ENKLERE: Utdanningsvalg skal først og fremst gjøre at du blir sikrere på valg av rett utdanning for deg.

Utdanningsvalg skal først og fremst gjøre en sikrere på valg av utdanning. Faget er delt i tre. En skal lære om de forskjellige utdanningsprogramma, en skal få prøve ut/gjøre aktiviteter i videregående skole og arbeidsliv, og en skal også bruke tid til å tenke over hvilket utdanningsprogram som passer best til sine interesser.

 

Lære om utdanningsprogrammene

Når det gjelder det første så er det ofte at man starter med å lære om utdanningsprogrammene i 8.klasse. For å kunne finne ut av hvilken utdanning som kan passe, så må en lære en del om de forskjellige programma. På f.eks. Vilbli.no, så vil en kunne se at utdanningsprogramma er delt inn i to, yrkesfag og studieforberedende. Her kan man finne ut av f.eks. hvilke egenskaper som passer til de forskjellige programma, og man kan få en oversikt over hvilke yrker de enkelte utdanningene fører til. Det å sette seg inn i de forskjellige utdanningsprogramma vil man jobbe med i 9. og 10.klasse også.

I del to av faget, utprøving av aktiviteter, så er det vanlig at skolen har aktiviteter som jobbskygging, arbeidsuke (PRYO), og hospitering.

 

 

Jobbskygging

Jobbskygging er ofte i 8.klasse, og kan innebære at en elev skal observere mor eller far på jobb en dag. I tillegg til å observere, skal en også finne ut av hvilken utdanning som fører til denne jobben, hvordan kjønnsdelingen er, og hvor lett det er å få seg denne typen arbeid. Der det er praktisk vanskelig å følge mor eller far, så vil en ofte kunne få bli med en annen slektning eller en annen sin mor eller far.

 

 

Arbeidsuke

Arbeidsuke (PRYO) er som regel lagt til 9.klasse. Noen skoler har kanskje tre dager i stedet for en uke. Det viktigste er at elevene velger noe som de har interesse for. Viss en f.eks. liker å være på sjøen, kan en kanskje ta kontakt med et oppdrettsanlegg for å høre om en kan være der. For å få hjelp til å finne ut hvilke yrker som kan passe, så kan en i forkant ta en interessetest på nettet. Det ligger flere forskjellige ute, spør læreren om dette når en trenger det.

Arbeidsuka kan være en flott mulighet til å finne ut om det valgte yrket er interessant, og om det er noe en kan satse på. Noen finner ut at dette definitivt ikke er noe, og da må en tenke nytt. Noen skoler vil at elevene skal finne jobben sin innad i kommunen, mens andre skoler åpner opp for at en kan reise til et annet sted/by. I tillegg til å få prøve ut mest mulig praktisk i den aktuelle jobben, så bør en også finne ut av hvilken utdanning/utdanninger som kreves for de ulike jobbene i bedriften. Spør gjerne bedriften om hvordan de føler fremtidsutsiktene er. Det er interessant å få vite om de vurderer dette til å være en fremtidsretta jobb.

 

 

Hospitering

Hospitering er en ordning der en får besøke og prøve ut to utdanningsprogram i videregående skole. Mest vanlig er at dette skjer på høsten i 10.klasse. I forkant av hospiteringen skal hver enkelt elev tenke nøye gjennom hvilke to utdanninger som er viktigst å sjekke ut. I hospiteringen skal en få være med i undervisningen, og den skolen som en besøker skal prøve å gi elevene et mest mulig realistisk bilde av hvordan en vanlig skoledag er. Det er ikke alltid at noen andre i klassen velger den samme hospiteringen som en selv ønsker. Her er det viktig å tenke at en må prøve ut noe som er interessant for en selv, og at en kanskje må greie seg uten noen en kjenner. De som tar imot deg på hospiteringen er klar over at en del kommer alene, og de er flinke til å ta hensyn til det.

Utdanningsvalg er et fag som mange skoler avslutter etter at elevene har søkt videregående i starten av mars hvert år.

Et råd til deg som har faget er å være aktiv. Lærere i faget er generelt glade for at elevene kommer med ønsker og innspill, og de kan justere faget etter det.

Lykke til med ditt utdanningsvalg!


Skrevet av rådgiver på ungdomsskolen, Audun G. Lunde.


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg dra på utveksling i ungdomsskolen?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Spennende at du har lyst til å utveksle :)Det tidligste det er vanlig å dra på utveksling er Vg2 (andre klasse på...
Skal begynne på ny skole. Teller mine gamle karakterer?
Hei Skolen du begynner på vil nok få oversendt de karakterene du har fått. De vil se på disse, slik at danner seg et bilde av hvordan du har prest...
Være i MJK i arbeidsuken min. 
Hei, og takk for ditt spørsmål. Så spennende!  Vi kan dessverre ikke svare deg på om det er mulig for deg å være utplassert hos MJK i arbeidsu...
Kan jeg jobbe i fengsel under jobbskaping?
Hei Så utrolig fint å høre tankene dine om de som sitter i fengsel! Dette er viktige og fine tanker, og det var flott for oss å se. Norge er et a...
Føler meg syk, mentalt ? Bedre når skolen er slutt. Hva burde jeg gjøre ?
Hei Det du beskriver er ikke unormalt. Det er ikke mange ukene siden du har klatret et trinn videre på utdanningsstigen. Ungdomsskolen.Du har kanskj...